www.ASCIIBABES.com

DHEEEEEEEEEEEEEHHHEHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHEHEEHHHHHHHHHHHHHHEEHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEHHHHNNNNNNNNNNNHNNHHHHHEEEEEEEEEEHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHH
DEEEEDDEEDDDDEDDDDEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEDEEEEEEHHHHHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNNNHHNNNHHHHHEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHEHEHHH
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDEEEEEDEEEHEHEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHEHEEDDDDEEHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNHNHNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
DDDPDDPPPPPDDDDEDEEDDEDDDEEEEEEEEDDDDDEEDDEDDDEDDEEEDEEEHEEHHHHHHEEEEEHEEEHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNHHHNNNHHHHHHNHNNNHHHHNHNHHHHHNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEHHHEH
PDDPPPPDDDDPPPPPPDPDDDDDEDDDEDDDDDEEDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNHNHHNNNNNNHHHHHHNNNNNNHNHHNNHHHHNNHHHNNNHHHHNNNNNNNHHHHHHHHNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHEHHH
PDDPPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDEEEEEEEEEEEEEEDDDEEEEEHNNNNNNNNNNNNNNNHNNHHHHHHHHHHNNHHHHNNHHNNHHNNNNHHHHHHHHHHHHHNHHHHHNNNHHHHHNNHNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHEHHHHHHHHHEEHHHHEHEEHHHHHHEHHHHEH
DDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDDEDEEEEEDDDDEEDDEEHHNNNNNNNNNNNNHHHHHHNNNNHHHHHNNNNHNNNNHHNNHHHHHHHNHHNNHNHHHHHHHHHHHHHHHNNNHHHHNNHHHHHHHHHNNHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHEEEDDDEEHHHHHHHHHHHHHHHHEHEHEEEEH
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEDDDDDEHNNNNNNNNHHHHHHNNNNNNNNHHHHHHNNNNNNNHNNHHNNNNHHNNHNHHHHNNHHHHNNNNNNNNNNHHNNNNHHHHNNNNNHHHHHHNNHNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNNNNNNNNEEPDEHHEHHHHHHEHEEEEEEEEEEH
DEEDEDDDDDDEEEEEDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPZPDEHNNNNNNHHHHHNHHHNNNNNNNNHHHHNHNNNNHHNNNHNNHNHHHHHHNNHHNNHHHHHHHHHHHHNNNNHNHHNNNHNNHHHHHHNNNNNNHHNHNNNNNHNHNNNHHHHNHHNNNHNNNNNNNHNDEEEEEEEEEEEHHHHHHEEEEE
DEEDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPPPEHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHNNNNNHHHHNHHHHHHNNHHNNHHHHNNNNHHHNNHNNNNNNNNHHHHHNNNHHNHNNHHHHHHHHHHNNNNNNHNHNNHNHNNNHHHHHHNNNNNNNNHHNNHNDDPPPPDEHHHHEEEEEEEEEEH
DEEDDDDDDEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPZDHNNNNNNHHHNNNHHHHHHHNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHHNNNNNNNHHNNHHNNNNNNHHHNNHHHHHHHHHNNNNNNNHNNHNNHHHNNNHHHHHHHHHHNHNHNNNNHNNNNNHNHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNEEDDDEEEHHHEHHHHH
DDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPDDHNNNNNNHHHNNNNNHNNNNNNNNNNNHHNNNNHHNHHHHHNNHNNNNNHHHHHHNNHHNNHHHHNNHHHHHNNNNNNNNNHHNNNHHNNNNNHHNNNNNNNHHHHHHNHNNNHNNHHNHHHHHHNNNNNHNHHNNNNHHHHNNNNNNHHPDDEHHHHHEHHH
PDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDDDDDDDPPPEENNNNNNNHNNNHHHHHNNHNNNNNNNNNNNHHHHHNHHHNNNNHHNNHHHNHHHHHHHHHHNNHHNNNHNNNNNNHHHHHHHHHNNHNHHHHHHHHHHHHNHHHHHNNHHNNNHNNNNNNNNHNNNHHNNNNNNHHHHNHHHHHHHNNNNNNNNEHPDEEHHHHH
DDDEDEEEEDEDDDEDDDDDDDEDDDEDPPPEHNNNNNNNHHHNNNHHHHHHNNNNHHHHHHHHNNNNNNNNNNHHHNNNNNHHHHNNNNNNNNHHNNNNHHHHNNHHHNHHHHNNNNNNHNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNHHHHNNNNHNNNHHHHHHHHNNHHNHNNHNNNNNNHHHHHHNNNNNHNDEHHHHH
PDDEDEDEEEEDDDDDDDEDDEEEEDDDPHNNNHHHHNNHHHNHHHHNNNNHHHHHNNHHNNNNNNNNNNNNHHHHHHNNNNNNNHHHHHNNNNHHNNNNHHNNNNHNHHHHNNNNNNNNHHHHNHHHHHHNNNNHNNHNNNNNNHHHHNNHHEHHHHNNNNNNHHHHHNNNNEEEENNNNNNNNNNNNNNNNEHEEHHH
PDDDDDDEEEEDDEEEEEEEEEDDDDPHNNNNNNNNNNNHNHNHHHNNNNHHNHHHHNHNNNNNHHHNHHHHHNNNNNHHHHHHNNNNHHHHNNNHNNHNHHNNHHNNHHNNNNHHHHHHHHNHNNNNHHHNNNNHHNHNNNHHHNNNHNNNNNNNNHHHHNNNNNHHHHHNNNNDEEENNNNNHNNNNHHNNHNEHEEH
PEDEDEEEEDDDDDDEDEEEEDDDPEHNNNNHHHNHHHHHNHNNNNHNNNNNNNNNHHHHHHHHHNNNNNNNHHNHHHHHHHHHNNHHHHNNHHNNHNHHNNNHHHNNNNNHNNHHHHHHNNNNHNNNNNHHNNNNHHHNNNNNNHHNHNHHHHHHHHNHHHHHHNNNNNNHHNNNNNNHHNNNNNHNNNNNNNNHNDEH
PEDDDDDDDEEEEEEEEEEEDDPHHNNNNNHNNHHHHHNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNHHHHNNNHNNNNNNHNNNNNNNNHNNHNHHNNNNNNNNNNHHHHHHHHNNNNHNHHNNHHHHNNNNNNNNNNNHHNNNHHHHHNHHHNHNNHHNNNNNNNNNHHNHNHHHHNHNNHHHHNNNNNNNNN
DHEEEEEEEEEDDEDEEDPDDNNNNNNNNNHNHHHHNHHNNNNNNNNHNNHHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNHNNHHHHHHNNNNNHNNNHHHHHHHHHHHHEEHHHHNNHNHHHNHHHHNNNNNNHHNNHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHHNNNNHHNNNNNNNNNNHHHHNNHHNNNNHHHHHHHNNNNNNHHHNNNNN
DHEEEEEEEEEEDHHEDEDNNNNNNHNHHHHNHNNNNNHNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNNHNHHNNNNHHHHHNNHNNNNHHHHNHHNHHHNHHHHNHNNNNNNNHNNNHNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNHNNNNNNNNHHHHNHHHHHHHNHNNNNNNHHHNNNHHHHNNNNHHHHNNNNNNNNNNN
DEEEEEEEEEEEEEEEDNNNNHHHHHNHHNNNHHNHHHHNNNNNHHHNNNNHHHNHHHHHHNHHHNNNHHHHHHHHNNHNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNHHNHHHNNHHHHNNNNNNNNNNHHNNNHNHHNNNNNNHHNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHNHHHHNNHHHNNHHNNHHNHNNNNHHNHHHHHN
DEEEDEEEEEEEEEEHEHEHHHHHHHHNHHHHHHHNNNNNNNNNNNHHHHHNNNNNHNNNNNHHHHNNNNNNNNHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHNHHHHNNNNNHHHHNNHNNNNNNNNHHHHNNNNNNHHHHNNNHHHHNHNNNNHNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNHNHHNHNNHHHHHHHHNHNNNNNNN
DEEEDEEEEEEEEEDEPHHNNNNNNNNNNNNNNHNNHNNNNNNNHNNNNHHHHNNNHNNNNNNNNNHHHNNNNNNNHHHNHHHHHHHHHHNNNNHHHHNNNNHHHHNHHHHNHHHHHHHNNHHHHHNNHHNNHHNNNNNHNNNHHNNNNNNHNHNNNNNNNNHNNNNNNHHHNNNNNNNNHNNNNNNHHHHNHNNHHHHN
DEEEEEEEEEEDDDDHDNNNNHNNHNNNNNHHHHNNNNNNNNNNHHNNNHNNHHNNNNHHNHHHNHHNHHHHHHHHHNNNNNHHNNNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNHHNNHHNHHHNNNNHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNHHNNHNNNNNHHHHNHHHNNNNNNNHHHNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNHN
DEEDDEEEEDDEDEDNNNNNNNNNHHHNNHHNNNNNNNNNNNNNNHNNNHNNHHNNHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHNNNNNHNNNNNNHHHHNNHHHHHHHNNHNNNNHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNHHHNNNNHNNNNNHNNNNNHNNNNNHHNNNNHHNNNNHHNNNNNNNNNNNNHHNHNNNNN
DEEDDEDEEEEEDEDHEHHHNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNHHHHHHHNHHHHNNHHNHHNNNHNNNNHHHHNNNNNNNNNNNHHHHHHNHHHNNNNNNHHHHNNHHNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNHNHHHNNNHNNNNNHNNNNNHHNNNNHHHHNNNNNHNNHHNHNNNNNHN
DEEDDEDEDEEDPEDHHNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHHNHNNNNNHHNNHHHHHHHHHHNNHNNNNNNNHHHHNNHHHHNNNNNHNNHNNNNNNNNNNNNNNNHHNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNNNNHNNHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHHNNHHHHN
DDDDPDDDDDDEPNHNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNHNNHHHNHHHNNNNNNNNHHNNHNNNNNNNNNNHNHNNHHHHHHHHHHNNHHHNHHHHNNNNHHHHHHNHHNNHHHNHHHNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNHHHHHNHHNNNNHHHNNNHHHNNNNNNNNNHNNNHNHHNHNNHHN
PDDDDDDDDDPEPNNNNHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNHNHHNNNNNNNHHHHNNNNNHHNNNHHNNNNNHHHHHNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNHNNHNNHHNNHHNNNHNHHNHNNHNNNHHHNNNNNNHHHNNNNHHNNNHNNNNNNNNNHHHNNNNHNNNNNHHHHHHHHNNNNNNNNHHNNHHNHNNNNN
PDDDPDPDDEPNHNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNHNNNNNNNNNHNNNNNNNHHNNHHNNNNNNNNNNNNNNHHNHNNHHNHNNNNHHNHHNNNHHHHHHNNNNNNHNNHNNHNHHNNNNNNNNNNNHNNNNHNNNNNNNNNNHHHNNNHNNHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNHNHHNHNNHHN
PDDEEEDDDHDNNNHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNHHHHHHHHHHHNNNNNNNNNNHHNNHHNNHNNNHHHHNNNNHHNNNNNNNNHHHHNHNNHHNNHHHHNNNNNNHHHHHHNHNNNNNNNHHHHNNNNNNNNHHHNNNNHNNHNHHHHHHHNNNNNNHNNNNNNNNHNNNNNNNNNNHNNNNHHNHNNHNN
PEEDDDDEDHDHDNNNNHNNNNNNNNNNNHHHNNHHHHHHHHNNNHNNNHNHHHHHNNNHHHHHNHNNNHHNHHHHNNNNNNNNHHHNHHNNNNHHHHNHNNNHHHHHNNHHHHHNHHNNHHHHHNNNNNHNHHHHHHHNNNNHHNNNNNHNNHHNNHHNNNHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNHNNHNNNNNNN
DEEEEEEEDEDHENNNNHHHNNNNNNNNNHNHNNHNNHNNNNNNNHNNNHNNNHHHNNNNNNNNNNNNNHHNHHNNNNHHHHNHNNHNHHHHHNHHHHNHNNHHNNNNNNNNNNHHHHNNHHHNHHHHNNNNHHHHHNNNHHHNNHHNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNHHHNNHNNHNHHNNNNNNN
DHEEDEEEDEPHENNNNNNHNNNNNNNNHHHNNNNHHHHHNNNNNHNNNHHHHHNNNNHHNHHHHHHHNNNNNNNNHNHHNNHHHNNNHNHHNNHHHHHHHHHHHHHNHNHHHHHHNHNNHHNNHHEDHHHNHHHNNHHHHHHHHNNHNNNNNHHHHNNNHHHHHNNHHHHNNNNNNHHNNNHHHNHNNHNHHNHNNNNN
DHHEEHHEENHNNNNNNHHHNNNNNNNNHNNHHHHNNNNHNNHHHNNNHNNNNNNNNNHHNNNNNNNNHHNNNNNNNNHHHHNNHHHHNNHHHHHHHHHHHHHHNNNNNNHHNNNNNNHNNNNNNNHHNNNNNNEPEEHNNNNNNHNNHHHHHNNNHNHNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNN
DHHEEEEHHHENNNNNNHNNNHHHHNNNHNNHHHHNNNNHHHNNHNHNNNNNNNHNNNNNNHHHNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNHHNHHHHNHHNNNNHHNNHNNNNNNNHHHHHHHNHHHNHHHNNNNHNNHHHHHNHHNNNNHHHNHNNHHNNNNNNNNNNHHNHNNNNHHNHNNNNNNHHN
DHHHHHHHEHDNNNNNNHNNNNNNNNNHHNNHHHHNNNHHNNNNNNHNNNNHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNNNNHHHHHHNNHHHHHHHHNHHNEEHHNNNHNNHHHHHHHNHEHHNNNNHHEDEHNNHDDDENNNNNNNNHNNHHNNNNNNHHHHHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNHHNNNNNN
DHEHHHHEDHDNHHHHHHNNHHHHHNNHNHNHHHNNNNHNNHNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEHEHHHNHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHNHHEEHENNHHHNHHEEHHHHHEHNHNHHHHHNHHDZENNHHHHHHNNNNNNNNNNHHNNNNHHHNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHN
DHEHEHHEEHENNNNNNNNHHHHHHNNNNNNNNNNHHHNHHHNNHNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDEDDDDDDHHNHHHNNNNHHEHEHHEHENHHHNNHNHNDDEEHNNNHNHHHHHNNHNNHHHHHNHHEDEEHNNHHHHHHHHHHHHHHHHNNNNNNNNNNHHNNHNNNNHNHNNHHNNNHHHHNHHN
DHEHHEEEENHNNHNNNNNHHHNNNHHHHNNNNNNNHNNHNNNNHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHEHDDHEDDDDEEEEEEDENNHHPPPPEENHNHHHNNNNDEDDEHHHHHHNHHHHNNNNHHHHNNHHEDHNNHHHHHHNNHNNNHHHNNNHHNNNNHHEEHHNNNNDDPPNNNNHHNHNNNNNNHHN
EHHHHHHNHNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNHNHHHHHHHNHHHHHHHEEEEHHHHEEEEDEDDZPZPYZPPDDDDDDPPEEDDSSDDNNHEDDDPDDDPEDNNNNHHHHHHEDEEDEDPHHNNNNHNEPEHNNHEEDDEHNNNNNHNHNNNNNNHHHHDEPDHHNNNNEHHHNHNHHHHHNNNNNNNNHHH
DHHHHHHHEHHNHHNNNHHNNNNHHHHNNNNHNHHHHNNHNHHHHHNHHHHHHHEEEEHHHHEHHHEEDDDEDDDDPDPDDDPDSZSYYYPPYY66YYDDDDPPPPDPDPEDDEDDHHHHHHEHPPPPDPEEHNHHPZDEHNHEHEHNHNHHHHHNNHHHHHHNHNNHNHNNNNNPDDPHENHNHHHHHNNNNNNHHHHN
DHHHHHHHEHHHHHHNNNNNNHHHHNNNNNNNNNHNNNNHNNHNNNNHHHHHHHHHEEHEEEEHHHEHEEDEDDDDDEPDSYSY6S6Y5555ZPZPSY66YSPZZZZYPYEDDDPZDDHHHHHHEEDPPPDDEHHHDZDPDHEPDDNNNHHDDNNNNHNNHDENENHHNNNHHEEPDHDHDNHEENHNHHHHHHHNNNNN
DNHHHHHHHHHNHHHNNHNNNHHHHNNNNNNNHHHHHHNNNNNNHHHHHHHHEEEEEEHHHHHHEEDEEEDDPDPDZPSZSZYZYYSY6S556S5S26sc;;cc5665S6YSZZPPPZEDEEZYDDDPDPDEPPDHEEDZDHDDHNNHEZPEHNNHHDDHD6SS6DDEEDDPEHHDPDYNENNHENHNHNHNHHHNHNHN
DHHHHHHHEHHHHHHNNNNNNNNHHNHHNNNHHHNHHHHNNHHHHHHHNHHHEEEEEEEEHHHHEEEHEEPDPDPDPDZPYZSYSYSZ6YYPSZs2:cs2c2;;....::s;2c225262PPZYPPEEDZDDDDDEZYPYDHHNEPY5SPDNNHD25c222c2ZYNH5SYY25.:s:P6NHS6PZDPNENNNHHHNHHEN
DHHHEEDHENHNNNNHHNNHNHHNNNNHNHHHNNNNNNHHHHNHHHHHHHHHHEDEDDHEHHEEHHHHEHDDDDDDDDZDYZYZSY6Y5Ys2s2s5c6 ; : .       . s:YYY666PPDPPPZP2s; 2YYDS2SZENNHD55s266YS26EDHP s65:; : P6s:6cY6YSHDHDHDHENENHN
DHHEEHHHDHHNNNNNNHHHHHHNNHHNNNNHHHHHNNNNNNNNHHHHHHHHHHEEEEHHHEEEEEDEDDDDDDZPYPYPSYYZYZ6Y2Ss5;2;2.;:s ; . .         ;s:.. c5YPSYSYZSZZPHDPPZYY5:; ;2562;c2cs:.::: .:sss:cs52HZNEDZPYEZHDHDHDNEN
DEEHHDDEDNHNHHHHNHHHHHHNHNNHNHHNNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHEHEEEEDDDDEEEEEEPDPDDDPDZDYPYZSYSY5Yc6s6;2:s :.s ; .               :c.   :.             2scscss; ; 5sS662Z2Z5ZYP6NPN
DEEEEHHHENHNHNNHNNNHNHHNNNNHHHHHNNNHHHHHHHHHHHHHHHEHDEEEDDPDDDEDEEDEDEDDDDDEPDZDZPYYYZ6Z2S2S;2;2;2:s : .                                   . ::..  : cs: 2 EYY5YcH6N
DEEEEDDHDNHNNNNNNNNHNHHHHNNHNNNNHHHNNHHHHHHHHHHHEEEEDEDDDEEEDDEEEEDEEEDDDDPDYPSZ6SYZSY6Y2S2Sc6;2:c.s.; :  . .                                   : :   s 6s2;S:N6N
DEDDDDPEPNHNNHHHHHNNNHHHHHHHNHHHHHHHHNNHHHHHHHNHHHHHHHEEEEDDPDDDEDDDDDDDDEPDSZ6YSY56c5c526;2s2;2.c ; :      .                                     :.:  ; Y.HsN
DDDDDEDHDNNHHHHHNHHHHNNHHHHNHNNNNNNHHHNHHHHHHHHHHHHEDEEEDDPDDDDDDDDDPDDDDDZDYP6YSY2625262S;2s2s5.c ; .   . ....                                    :.s:;:;:; s NsN
HHHPDDDHDNHHHNHHNHHHHNNNNHHHHHNHHHHNNHNHHNNHHHHHHHHHDDPPPPPDDDDDDPDDDDDDDDPDZDSZSZ6YSY6S26c5s5;2:2.s : :  ..    .                              . . ..:  . :.:::.c N;N
ENNHHDDEPNHNHNHNNHHHNNNHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHEDDDDDDPPDDPPDDDDDDDDDDYPYZYZ5S6S6S5Sc6s2c6.s.s s : .                                        : :.:.;::; : D N
DNHNNNNDPHENHNHNNHHHHHHHHHNNNNHHHHHHHHNHHHHHHHHHHEHEPDDDDDDDDDZZPPPPYZPPZPYPYZSY5S56566S5S26s2:c ; : .                                      ..  s:;:;:s;:s ; D N
DHHHHNNNNNHNHHHNNHHHHHHHHHNHHHNNNNNNNHHHHHHHHHHHHEDDDDDDDDPPPDPDDPPPDDPDPPZP6YYZYP6S6SSY6Yc5s2s5;5 s      :;;s                             .    . ;.;:::;;.s ; Y N
DHHEDHEHHNNNNHHHHNNNNNNNNNNHHHHHNNHHHNNHHHHHHEEEHEHEDDDDDDDDZPPPPPDDDDZPYZZPZPSY6Y6S56c5s26S2626s2;c:c.:::.. ..   .                           .     . . ;:s;;s : s 6 N
HHHEEHEHHNNNNHHHHHHHHHHHHHHNNNNHHHHHHHNHHHEEDDDDEEHEEEDDDDDPYZPPZPPPYZYYSYSYSY5S2625c5s2;c;s;s.s.; ;:c . .  ..::......                           . .. . . ;.::::;s.: s 6 E
HNNHHHHHHNNNHHHNNHNNNHHHHHHNNNNHHHHHHHNHHHHEDEDEEEEEDDDDPPPPPPZPYZPZYZYZSYSS26c66S265626s2c2c5;c;c.; . .                                   :.::  . s:;;::;;:s ; Y N
ENNHNNNNHNNNNNHHHHHHHNHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEDDPPPPPPDDPPPPPPZPPPYYYZYZ6Sc5c2s2;c;c:;sc:;:;:s;c.: .                               .       :.. :::;.:.::.: Y N
DNHHHHHHHHHHHNHHHNNHHNHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHEDDDDEDDDDDPDPPPPDPPPPPYYSYZZYZYY6YSZ26c256;cs2:s.;:;;sss:s:;:;.. . .                                . . . ;:;:;:.:.. . s 6 H
DNNNNHHHHNNHHHHHHNNNNNHHHHNHHHHHNHHHHHHHHHHEEDDDEDDDPDDPZPPPPPZZYYYYYZYY6S6YYZ6Y5S25c2s2;c:s.; .:: .: :   . .                               . .  :.. ;;::..;;;:;.2 P:N
ENHNHHHHHNNHHNHHNHHHHNHHHHNNNNHNNHHHHHNHHHHHHHEEDDPPPDDPYZPPZZSYYYYYYYSY6S6S66c5scc2c2;2:s.;:s . ::..                                 ..... ... . . ... ..:.. : s.6 D;N
EHEHHNNNNNNHNHHHNHHHHNHHHHNHHHHHNHHHHHNHHHEEHEEDDDPPZZZZYYYY6S6SSSSYSYYYSY2626s2scc2c2:c.;.;.; .  ::                                  . .. ..;:s;s; ...::. ;.s 6 HcN
PHENNNNNNHHNHHHHHNNNNHHHHHNHHHHHNHHHHHHHEHEHHHHHHHHHEEDDDPYY6S66266SSYSYYY26s2scsccc;s.s : : .                                   ...  . ..... :.:.s;::::..s:s:; c DsH
DNHNNHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHNNNNHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDYZ56sc:;ss:;:s :.;;c:;;s;c : . :                                     . ....    :.::;:;:s:c;5:Y:PsN
DNHNNNNHHNNNHHHNNNNNHHHHHHHNNNNHHHHHHHHHHHNNNNNNNNHHNNHHNNNNNNNNNNPDPDZZ25s5;2:c:c ::.; .. : . .                                   . . ... .::;:.. ;:;.s:; 5 H2E5H
ENHNNNHNNHHNNNNHHHHHHNNNNNNHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHDEEESZ5Y:2 : .; ; .::;s :                                       :.. . :...... : s;: 2 N2NYN
DNNHHHHNNNNHHHNHNHHHHHHHHHHHHHHHHNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNPHs6.c : .   .                                     . .  .. :.::::.. :.. : 2 D:N6N
ENNHHHHNNNNHHHNHNNHHHHNHHHHHHHHNNHHHHNNNNNHHHHHHNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHNHNNNNNNNDHs6 c                                             :.....:.:::.:.s.2 6 H;N
DNHEEHHNHNNNNHHNHNNHNHHHHHNNNNHHHHNNNNNHHHHHHHHHHEEEDEEDDDDEEHNNNNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNENSE;S .                                         . .   . :.:.;:;.; Y NSN
HHHHEHHNHHHHHHHNHNNHNHHHHHHHHHNHNHHHHHHHHHHHHHHHHEEDPPYYYYYS6666SSZZEENNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNDNsZ ;                                            . . : ; 2 N.NNN
HHHEENHNNHNHHHNNHHHNNNNHHHHHHHHHHHHHHEEEEEHEDEEDDDDDDDDDPPPPZZYYS6662266YYDPHEHHNHHHHHNNNNNNNNNNDNYH;6 s :                                         .:. s 2 N2NN:
HHHHENHNNHNHHHHHHNNHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHEEEDDPPPDHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHEHNNNNNHNNNNHHNNNNHHNNNNNNNNENZNsZ ;                                 ..s;S666.:   . .s S NHNN
ENNHHHHNNHNHNHHHNNNHNHHHHHHEEHHHHHHEEDDDDDEDDDEHHHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHH5SPYNNNNNNNHEEHHNNNNNNNNNNNNHNZN.S                          ..;:;;scZZNHNNNNNNNNNNNNNNDH:Y :; N NN5N
ENNHHNHNHHNHNNHNNNNHNHHHNHHHHEEEEDDDDEEDDPDDDEEHHHNHHHHHEHNNNNHHNNNNHHNNEE2626NNPN62NNHDDPEDPPEENNNNNNHNHNZNcP .   .......:          s6ZDDDENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDN : N2NN N
ENHHHNNHNNNHHHHNNHNHNHHEHEHDDPPPPPPZZPDDEEEDDPPDEEHHNHNEYZSYZPPDDHNNNNNNNNNNNNEN  E5NNNDHENHPPZZPPYPSP6D2D;Y : . ...........:       sDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDPDDNEN;.NEDN
DNHHHNNHNHNHHNHNNHHHHHHHHHHEEDDDHPPY6SSYYYZZPPPPPDEENNNHEEPP66sc  26EHNNPD :   : Y.NPHPHDNNHEDDZDZD6E:6 5 ; ..     .:...    2YENNNHHEHHNHNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHEPHENNNNYZNN N
ENHNNNNHHHHNNNNNNHNHHHHEHDDDDDDPPYYSSYYYYZPPDPDPPDDDHHNNHHHHEE6ZYYcs          Y:DYYYEZNNHHHNDHYNcD:S.c .........  ..::: ;;55DENNNNEDDDEHEEEEEEDDDPZZYSY6S55;s.; ;sccc:. c;EZNPNNEN26HN S
HNNNNHHNNNNNNHHHNHHHNHHEHDPPPPEPDYYYSYYYYYYZPPDDDDDDDENHHEDPZPYDEHDEEEc6;c:s;scc52EPHDNPNZNHPZS2NENHHHHNDN5N.S c :. ...... . . :.sc6SDEHEDEDDDDDEHNHNNNNNNNNHHHDYS:; :       ; c SsNHYH55DN s P
ENNHHHHNNNNHHHHHNHHHHEHDHDEDEPEYY5566656SSSYZZZZPZYYZZPDNHHEPZS6:s:cZY ;:ssc .    ; 5.Z2HDZ6HYHDHHHNHNYN S         ::5SYSY665YDDPHNNNNNHNHPP5YEENNNNNNNNZDYDNHc2   .s:c:6;NZNN6ZYSEN 6 N
HNHHHHHNNNNHHHNNNHHHHEEEHEEDEPD66562c2c56SYSSSSSYSSSSSYYZZPDDDPDYZ22 : : :ss222252625c2;; c DSPSPSHDHEENDN5N 6 .        :;s;: . 2655s.SENNHEHNE62 s6NNYP:5NNNNED5PNNZD5Y25ss;:5sNPNN22HDZN: NNN
HNNNNHNHHHHHHNNNNHHEHEHEHEDDDZPYP66522252566SYYYYS6SYS665525SSSS6SSY6Y6S6655555222525c6cP5P5DSPYHPHPNHDHPNcH c        :;;;       ZNNNNNNNNNNNNNN;;  NDNNDDSPZE5P;2c2222;s.  HH. NsNNN
YHDNHHNHHNNHHHHHNHHEHEHEEDEDDZPYZYZ66csssc256666SSSSS665sss;;;;sssssscss;;:;..::::s:s:2.P5HPDZEPEPDPEEPN6N S : .       .:  :;c22s6PS6;  6NNNNNNNNNY   . 5:PZNNNNYDsS:cc2;s ;:;:25.; N2NHH
SHPNNHNNHHHNNNNHNHHEHEEDDDEDDDEPDYY66s;s;cc26552c225SS66222222scssss;s::s;:: .cscs;.5;Z2DSDZDZDZDPDDDEZNcE s . .        .      s;c:          c.2;ZYHHNNEH;5:c;c.: : cs;5 . N6NHH
YNENNHHHNNNHHHNHNHHEHDEDEEEDDPDZPSS6S222;ssscccc2222cs;ssccc22c2cc;sss:;sc552c:.: ; Y2DYPYY6Z6EPDPDDDHYN;P 2             ::s;;s:;        .sscs22HPZS;;:::cc625:; .. : 22 2 2 NPNHH
6NHNNHHNHNNHHHNHHEHEEEHEEEHDDPDZPYY6Y6S6222css;ssscc2222522csssc:;.:..;::.... ;:5cZ6DYZSS6S2DYDZDPPDZE5H.S c .             .:sc2556s.   26Z6ss2cc265625c        . s.c5  N NHNHH
SNNNNHHNHNNHHHHHNHNDEDDEEDDEEDEPPPDZP665225c;:.;sssccc222css::.::: .:.::s;;;csS5Y5Y5Y6Y6S5PYDYEDDDPEZN5H 6                  .ss222c:.    .;:;;s;        . : 2:26 6 NHNNHHH
YNNHNHHNHNNHHHHHNHHEEDEEEDPDDDHPPZPYZ6S622ccsssssssssscsssssssss;sssss2262225c5s62Y6Y662PSDZEPEDDDPEYHcD 2 .                   ...:::::..:.            : : 2:2sc NPNNNHHHN
YNNHHHHNHHNHHHNHHEHEEEEDDDDDEDDPPPPZZYYS6522ccscsscssssscsccssssccsscsssss2sc;5sY5Y5Y6PYDZDPDPDPDDDHSNsP c :        .                             : : 5ss NcNNNEHHHHH
ZNNHNNNNNHNHNHNHHEHDEDEDEEEDDDEPPPPYYSSSS66652ccsc2cccss2css:;;;;;;;;;;:..s;2;Y2Z6Y6PYEPEDDDDPDPDDPHSNsP 2 ;                                     : ;.s : NYNNHHHHHHH
PNNNNNNHHNNHHHHHHEHDEDDDPDEDDDEDDZZZPYYZPYS62222csss;ss;s;;sss:::;cs;ssssss:5;Z5P6DYEPEDDPDDPPDEDEYD2E:S 2 :                                    . ;.: : E NNNHHHHHHHH
DNNNNHNNNNNHHHHHHDDDEDEDDDEDDDDDDPDZZYZYYS6522c22222;s:;;;sscs:;ssss::s;2c2sY2Z5PYHDEDDPPPDDDDPDZDYE2E.6 : :       . :;.                          : : : Z:NENHHHHHHHHHH
ENNHHHNNNHNEHEHDEDEDEDEDDDDDDDDDDDEPPYYS6SS6652252cc:s;sss;;;;;ss;;;::cscs2;Y2DYHPDPDPDPDDPDPPPDZDYE2D:S 2 :      . :.:;.                          :  s NZNNNHHEHHHHHHH
ENNHNHHHHHNEHEHEEDEDDDEPPPPDDDDDDDEPPZPYSSYS66522csc;s:;ssssssss;;sssscscs6cP5EZEPPPDPDPDDDEPDDEZDYE2PsY:6 :                                   . : . S NENEHHHHHHNHHHH
HNNNNHHHHHHEHEEDDDEDDDDDDDDDPDDDEDDDEPDPYYSSSSS552sc;;;;cscc22scc22ccsss62Z2DSEZDPEDEEEEHHEHPEPEYDSDSE2P 2       . . ..                          :.:  N2NHHEEEHEHHHEHHH
HNNHHHNHHHHEHEEEEHHDDDDDEEHEDEEDEDPPPZPZZYY626Y662;s;c2ccssssscsssss2ccs5cY2P6HDNNNNHHNNHHDEPEYDSP6PcY;Y c .    .    .. .                         . . 6 NDNHHHHHHHHHHHHHH
HNNHNHHHHHHEHHEHHEHDDEEEEEEEEEEDDDDDDPPZPZPY66S652scscccsssssscs2ccscs62S5EYNENNHHZPZPDDDDDEDHSP6YSP5D;Y s         ..                      ..  : ; s N5NNHEHHHHHHHHHHHEH
HHHHHHHHHEHEHHHEEEEEEEEDEEEEHEEDEDDPDDDPPZZYY6566522ccssss;;::;;sscs2s62PYNPNNEHZDPEPDPPDPEDZPYZYP6P2D;Y s         . .:..                      . : : 5 NDNHEEHHHHHHHHHHHEH
HNNHHEHEHEHEEEHHHHHHHHHHHHHHHEEEHEEDDDDPDZYYYYY66522s2c2ccss;ssssscs62PSNPNHHHDHZE6P6Y66S5Z6DZPDYD5D:Y 5      ........            .        ..   ..;: ; N6NNHHEEHHHHHEHHHHHHH
HNNHHHHEHEHEEHEHHHHHHHHHHHHHHEEHNEHEEDPPPZYSS6665522scssssssss;;s;2sY5DYNDNHHHDHZE2Ys5scc;SsDYPDYE6H S c       . ......                .      . ...  Y NPNHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHHHHHHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHHHEHNHNPZYYZPYYSSSYS52c2scsssccs;s::;:s;S5DZNDNHHNDHZDc6:c :: SsEYPD5P5H.S:6 .         ::                     ..:.  s N2NHHHEEHENHHNHHHHHHHHH
HNHHHHHHHHHHHHEHHHNHHHHHHEEEEHHHHEHDPPPPZPPPPYS6655522ccss;sssss2252Y5ZSHPNEEHPEEHHNZD6Y66Y6PYPE6EcD.S ;     ..::    .:                .      :.c;5 NPNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHNHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHEEHHHHHHEEDDPPPPZZYYYSYYS66c2c22c;scc222c2cY5Y6DZNEHEZPYZDENNNNDEDPPDSE2H:P c        .     :                   ..:. :.c:Z;NDNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ENNNNHNHHHHHHHHHHHHHHHHHEHEHNHHHHEEDDDDDDPPPPPYYYS6622c2c2sc22225252S5Y6S6DYHEHHDDPPDDNNNNHNDN6N Z c              :             .     ..... . c;2;NSNHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHNHHEEDDPPDDDDDDDPZYYSYZY55scss;sccssss525266Y6Z6DZEDHHNHEDEDHHHNDN6N Z :          c2c6c6s;              .  :.. .  :.cs2s5sNZNHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ENHNNNNHHHHHHNNHHHHHHHHEEHHHHEEEEEEEEDDDDDEPZZYZZZZY6SSY6S66S5ss22ZY66S6YSZSDYPZDPHEHEHEHENNHNDNsH s       .  SYNNNN65.                  .  ;:2sc;Y2NEHEHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHH
ENNNNNNNNHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHEHHHEEDDDEDDDDPZPPZYYSYZZ6YYY6SSS66S6YYYY5562Y6ZYPZPZDZDPDPNHNHNNNNHNSN 6   ..cc22csSSS6        .          .:. .::s;cs5c2s2sNZNHEEHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHN
ENNHHHHNNHNNNHHHNHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEDDPPZZPDPZZYYSS66655552c2Y666c2c2Y6PYYSPYYSYSEPHDEDDDHHHNENHNPNSDSZ6S22ss::::::              . .    ... .:.;;5252ssS2NHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNNH
ENNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHEEEEDDDDDDDPPPZZYSYSS5656S66555YSYYc2scS6ZYS6YSZYZYEPHEHHPDPDDHYDSDsZs626:;  . :                     ..:.::ss526522..D6NNEHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHHHHHHHHNNNNHHHHHHHHHHNNHHHHHHDDDDDDDDDDPDPPZSS6652;s225566YYSSSSSYSSSSYYZZYSYYPYDPZYEHDEYP6Ss2:2 c :  ;;;s:;                    ..;:::ss2c2c62s;s;NDNNEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHN
ENHNNNNNNNNHNHNHHHHNNHHNNHHHHHHHHEHDDDDEDDDPYYS655255565YSZYSS6S6SSYSSc2c226sc522265YYYZSY566S655556cS:2 ..ss....:s .              ..   :.::ss5252222c:.Z5NNNNHHEHHHHEHHHHHHHHHHNHHHHHH
ENNNHNNNNNNNNHNHHHNHHHHHHHNNNNNHHEEDDDDPPDDPYS6SZS565YEHNNNNNNHEYY6666c2ss    .   .   : S2ZYSPs5s2;:::.::::;                 .:;;s;:;cc65cc2c;.s;NENNHNHNEEHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHN
ENNHHHHHHNNHHHHNNHHHHHHHHNNHHHHHHHHDDPPZYYYYYSS62c;; :ssYSEENNNNNNNNNNHHDD2Ss2:s :         :s   .:   ... ... . .     .    .. :;;cssscc65cs;;: ;.HZNNNNHNNNEHHHHHHEHHHHHHHHNHHHHHH
ENNNNNNNHHHHHHHNNHHHNHHHHHHHHHHHNHHEEDDPPZYYS66c;s;s;c65Y6PYYYYZHNNNNNNNNNNNNNNNZE6Yc5 s .              ..... ..::...... ...  ..::.:;:::ss652c;;;.:.HPNNNNNNNNHNEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNNH
ENHNHHHNNNNNNNNNNHNHNHHHHHHHNHNHHHHEHEDDDZYS66655c;s;c55YYDZPZYYYYSYYYZPYZDENNNNNNNNNNPEYE2Y s                  . . .::::::.:::.:.::::;522s;;;:;:EZNNNNNHHHNNEHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNNHNNHHHNHHNNNNNNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHEEDPZSYZS62;sscsc66PPNHNEZZ5SSS22;sc2s2:s25HENNNNNNNNNNNNDEEHZPYZ565555;;     25S665c2;;;;::.   .:. .:::;22S5;;:..;PYNNNNNHNNNNNNHHEEHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHH
HNNHHNNHHHNHHHNHHNNHHHHNNHHHHHHHHHHEEEEEHEDDPPPYSS6S55c26566ZZEEHHPPSS2656s5 s      : DDNNNNNNNNNNHNHHNNNNNNNNNNNNNHPYEENNNHY622:.   ..::.;sc5562s;.:;cDDNNNNNNHHHNNNHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHHHHHHNNNNNNNNNNHNNNNNHHHHHNHHHHHHHHEEDDDEDEDDPPZ6SSSSSS6SSSSZZEEHHDDSY;5 ; .                         :s::..... ...:::;sc652s .;cEENNNNNHHNNNNNNHNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHNNHNNNNHHHHNNHNHHHHNNNNNNNNHHHHHHHHHEDDDDPPPZPPPYZYYSYYYYY66SSPZDDHEPDSPc6 ;                          .::;.  .::;;c655s :s2EENNNNNNNNNNNNHHHHNNNNHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HNNHHHHNNHNNNHHHHNNNNHHHHHHNNNNHNHHEEEHEEEEDEDPZYYYZZPZPPZYYSYYYYYZYPPEDEEYPYDYD5Ssc:: .         ::;;:::;:;::..           :s5YS6c:;s5HHNNNNNHNNHNNHNNNNNNNNHNNNNNHHHHHHNNHHHHHHHHHHH
ENNNNNNNNNNHNNNNHHHNNHHHHHHHHHHHNHHEEEDDPDEDEDDPZPPPZZYZZZYS66SSSS666SPZHHEEEHDHPDPPHHPH5Zs2sc:s : . ::c2cc;;sc;;.. .          ..;c6ZS6c.s5YNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNHHHHHHHHHHHHHHH
ENNHHNNNNNNHHHHNNNNHHNNNNNNHHNNHHHNHHEEEEDPPDDDDDDPPZZYZYZYYSSSY66S6c26566ZZDDEEDDDDHHHNHNHNNNHNYE5Y6SSY25:s:;::         ... :.: s2SDY6c:5ZHNNNNNNHHNNNNNNNNHHNNHHHHNNNNHHNNNNNNHHEHHHHHHHHHHHH
ENNHHNNNNNNHNNNHHNNHHHHNNNNNNHHNNNNHHHHEEEEDPPDPDZYZYZPPZY6SYS66scsssscsss;:s;6566ZYZZSYZPYZPDPEYE5Y5Ss2.: ..     ..:..  ..::;:;:22YPS2csYHNNNNNNNHNHNHHHNNNNHNNHHNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNHHEHHHHHHHH
ENNHHNNNNNNHHHNNNHHHNHHHHHHNNHHHHHNHHHHHHEEEDDDPPPPPZZSYYY6S56c2;sscsccsssss22666565YS6S2222ccsc;c : . : . . . ..... .:..... :.;:;:s:56YS5sc2PNNNNNNHHNNHHNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHH
ENNNNHHHHNNNNNHNNHHHHHNHHNHHHHHNNNNNNHNHNHEDDDDPPPZPDP56SSYSs2sccc22:;::s;cc;s.: .::ss :::::;;:;;s.;.::;.:.: .. ::;;;;;;:.:::.;;cccs22622s2SENNNNNNNNNNNNNNNHNNHNHHHNHNNNNNNNNNNNHHHHHHHNNHNNNNNNHNHNEHH
ENNHHHNNNHNHHHHNNHHNNHHHHHHNHNNNNHHHNNNHHEDPZPPDDDPPPPSYZY66c2s25522;s;:cc25:s:s        :.;;.:  .. .:::::.::;;:::.sss;s:cs5c5cPHNNNNNNHHNNNNNHHNNNNNNNNHHNHNHNNHHNNNNNNNNNNNHNNNHNNNNHHNNHNEHH
HNHHHNNHNNNHHHHNNHHNNNNNNNNHHHHHHNNNNNHHNHNHEDPDDDDPZPZZZZZY55;csssc:sYSYSc5:c ; .    .    . .. ...: .     ..;:;:: ;:s;55HNNNNNNHHNNNNNNNHNNNNNNNNNNHHNHNHNNHNNNNNHHHNNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNH
HNNNNNNHHHHNNHHNNHHNNNNHHHHNNHHHHNNNNNHNNNNNHHHDPPDDDDDDZPYZYY2525c2sc226626:c:s:; :     .    .. .: . ..:...::: . : s:62PDNNNNNHHHNNNNNNNHHNNNNHHHNNNHHHHNHHHNNHHHHNNNNNNNHNNNNNNNNHHNNNNHHNNN
HNNHHNHHHNNHNNNHNNNNNHNNNHNHHNNHHHHHHNNNNNNHHHHHHHEEDDPPSY6S6SSYYY665655cc;c.;.;;s:s ... .     .  ::.. . ::. ;::.: s.2;S6HNNNNNNHNNNHNNHHHHHNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNHHNNNNHHNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNN
HNNHNHHNNNHHHNNHHHNNNHHHHHNHHHHNNNNNNNHHHHNNNHHHEEDDDDPPZZYZYY6S56SS5625c2s2.s.;:; . .::;s .  .  .. ..  ..  :.: s.5;ZSNNNNNNNNNHNNNHHNHHHHHNHNNNNNNHNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNHNNNHNNHNNHNNHNNNNNNN
HNNNNNNHHNNNNNHHNNNNNHHHHHHNHNNHHHHHHNNNHHHNNNNNHHHEDDPDEDPZ6SSYYYSY66sc;cc5;c.: .     :::.. ::  . ..::....: s:c.6sDPNNNNNNHNHEHNNNNNNNNHHHHNHNNHNNNNNHNNNNHNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNN
ENHNNHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNHNHNHHHNNNNNHHEDZPDDPP6YYZZZ6SYY6Sc2:s:s;s.:...::s .  :.;.s;::;:;:ccsss;;:s.; c.DPNNNNNNNNNHNNNNNNNNHNHHHNNNNNNNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNNNHNNNNNHHNNNNNNNNHHHHNNHHNNN
HNNHHNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNHHNHHHNNNNNNNNNHDDDDPPZZYY6YYZYY25:ss2c2;s;scc . .:  :.:.css;:.cc:.: c:c:Y6NNNNNNNHNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHNNNNHHNNNHN
HNNNNHHNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNHHHHHNHHHHNNNHHDEDEDDZPPDPPSYYY6Y6Ss2:s.:;;:;:s.: ...:::.: :.:.s;;::.s 5:ZYNNNNNNHHNNNNHHNHNNNNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNHHNNNNNNNNHHNNHHNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNHN
ENNNHHHHNHHHNNNNNNNNNHHHHHNHHHHNNNNNNNNHNNNHHNNHHHHNHNNNNNHHHHDEPDZPPPSYSYYP5Ss2s2c2;sc2c2:s:;:;::;:;.;:s;c;2:YsNHNNNNNNNHNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNHNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNHHNNNNHHN
HNNHHNHNNHHHNNNNNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNHNHNNNHNNNHNHHHHHNNNNNHHHDDPPZPYPPDZPSZSY6Y6S6656s2sc25;s;;c;2s655s2;PSNNNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNHHHHHNNNNHHHHHNHNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNHHNNNNNNN
ENNHNNHNNNNHNNNNNNNHHNHNNNNNHNNNNNNNNNNHHHNNHHNHNNNNHHHHHHHHHHNNNNNNHHHHPPZPZDPDPDYZ6S6SSYZZYZ252c65Z6PYEDNNNNNNNHHHHHHHHHHHNNNNHHNNHHHHHHHHHHHHHHNNNNNNNHHNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNHHHNNHHHHHHN
HNNHNHHNNNNHNNNNNNNHHHHHNNNNHNNNNNNNNNNHHHNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNHNHNNNEHEEHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNHHNNNHHHHNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNN
ENNHHHHNNNNHNHHNHHNHHNNNHHHHHNNNNNNNHHHHNHNHNNNNNNHNNNNNNNNNHHNHNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHNNHHNNNHHHNNHHHHNNNNNNHHNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNHNNNNNNNNHHNNNNNNNHNHNNNNNNN
HNNNNHNNNNNHHHHNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNHHNNHNNHNNNNNHHNNNNNNHHNNNNNHHHNNNNHHNHHHNNNNNNNNNNHHNHHHHHHHHNHNNNNNHHNNNNNNHHNNNNHHHHHHHHNHNHHNHHHNNNHNHNNNNHHHHNNNNHNNNHHHHNNNNNNHNNNNNNNNNNNNHHHNNNNHHNNN
HNNNNNNHHNNHNNNNNHNHNHNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNHNNNNNNHHHNHNNNHHNNNNNNNHNHNNNNNNNNHHNNNNNNHHNNHHHHHHNNNNNNHHNHNHHHNNNNHHHHNNHHNNNNHNNNNNHNNNNHHHHNHNNNHNHNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNHHNNNNNHHHHHNHNNNNNNNNHHNNNNNNN
HNNHHHHNNHHHHHHNNHNHHHNNNNHHHHNNNNNNNNNNNHHHHNNHHHNNNNHNNNHHNNNNHHNHHHNNNNNNHHNNHHHNNNHHHHHHNNNNHHHHNNHHNHNHHNHHHHNHNNNNHHNNNNHHHHHHHHNNNHHNHHHHHNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNHNNNNHHNHNNHHNHHHHHN
HNHHHHHNNHNNHNNNNHHHHHNNHHHNNHNNNNNHHHNNNNHHHNNNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNHHNNHHNNHHHHNNHHNNNNNNNNHHNNHHNNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNHHNNHHNNHHHHHNHHNNNNNNNNNNNNNHNHHNNNNNHNNHHNNNNNNNNHNHHNNNNNNNNHHNNNNNNNNN
ENNNNNNNNHHHHNNNNHHNNHNNHNNNNHNNNHNNNNNNNNHNNNNHHHHHHNNNNNNNHNNHHHNHHHNNHHNNNNHHNNNHHHHHNNNNHHHHNNNNNNHHNNHHNNHNNNNNHHHNNHNNNNNHNNNNNNHNNNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHNNNNHHHNNNNNNNNNNNHHNNHNNNHHNNNNHHN
ENNNNNNNNNNHHHNNNHHNNHNNHNNNHHNNNHNHHNNHHNNNNNNNNHHNNNNNNHHNNNNNNHNNNNNNHNNNNNHHNNNNNNNNNNHHNNNNHHHHNNHHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNNHNNNNNHHNNNNNNHNNNNNNNNNHNHHHHNNNNHHNHNHHNNNNNNHHNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNN
ENNNNHHHHHHNNHHNNNNNNHNNHNNNHNNNNHNHHNHNNHHHHHNHNNNNNNNNNNNNHHHNNNNHHHHNHHNNNNHHNNNNNNNNNNHHNNHHNNNNNNHHHHNNNNHHNNNNHHHNHNNNNNNHNNNHNNNNNNNNNHNNNNNHHNNNNHHNNNNNHHHNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNHNNHNNNNNNNHHN
HNNHHNNHHNNHHNNNNHHNNHNNHNNHHNNNNHHHHNHNNNNNHNNNNNNNHHHHHNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNHHNNHHHHHHHHHHHHHHNHNNHHNNNNNHNNHHHHNNHHNNNNHHHNHHHHHHHHNHHHHNNHNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNHHNNNNHNNNNNNNNNHHNNNHN
HNNHHHNNNNNHHNNNNHHNNHNNHNNHNNNNNNNNHNNNNNHNNNNNHHHHHHHHNNHHNNHNHHNHNNNNNNNNNNHHNNHHHHHHNNNNNNNNHHNHNNNNHHNNNNHHHHNNNNNNHHNNNNHNNNNNNNNNNNHNNHHNHNNHHNNNNNNHHNNNHHHNHHNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNHHHHHHNNHHHHN
HNNHHHHHHHHHHNNNNHHNNHNNHNNHNNNNNNNNHNNHHHHNHHHHHHHHNNNNNNHNNNNNHHNNNNHNHHNNNNHHNNNNNNNNNNHHNNHNHHNHNNHHHHNNNNNNNHNNNNNNHHNNNNHHNNNNNNHHHHHNNHNNNNNNNNNHNNNNNHHNNNNNNHNHHNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNN
HNNNNNNNNNNNHNNNNHHNNHNNHHNHNNNNNNHHHNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNHHHNNHHHNNNNNHHNHNHHHNHHHNNNNNNHHNNNNHHNHNNNNNNNHHHHHHHNNNNNHHHNNHNNHHNNNNNNNNNHNNHNNNNNHNNNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNHHNNN
ENNNNNNHHHHNNNHHHHHNNHHHHNNHNNNHHHHNNNNHHHHHHNNHHNNHHNNNHNNNNNNNNNNHHHHHHHNNNNHHNNHHNHHHHHNNNNNNHNNNHHNNHHNNNNHHNNNNHHNNNNNNNNNNHNHHHHHHNNHHHNHHHHNNNHNNNHHHHNHHHHHNNHNNNNNNHNNHHNNHHNNNNNHNNHHNHNNHHHHN
HNHHNHHNNNNHNNNNNNHNNNHNNNNHHNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNHNHNHNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNHHNHNNHHHHNNNNHHNNHHHHHHNNNNNNNHNNNNNNNNNNHNNHNNNNHNNNNNNHNNNNNHHNNNNNNHNNNNNHNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNN
ENNNNNNNNNNHNNNNNNHNNNNNNHHHNNNHHHHNNNNNNNHNHHHHHNNNNNNNHNHNHHHNHNNNHHHHHHNHHNHHNNHHNNNNNNNNNNNNHHHHHNNNNHNNNNHHNNHNNNNNNNNNNNHHNHNNNNNNHHHHNNHHNHHHNNNHNHNHHHHHHNHHHNNHHHHNHHHHNNNNNHHNNHHNHNNNNHHHHNHN
HNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHNNNNNHNNNNNHHHHNNNNHHHNNNNNHNHNNNHNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNNHNNNNHHHHHHNNHNNNNHNNNNHHNNNNNNNNNNNNNNHHNHHNNNNNNHNNNNHHNHNNNNNNNHNHNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNHHHHHHNNNHNNNNNNNNNNNNN
HNNHNNNHNNNNNNNNNHHHNHHNHNNHHNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNHNNHHNNHNNNHHNNHNNHNNNNNNNNNNHHNNNNHHNNNNHNHHHHHHNNHNNNNHNNHNHHNNNNHHNNNNNNNNNHHHHHHHNNNNNNNNNNHNNNNNNNNHHHNNNNHHNHHHHNNNNNNNHHNHHNNNNHHHHNNNNNHNNNNNNN
HNNNNNNNHNNHHHNNNHHNNNNNHNNHNNNNNHHHNHNNNHNHNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNHHHHNNHHNNNNHHHHHHNNHHNNHHNNHNNNNHNNNNHHNNNNHHNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNHHHHHHNHNNNNNNHNNNNNNHNNNNNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHNNNNHHN
HNHNNHHHHHNHHNNNNHHNNHNNNHHHNNNNNNNHHHHNNHNHNNNNNHHHNNNNNNHHHNNNNNNHNNHHHHHHHHNHHHNNNNNNNNNNHHNNHHHHHNNNNHNNNNNNNNHNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHNNHHHHNHNNNNHNHHHHNHHHNNHHHHNNNNNNNNNNHHNHNHHHHHNNNNNNNNNNNNN
HNNHNHHNHNNHNHHHHHHNNHHHHHHHHNNHHNHHHNNNNHNHHNNNNNNNNHHNHNNNNNNNHHNHNNNNHHNNHNHHNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNHNNNNHHHNNHHHHHNHHNHHHNNNNNHNNNHHHHHHNHHHHNNNNNNNNNHNHNNNNNNNNNNNNNHNNNHNNNNNNNNHNNNNNNHNNNHHHHNNNNN
ENNNNHNNHNNNNHHHNNHNNHNNNNNNHHHNHNHHHNNNNHNNHNNNNNHNNNHHNNHHHHHHHHNNNNNNNNNNHHNHNNNNNNNNNNNNHHNNNNNNHNNNNNNHHHNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHNNNNNNNNNHNNNNNNNNNHNHNNHNNNNNNNNHHNNNNNNNNNNNNHHHHNNNNNNHHNNNNHHNHN
HNNHNHNNHHHNNNNHNNHHHHNNHHHHHNNNHNNHHNNNNHNNHNNHNNHNNNNNHNNNNNHNHNNNHNNNHHNNNNHHHHNNNNNNNNNNNNHHHHHHHNNNNNNNNHHHHHHHHHHNHHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNHNNHNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNHNNNNNHN

George Eads
©2004 www.ASCIIBABES.com

Go to www.ASCIIBABES.comGo to the ASCII Archive