Barack Obama

Why "ASCIIfy" celebrities? Because they're recognisable. If I were to have pictures up here of my friends and family you'd all be like "Wow, that looks cool. It probably looks just like them, I think". Also it's a lot of fun when a fan of the celebrity stumbles upon this site and find their favourite actor or actress. So share the fun around and tell your family, friends (online and offline) and workmates about ASCII Babes.

MNNNMNNMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1M1MMM111M1M1M1M111111wwwwww111111111111111111111111111111111111111111wwwww1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7w77777777777
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1111MM1111111111111111w1www77,, , ,,      ,   ,,,,7w7wwwwwwwwwwwwwwwwwwww1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww77777ww7w77w77777777777777,,7777,,77,7,7,,,
NMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1MM11MMMMMMM1111111111111ww7,    , 1wHNggSBNNBBNNHSNN7ww1,7 ,       ,,77w77wwwwwwwwwwwwwwwwww77ww77777w7ww77777777777777777777,77777,,,,,7,7,,,,,,,
MMMM1MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMM11MMM1111MM1111111M111wwwww7w777M1NNggggggggggggggggggggggggggggggggggggggHHHSww,, ,,77w777w7www777w777777777w77777777777777777777777,,,7,777,,,,7,,,,, ,,,,,,,,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM11MMM111M1MM111111111ww7, ,,MMBdggggggggggggddggBddgBBgdddBBddddggggggggggggggggggHS,,     ,777w7ww777777777777777777777777777777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
M11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1MMMMMMMMMMMMMMMM11MMM1M1111111ww7,,,,wwHNgggggggdggdBdBggddddBBBBdgSSgdddddddddgdggddddgdddgggggggggggdHN7,,,    ,7777777777777777777777,777,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,
MMMM1MMMMMMMMMMM1MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1M11111111111111w,  ,7MHgdggggddgdggddgddddgBddddddgSSSSggddddggdgBBddggdBdddddBddddggggggggggggSSw,    ,,77777,77777,,77,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1MMM1MMMMMM11MMM1111111MMMM11MMMM111M111111111111w7, 1NgggggggggggggggggdBBgdggggSBddggddddggSSdBggddgggdddBdBBBBBdBBdgggggggdgggggggggggggggBM,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
M1MM111MMMMMMMM1MMM11MMMMMMMMMMMM1MMM1111111ww777771BdgggggdgdBBHSSSgdBBBBSSggddddddggBBBBggdgggddggggBBddggggddggddgggggdddBBdddgddgggggggggggggggB1  ,7,,,77,,,,,,,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
M11MMMMMMMM11MM11MMM111MMMMM1111111111111ww7,w1NSdgggggdgdddddddBdBBggggggggdgHSddgdddBBgggdddBddBdBBBdddddBggdddddgddddBBddggggdddgdddgdddddBBdggggggB ,  ,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11M111111111111111MMMMMM1M11111111M111w1ww7w1HggggggggggggddggggggggggggggggdgSBddddgggddBddggddddgdddddBBddggggddggddddddgdgggddBdgdddddBdgdgggggddgggdH   ,,7,7777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1111111111111111111M1111w111MMMMM111w1w11NSggggdSBgdBdgdBddgggddddddgdBBddggBdBBgdBBBBdddBBBddggddggggggggddBBdgBBggdddddddddBdddddgggggggggggdBBdddggggggdw7   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,,,,,,
M11111111111MMM1111111111111w11MM1ww,wwNSdggggggdgddBdgdddBdgdddddBBddBBBBHHggBdggddBBdBggggddgddBBSBBdgdgdgggdddBdBddddddddBBdggggdddddggggdddddddBdddggggggdH   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1111111M1MM111111111111MMMM111ww7w7NHggggggdBBddggggggddddBddgggBdddddBBBBdBddddBdBBSSdddBdgHSNNgdgddddgdddddgBBddddggggggggggggggdBdgSHSBBgdBdgdddggggggggggggggNN  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
111111111MM11111M1111111111M1w,wwHSddBSSSBggggdddBBBddggggggddBBddddBdddgddgggSSHHHHggddBBBdSdddBHgdddddHHBBHSBBdBddddddBBBBggddgggddgggdBdddBdddddddddggggddgggggg1H  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
11M1111M11MMMMM1111111111w7w7HBgggggdggggdddggddddBdggddgdBBBBddgdSSBBddggggBBSSBBgddBBBggggSBHHSNgBgdggggdgdddBdBggddddggggddBBdBdddgdddddggggddBdddddgdddddBddgggdg w  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
111111111111111111111MMM1w NHgggggggddddgddBSBBdddgggdSSdddgggggBdddggBdggSSBdBdggggggggdgBdSddggdBHdBggggggggggggggggggddgggdddggggggggggggggggdddggggggggdgggggggggHd 1 , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
M11MM11111111111111M11w7 MMdgBHBgBSBddgddddddggggggdSdggggBBNSggddBdggBBBdggggggddggSBBBHHNHBgNHHMgdggdgHHHHSHBSdgNNNNNHNNw7NHHHHHBBggggggggggggggdddddBBddBBddddggggggNH   , ,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,
11111111M111111111117w HNdgggdSSSdgggddddddgggdBSBddggggggddSSSSggdgddBBSBBSw1HSSSBBdBBSggdgHB 7 H1gg7w7w7,ww111M,,7,wwwwMMMM1w11MMNMHSSBSHBdgggggggggggdgggggggggggggggMH   ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,  
1111111111111M1M11ww SNggggdBggggddBBBBdgggggBHHHBdddBHHSHMM1MNM1w , 7ww  777, , ,,1www 1MHHHN, 777wwwMMM111,7771w11111111MMM11w11MMMMMMNNHSSBSBBBBddgggdddddddddggggggwN,w , 7,, ,,,,,, , ,,,, ,,
111111111111111MM17N1gggdBBdddgdddgddddgggdSMNNNHNM17w77,, ,7,  ,,,   ,  , ,     , 77w7wwwwwwww7777,77777wwww1w11M1MMMMNNNNMMNNMMMMNHSSSSBdBddggggggddBdggggggggggBd 1  ,,,,,,, ,,,, ,,,, , 
1111111111111111wM7gggggdddddBBddddBBNNMN1,, 7www7,, ,,,,77777,,,777,,,,,,,,,,,,,,  77,7,,7,  7,,,7,ww77,7,,w7ww77wwww1w11MMMMNNNNMMMMNNNNNMNNSBddddddBBBdggggdddddddggggggBg w , ,,,,, , ,,,,,,  
1111111111111111,BNggBBdddgddBBHHNHHBSSN117111M1ww,777w7,777w777,7,7,, ,,,,,,,  ,,,,7777,,,,, ,,77,,7,w7www1w7wwwww7www7ww1w11MMMNNNMMNNNHNNMMMNNNHHHSSdBBBdBSBggggBdddggggggMg1d w  ,,, ,,,,,  , , 
11111111111111w1 dHggdBggdddgBBdgdgBBM1w7ww111ww7www77,,77w77777,,,7ww77,,,,,,,,77,,,,   ,,7,7,,,,,777,,,77777777www777ww111111MMMMNHNNNMNHNNM1MNHHHSSBBddgdBBBBggddddgdggggSg1d , , ,,       
111111111111w1,M7dBggdgddddBdddBdNNw77777wwwww77777777www7777777,,,,77,,  ,,,,,,7,,,,  ,,7,,,7,,,,,,,777,77,,77,,77777777w7ww1w1111MMNNNNNNNHNNM1MNNSSBBdBddddddggddddggggggggBg H ,    ,     
111111111111wN1gBggggdgdddgBBHHMMw1w1wwwwwwww77777777777,7,,,,,,,,,7,,,,,,,,,,   ,,,,,,   7 77,,,7777,w7ww7777777777w7w7ww1w11MM11MMMNNMNNNHHNHHHHHSSdBddgggdddddddddddgggggg,g 7     ,    
1111111111wM7SMgdddddggddSSHSHHMNMM11wwwwwwww7,,,7777, ,,,,,,,,,,,,,,              7,77,, , 7,7777,,,,7,www77777wwww111M1w1MMNNNNHNNHHHHHSSdBBBddggggdddgggddddgggg B          
1111111111w1 SMggddddggddSSSBHHMMMN1wwww77w777,777,, ,777, ,,,,, ,                , ,,,7     ,,,,77,,777777ww1w1wMNMMMMMMMMNHNNHHHHHSHBSBBgdddggggggddddddgdggSg N ,        
1111111111wN7gBggddggdgggggggSHMM1ww1w1w77777777,,,7777,,,                      ,,    ,  , ,,,, ,,7,77www711MNMMMNNNNNNNNNNHHSSgddBBBSSgdddddgdddgdgdgggg1g         
1111111M1MwS1ggdBBBBdBBBBSBMM111M1M11w7,,,,,,, ,,,,,  ,,                               , ,,, , , ,,77ww1MMMMMMMMNNNNHHHHBSddggdBHSddgdBBBdgdggddgdggwg w ,  ,,    
11111111wN7dMdgHNBBdgBBSBHSNNMMMM11777777ww7,,7,,,                                     ,,,,7,7,7,w1111111MMNNNNNNNBSBSHSdBggddddgdggddgdddddgggg,d , ,,,,,     
11111111wM gHggddggdgSBHSHHMM1M1Mww77ww77,,,,,  ,                                  ,,,,,,,,,,7,www77711111w1MMNMMNNNBHHHHHBSBBgdBBSBddgggdddddggggNg w ,       
11111111wN,gBggdgBdHSNHMNw71NHSM1ww77,, ,,, ,                                 , ,  77,,,,, ,,,,7wwwww1111111111MMNNNSHHHSSBSSHSSBBSSSSddgggdBBddgggg H     ,   
111111117M dNggBBSdSdSBMMNHHHM177,77wwww7777,,,,                                 ,7 , ,7, , ,777w711111w11MMMMMNNNNMNBSHSBBddgddBBSSSgdddddddddddgggg7g ,, ,,    
111111wMwH7gHBdSBdgNHw1MNNHHHNNNSNNw7777,, ,,  ,,,                                    ,,7,, ,,w7ww11ww1111MNNNNNNSHNHNSdBdBBdggggggggddggddddgggg M ,,      
1111111MwB1ggggggSBHBHSNNNHM1MNMM1M77,,,,7777,,,   ,,                          , ,,  , ,,7,7,,,,77,7,77wwwwww1111MNNNNNNSNMM11MNBSSSdBgdddddggddgggdgggg,g ,    ,  
111111w1,H7gBdBdgBgBgNN1wMHMM1Mw17777ww7,,,, , ,,,,,                           , ,,,,,,7,7,,,7777777,7777w7www111MMMMNNM1MSHNNMMNMNNSHSHBSSSgddBddgdddddggwg 7 ,,,     
11111MwHwB1gBBBdgSgwM, NHSdSSMM117,7www7,,,,,,,,,,,,,,,,,                          , ,,777,, ,,, ,,7777www7wwww1111MMNNNNNNNMMNNHNMMMMNNNNdBdBSSBBgdddddgggdggNg M       
1111ww7N7gNggddggdg11NMSHHHMM1Nw7,,7w7,, ,,,,, ,,    ,,                               ,  ,,,77,7,77wwwww1111MMMMMNHNHNNNMM1MMMNNSHdBgddBggggddgdddggSg 7       
111111wM gNggdgHS7wwwMMMN111M11ww77,,,,,7,,,,,,,,,,, ,,,                                  ,   ,,7,7777www111MM11MNNHNNNNNNNNNNNM1MMgBdBgdddddgggdgg H        
1ww111wN,dMggBdHdMN17NNNS1w7w, ,,777777777,, , ,,,,,                                     ,,,,,,77www7www1111MMNNMNSNNNMNNHHHHNHNNNBHdBdBdddBgggdgg,g 1 ,      
111111wN7gBdSdgSgMNMMSBHB11, ,7777,7777777,,7,,,,,                                       ,,,,,,,,,,,,,77ww11MMMMNHHBSNNMNNNNNNNHNHNBSdBgdgdddddggHg,B 7      
11111wwM,d1gSdgSgNSNHNNMNww777,,,, , ,7,,,,777,,                                      , ,,,,77,   ,  ,7w1111MNBSBSNNMMMMMNHHHNSHSSgdgdddddggNg 1 ,      
11111111,S,ggggBgw1wM,,7177,,,,,7,,,,,,  ,,,                                         ,777, 7wwww777w111w7771NMMMMNdSSSNHNNMMNNHNSHHNSHdBgggdgg1g 7 ,      
1111w11w S,ggdgHBMSw1w1w17w,,,,,,,,,,,77www7,  ,                                1,M111MMNNNMMM11NNSSHNHSHHHSHHSBSHMw7 ,7ww1SHBSNNHHHHMMHNSHSHdSgdggddggBg w  ,     
1ww11111,d1ggdgHdNB1Nww7w7777 ,,, , 777777,                                 1 gSgggggdgdBSggggdSgggdgggdBBBdBBSSBgdBH117wMMBSHHNHHHMNHNSHHHgdgggggdggBg 7       
w111w1117S7ggggSgMBwN77,7,,,,  , 77w1w7,      ,   ,7w7777,77www171 7               , 1 NwSHgggggggggggggggggggggggggdgggggggggggBSHHSSHHNHHHNNHHSHSHdBgdgdddggMg        
1111w1wMwM gHggBgMd 7,7,,,,,,,,, , 7www7  ,1HdH11w1NNNNNHSSBHMNHHSSgdggggBg1S7M71 ,        , , 7 w7MwN1HMHNHHBBggggggggggggggggggggggggggggggggggggdSSHHNHNNNNHNSHdSdBgdgdddgg M wBHgBNd , ,, 
w1111111ww d1ggdgwH ,7,,,,,,,,, , 7w   wMHw wNBgdSBggggggdddgggggggggggggNd1NwM,w 7       , , 7 1wNMHNHNM111w77,          ,7wMHBggggggggggddHSNHHSNHHHHNdSgBgdgddgggSgHSM,H1ggwg   
1w1ww1w1w1 Bwggdg1B,w,,, ,,,,, ,,77w7 7HBgBHdggggggggggggggggggdddBHNMMNN1N7M1M1NwM 7 ,       7 MwM11w77,,   ,,77            wNNNHBdggggggBBBSMNNHHHdSgdggggggdg M ,N7gdgg1g ,  
M11111w11w,S7ggggNd,w ,,,,,,,, ,,,  MHgggggggggBdgBSN            , , , , ,       w Mw1w77,7  7wHSSNNMHSggggggggggggggggggBHNNM17,7ww11NNNHBSHHdBSSNNNNBHgdggggdgHd 7 gHddMB7g 7 ,
1w111M1M1w7w ggdgHg,1,777,,,,,   1MggggggBH1           ,,7ww1ww7w7w77 ,        7 w 17MMw171MMNM7  NdMMw ggdB NgBBgggHgggggBBdBBH1MM1ww7w7wMMdSBSMNMMHNgBggdgHBwHwNdBdBHB7H7S M ,
11Mw7,,MMSHHwgSggSg7M ,77,,, , w7NMggggdSMw,      , 7wSgggggggdgBdHM,ww11111MM,w 7      , w M7HHMN1N  71MH   1Bggggggggdg7  SggggggdNH117www7wM1NNdBNHMMHNgBggHBNSMSddBBHNHd,H,M M  
wwww7MM ,,,M7BNgggg1S ,7,  ,,11HSNM,     71w77MBgggggggd ,ggggdg wdSBS 7w ,,1M w      , 1,H1NH1HwN SgggSSNHNN1 NNdgggggggHNNMSHHHNHSggggggHHMMw11MHNNMBSNHMNHNgBggMHSBSBNHwM1wSg M ,1 , 
1wwMMdg1M , 7 NwggHg ,7,,,,7,ww7w,    wMH, Mdggw11NgddS,MggdgNH  NMNN   MN 1     , w w H1HHwM 777MN    ,7    ,7wMHSBBSN1111MMHHSSHBBBHHNNNM1wNMNNNNNMdSSBHSddHB1HwM17Sd N wM 7 
111www1,1,w7,  NMgg7w,7777,w177    wNHBNMdgggd   gggggggggg7M 7N1MwMNSSNNNM11 M ,    7 Mw7 M7SS1N1MMM,7  ,,,,          7wMHNNM117wwwww77w7w7M1NNHNNNBSBSSSddSBSd1HM1BB,S wM 7 
w11,w ,,w  77  ggMH ,,7777   ,7w1NSSSggggH1M1N117,1wNw   ,ww1,,   ww7ww1 1    , w w,w71,NNMNw11MNH1177wwMNMM11M1w7wwwwww11MMNHHSHN1www1MMM1ww,711NMM1HNSHNNdSBSBBSBHBdgNBwwSNNg w w , 
1wM71 ,,w   ,,  MNNB ,,,7777,,77w71111MMNNM1   ,771N17     ,,ww,7,, 77ww,,,7    , , 7 M7Mwww1w1Mw17w,71NMM,   ,,ww11MMNNMM111111w77,,777w11NMMMwwwwMMHNHNHNNNBSdSgddgBdHd1S77N7gg S w  
11M71 7 w      Nd77,,,7,77,7711MNM1w7,           ,wwM111 ,,,1w11 , ,,  , ,  , , M,NMM1www17w7w  7wNHww       ,  ,,, ,77777777ww11NMMMM1NMHNSHHHSSBSgdBdSBNB,N ,N gg B 7  
11M,7 7,1    77,  ,w, 7w  ,,77,,,,,,,  ,7www777777w1MMM11w,    ,,        ,,77,,7 1 MwNNw17w71,7,7   7wMM1w7,,     ,,,,,,,,,, ,77M11ww1NMNMMMHNHNBSSSdBgdBdSBNd,N ,M gg,g   
ww1wM,w w     , 7,,w,,7w77,,    ,,,,  ,,,,,77ww7,,                 ,,  , 1,NMMN1Mw17w,7,7 ,   ,711M11w,        77771www1111HNM1MMSNBSBBBSdBBBBdNd7S ,w gg,g ,, 
1wwMN w ,     7 NHww,,,,,,,, ,,777,, ,,,77,,                        , , w N1MM1Mw1www1,7 7      7ww1w7,     ,,,7,,,w7wwM111NMNMNNHNdSBSSSBBBBBdSg H 1 gg S   
1ww1MwN 7    , w,NNw1, ,7,,, ,,,7,  ,,,,                   , ,        , w MwMMw1w1111M1M,7        ,7w77,     ,,77w7ww11M1MMHNNNHNdSBSSSSSBBBdSg N ,M gg 1   
1ww111N 1     , w7w17777,                            ,,,,    , 7 1,Mw11w17ww1ww1N11,77www7,    ,,,77777,,     7wM111NMMMHNNMHNdSBBBBBBdBBdSg7S ,M gg w   
1w1111M7N      7777w17w,  ,,,                         ,,  ,   , 7 17MwN1HHw17www  MS77www1w777,    ,77777,,,,,777,,,77wwNMHNNMNNHNdBBBBSSHgdBdSg7H HMBg    
wwwww11wH ,     w7, 7177 ,,    ,                     , ,,        w 17M7BSNHw1NH1ww7wN     ,,,,     ,7777,,,,w777ww11NMSNNNNNNMBHSSSSSHgddgBg1SwMdg S    
1ww111w1H w     w17,ww7w,  ,                       ,,77,7        , 7 1,NwHBw1MMHHSSw1       ,, ,,    ,, ,,w777ww1wN1HNHNHHHHdSSSBBBBggBgSBHBSg1g w    
1w1ww1w1N,N     ,,777,7w,                       1wMMMM77          7 7 1,HSwM77w7MMSBHS,,      ,    , ,,,,,,,w7www1NMHNNNBSBSdBBBdBSSBBHBMNggSg H     
1ww1w111MwN       ,,71,  ,                   , w7wwww77           , 7 7 MMwM,,7,w,1wNHNS77           7717 ,ww1111M1HNHNSHBSdBBBddSBBBHBw1ggNg      
w111wwww11H w     7 , wM77,,                   ,7,7,               , 7,7w,w  , 7 w,Hd1M, ,,           ,w77w11NMHNHNSHBSSSSSBdNSBBSd1Mdg w      
1wwww11wwMN7N ,,11HHNS  w17w,,                  ,,                  w77w      17BgSBw,7777      ,  , ,,w7ww1w11NMHNSHBSBSSSddddMHSBSBMNMB       
11111ww111MwN ,,777,71 , 7w7w,,,,                w7                 w,Nw117w , ,,wwM1M1SHBd117,77w177      ,777w1w77wwM1NMHNHNBSBSSdggggSB1NwMMHNg       
ww1111w11ww1N,7,7,,  7  7w7w,,,7               1w,7       ,,111M7w     w M7N1HSSdHSHHSBSHHHSHSH1M77,,77771Mww,   , ,,,7,7,777711NMNNNMNMBHBBgg7HgdggSdNSBg,N       
1wwww11wwww111N,7  , ,  7w77,,,7              w7M1   77HMBSHH1MMMMM7w,7ww, ,  7 M7N1ggdgMNMMNN1177,,7w,,,777,,77,,,,1M1w, ,,7777,7w777ww11NMHNNNHNBSBBgg  NMSBNH 7        
wwwwwwwww11ww1N,w ,7   717w7,,7,,            ,HM ,    7 w7w1ww    , MwM1NNHNBHgdSH77 ,,,77,,7w,,77,,,,,,777777  ,1SMw, ,7,,,,w7777wM1HNHNMMHNgBdddg              
111wwww11ww111M,1 ,    1S11ww7,77,,          7SM77  ,,       7771  7 NMMM1177   ,,,,,,77ww77 ,,, ,,77wwww777,,,1SMw7,7,wwwww11MMNMHNMNMMSNSHdd1S              
1w11w1111wwww1MwM    7wMNw1777777,,         ,MMNw  ,,,    ,   ,,7771 ,        7,w7wwww7777w1www7www7ww1Mw,wM77, ,,1SM7w7ww777ww11NMNNMMMMBHBSgd M ,,  ,         
w11111111111ww11MwM,, 1wMM117w, 7w777w7,,       MMH1  ,    ,   ,,,,,, , 7        , , 7,7777w1w71M1MM1M1MMM1MMM11Mwwww7 71w17 7w77w1w11NMMMMMHNBHBBgg w              
w11ww11wwwww1w1ww1NNNM1MM1ww11M7,77777w77      ,,w1S1   ,,    ,,7,,,,,,,,,   ,,      , , ,,7,wwwwwww7w711MMM1MMNHHBMMMMw,7 wHw 7ww1ww1MMSN1MMMHNSHdBBg ,              
wwwwwww1ww11111111wwwMM11wwww1M77,,,77,7w77,   ,,, 7S17, ,,,  ,,,,77wwww77ww,,7777 ,    ,,77   , w7777,    ,,,,77w711NHNSM111www 1B1,7771w7wNMHN71MMSNSHddHB               
1111w1w1111ww1ww1wwww11w1w1www177, ,7 ,ww17,,,,,,,,7wB1  ,7777,,,,7,,,  ,     ,,,7       w7w711MM11MM1w1MMM1ww7, 7www1M1M11M111w,1Sw ,,7Mw7wHMHNw1N1SHBSgg,N ,             
1www1111ww1ww11wwww1wwwwww1www1w17,,7,  71ww7,7,77wN1M7 w77, ,,      ,,ww1111111MwM    1711M1M11w1MNHBSddddgdgdggggggBBHSNH7,, ,7wwMSw 777www1BNNN71NMBHBBgg 7 ,             
1wwwwwwww11ww11wwww11w1wwwwwwwwwM, ,,,7, ,77177, , ,wwNw ,w7w7   , ,,,wMMNNNNNMNN1MwwMMMN1MHHNMN1SHHHNMHHHHNH,,, NNNH7 NHSHHMSBBgdgBgSSSHN11M1M7 ,w,,7wwSN1171NMSHddBg ,               
ww11111ww11wwww11111111w11111www177777w,  71ww,,  ,S1 , 7M7  ,7SHBdHBMNHH,7 ,M1 , ,,,7,,777,N111             HgggBdSdMw111wwM7,, 7w77wHMHM7ww1SNdSggMB ,,              
w1wwwwwwwww1ww11111w1wwwwwwwwwwwww1777w,  ,717,   Nw,  MMdBgggggdBN                         ,  ,,BgSSHB11, ,777w1,  7w7w1SNNM71MMBHBBgg M                
1ww11wwwwwwww11wwww111111wwwww1www1777w77  ,177,   ,Nw 7wNNggggHBggdB                        ggggSwNSNH11,,, ,77ww1, ,,77wM1HMw1wwNNdSddgg  ,              
wwwww11ww1111wwwwwwwwwww1wwwwwwwwww7w777w,   7M7   Nw   1,HHBHMNgg1S                    ,,ggB7dBNNSBSS1w  ,7wwww7,, ,7wMMHMM1ww1MBHBBgg7N                 
11w1www111www11w111w1w1wwwww1wwwww111w77w77,  ,1w17   ,Mw  7 , 11SM1MdgMHw1  1w       ,    1wgggggggBSNBBHNNHHSMN7,,,771M17w17,7,w1MNMHMw1w1HHBSdgdg  ,    ,           
11w11ww1111w1wwww1111w1wwww11wwwwwwwwwwwwww7,,  7Mw,,  1,   ,  M1BN1MNBSBw1SHggMHNNwM  7,7w  MwdBdSM1MMM11wMMMMHSHSMMww7777wwwwwww1w,ww1NNMMM171NNBSddgg 1                  
11w1111wwwwwwww111111wwwwwwwwwwwww1ww7wwwwwww,  77M7  w,7,     17N1,7,wNNN1www1NH1Hw1NMMMw11MM1Mww,7,w71w1111MMNNNNMM1177ww11w77,w1www71MMNMMM1MMNSHBdggNH  ,,,                
111wwwwww11111111wwww1111w1wwwwwwwwwwwwwww7w1w7,  ,Mw,, ,,w,   ,   1wM1,, 771w77w17177ww77ww7777, 7 w77,7,11MMNNM111w17w7,771111w7w1111wMNNMM1M1MHNSHgdgH   ,       ,          
www1111wwwwwwww11111w111111wwwwwwwwwwwww7www1ww777 ,7wNw  7,       7,M1,,  ,7          , w711MM1w7777ww7w77,,,,7wwwwww11wMNMM11MMMNNSHBBgH  ,,  , ,,,             
11w1111ww111w11wwww11www1wwwwwwwwwwwww7w7wwwwwwww7,, ,w7w7          ,,1www,            w71111w7www1ww777w77777,77ww11MMM1MNNNNMMNNHHBSBSgS , ,7,,,,,,,      ,         
wwwww1111w1wwwwww1ww1wwwwwwwwwwwwwwwwwww7ww7,w1wwww7 ,7M7  7,         771www ,       7,w7M1w777777w77,,,,,,,,7777w711MMMMMMMNMMM1MNNSHBBgBdH  ,,,,,, ,              
1wwwwww1111www1ww1w1111111wwwwwww77wwwww7ww7,,,71w1w7, 777,  7,          w711w177   , 7,777,,,77777777, ,,777,ww11ww1wMMMM1w11MMMMMMNHHSSBBgBSN       ,  ,           
111111111w1www11www11w1wwwwwww1wwwwwwwww7w77w, ,,wM11w,, ,17  7,w7         7,77,,w711MM1w11w1ww77, ,,,,77,, ,,7777wwww11111Mwwww1MMNMMNHHSSBBBBgS1M ,  ,, ,,, ,          ,    
wwwww1wwwww11wwww111www11wwwww1wwwwwwwwww7ww1w, ,7wM1w7 ,,717  ww,,           w7w7wwwwMM7w  , ,, ,,,,77w777w7ww1M1www1M1w11MNNNNHHSBBBBBSBgB11  ,,,      ,,,,          
wwwwwwwwww1wwww11www1wwwww1wwwwwwwwwwwwwwwMw ,7,  7wN1w7 7ww7w  w7                       ,7777,777,77www71M11w711MNHHSBBddBBSSHSdSNN , ,,     ,     ,,,, ,  ,   
wwwwwww111111111www1111w1w1wwwwwwwwwwwwww7w  7,,,, ,wwM177 71w   77                  , ,,,,,,77, ,,777,77ww111Mwww71MMNHSBdBBBBBSSHSdBHH   ,,,,,, ,,,,,,  , ,,       
wwwww1wwwww11wwww111111w1w1wwwwwwwwwww7  w,  ,,,   ,wwMw,,77,7  ,                 , ,,,,,,,,,, ,,, ,,,,7,ww11wwww1wMMHSBdBdBBBBBSSSSgBHS,117  ,,,    ,, ,,,         
1ww1111ww11111111w1www1w1111wwwwww1w7 7gHH1  ,7,,, ,, ,1w1wwwww ,  77 ,           , ,,, ,,,,,   ,,, ,, , 7,w7w111ww11M1NHSdBBSSBBBBBSSSSdBBS NggM1  ,,,,,,,, ,,,,    ,     
1ww11ww11wwww1111wwwwwwwwwwwww111ww, 1MggS   7,    ,,1w1www,7  ,                     , , ,,77, , ww1M111117MMHBBddBBSSHHHHHSSSgdSH ,gSgg,1  ,,,,, , ,,,,,,,,  ,     
wwwwwww11ww111111w111w1w1www1wwww, 7,dggg1   ,w,  ,,  77wwwwww   ,,  ,,w7           ,,    , 77777,, 7,w11M1w17HSBdddBBSSSSSHHHHSSgd7w Swgggg 7  ,,,,,,,  ,,,,,,,  ,    
1ww1111111111wwwwwww1w1wwwwwwwww,7 BgggSN7   7,,     ,,,,7711ww          ,          ,,  ,,77 , w711111117NNBdBdBSSHHHHNNHHHHSBgS  H7gggggg    ,, ,  ,, , ,, ,   
www111111111111ww111w11wwww11w7, HBggggN ,    ,,,,  , ,  ,,w711   ,,  ,  ,,,, ,        77,,, ,,7777, 7,w7ww1111M1SBBBBBSSHHHHHNHHHSSdBNM  M,ggggggHB  ,,,,, , ,,,, ,,,,,,, , ,,
111www11111wwwww11111111111w7, NSggBSBgw     ,      , ,,7,w7ww     ,,,, ,,7 ,,         , 7,7,7,7,17M1MNM1MMSSBdSSSHHHHNNNHHHHHSBgH   w gdgggggg 1  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w1111ww1111111111wwww11117, 1NdgBBSdSg1     ,         ,,wwM1  77,,             , 77   , 7 1wNMNNNNSBBdSSHHHHHHNNNNNNNHSgdM1   7 gSggdggggg   ,,, ,,,,,  ,,,, , , 
www1111w1ww111111111ww,, , NSgggdBSdgNBw      ,Nw        , 7wHNM177  ,                , w7NMNMM1NHSSBdSHNNNNNNNMNNNHNNHBBS1    , gNggddgggggg w    ,, ,,,, ,, , 
11w1111111111wwww7,, , 11BgggdBBdSHBg117       17         ,,NMNM117w ,,7 , ,     , ,, , ,,7,7,1wM1NMNMHNSSSBSSHHNNNMNNMMNNNNNSSdM      gMggBdddgggggg 7   ,,,,,,,,,,,,,,,,
111111111111ww77 , 11ddgggdBBBBBBSHBg7,,        w7          wwNMMMw1,7,,,7  w777w71www77w7w71wMMM1NMHNSSSHHHHSHHNNMMNNNMMMNNMMHg1       dwggBBgdgddgggggMS    ,,,,,,,,,,,,
1111111ww7,,  wwddggggdBBBBBBBBSSSBg,          7,          , 1wMMMMMM11www71w1w11111M11wwM1NMNNN1NMHNHHHHHHHHHHNMMMM11wMMMMHdM,        S7gdBBgdgdggdggggggg1N    ,,,,,,,
w1w7,,   1wBdgggggdBBBBSSSSSSSSBSBg,           ,,           7,7,1wM1HNHHNNNMMMM1MM111ww7w7wwM1HHHHNMHSHHNHMNMM11111111NBNM,        N,gBdBgdggggggggggggggggNB      
,  1wBBgggggggdBBSSHHBBBBSSBBBSBSBg                           w,1w17M1MMM1MMM111NHHHHNHHSHNMMMMMNNNNNHNNMNMM111MMHNM          N,gBdBddgdggggddddggdgggggggggMS   
1SHgggggggdddBBBdSSSSSHSSBBBBBBBSSSBg                              7,7,7,w7M1HHHHMMMMwww7ww11MMMMMNMMMM11w7wwMSMw           M gHgBgdgdggggggggggggddddggggggggggN
dgggdddBBdBBBBBSBBdSBBBBSBBBBSSSSBSBg               ,              ,  , 7 w711ww,,,,,,7777wwwwww1w1M1M11w7w1NSMw            w gNgBgdddggggggggggggggggggdddgggggg
BddggdgddddBBBBBBBBBBSSSSSSSBSBSSBSBg                               , , 7 ,,,,7,777,7777ww111w111M1177wwNB7             w gMgBdBgdgdggggggggddddggggddddddBBB
gggdgBdSBSSSSBBBBBBBBSSSSBBBBSSHNHHSg                   ,,               , 77777,w77,w7w7wwwwwwww7wNd,              w gMgBddgdggggddggggggggggggddggdgddd
gddBBBBBdBBdgddddBBSSBBSSBBBBBdBBBSdgw7,                  w7              , ,   , ,,7,7711w7771MHB                M,gHgBddddgdggggggggggggggggggggdgddg
gddBBBBBBBBBBBBBBSBBBSSSSSSSSSSSSSSBgMN7                   1w,,                ,,7777ww77771NMM                 HwgHgBddgdggggggggggggggggggggggdgdgd
gSSBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBSSSSSBBSBgHgw                    w71w            , , 7,,,,,777,77MHww                 7,SwdNgBddgdggggggggggggggggggggggdgggd
dSBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBSBBBBBBBBSSSSBgHgw                     7,1w         ,,,  , 777777, ,,MHww                 ,M77 gNgBgdgdggggggggggggggggggggggddggg
BSSBBSSBBSSBBBBBBBBBBBBSSBBSBSBSSSSBdBgw                      77HN  ,,,,,,   , , 7,77,,,  ,71M                      gSdBgdgdgdgggggggggddgddggggggggggg
BBBBdddBBBBddBBSSBBBBSSBBBBBBSSSSBBBSdgN ,                      7,SS   ,,,,,,,,,, ,,   ,7w1                      , gBdBgdgdgdddggggddggggggddddddddggg
BBBBBBBBBddBdBBBBBBBBBBBBBBSSSBSSSSSSBgSHw                        BSww         77ww,,                        gSdBgdgdgggggggggggddgggggdggggdggd
BBBBBBBBBBBSBSSBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBSSBgSdw                         HNSS7w    ,,77w7,,                          gBBBggggggggggggggggggggdddddgddggd
dBBSSBBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBSBSSSSBdSgw                          w71MHHw1,,,,, ,,                           M gBBSgdddggggggggggggddddggggggddddg
BBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBSSSSSSSSSSSSSSSSBdBg1                             7w                               gMgBBBgdddgggdggddddddgggdddddgdggggd
SBBBBSSBBBBSSSSSHSSSHSSddBBSSSBSSSSSSdgdgH77                                                            gggdBBgdddgdddggggggggddggggddgdggddd
BBdBBBBBBBBSSSSSSSBSSSSSSSSBBSBSSSSBBSSSdNNw                                                           , ggBdSBgdgdddddgdggggggddggddddggggdgd
BBBBBBBBBBBBBBSBdBBBBBBBBSSSSSSSHBBSSSHSdSgw                          , 77,,,,,,MMMN ,                         H7ggBdBBBBgdggggddggggggggggddggggddddd
BBBSSSSBBSSSBBBBBSSBSSSSBSSSSSSSSSBSSSSSBSgw                         , BHNNNNNMNM1wMMHB                         SwgdSBSSBBBBgdgdddddddddddddddddddddddg
BddSSSSBBBBBBBBSSSSSSSBBBSSSSSSBdBBBBBSSSBgM                         dMNM771w1w1w1w1wMMBg77                       gMgdBBdddBSBdBgdgdddddddddddggddddddddg
BBBBBBBBBBBSBHHSSSBSSSSSSSSSHSSBBBBBBSBBBBgN7,                       M7H1NMBSBHHMNMNMMMMMMNBg,7                      gHgdddBBddBBBBgdgdgdgdggddddddggddddddg
BBSBBBBSSHSSSBBBBSSSSBBBSSSBBBBBBBBBBBBSHSgNM7                            NMdHgSSHNNNNHBBg                      gBdBSSBBBBBBBBBSgdgdddddddddggddddddddd
BBBBSBBBBBBBBBBSSSBSSSSSSSSBdBBBBBBSSSSSHSgSBw                     7 ww ,,,     SNggdBHHNBMS7w                    ,gdddBdBBddBBBBBBdBgggdgggdddddddddddddg
BBBBBBBBBBBBBBSBBBBBSBSBBBdBBBBBBBSBBBBSSSdSgw                    w dHMM11MMMMHNMNww  , ggSSMS                      7gdBBBBdBdBBBBBBBBSddgdgdddggdgddddddddd
BSSBBBBSSSSBBSSBBBBSSBSBBBBBSSSBBBBBBBBSHSBSgw                    1w, Nw7w77w717M1HHBd7w  SBw1                      wwgdBBBBBBddddddBBSSBSdBggddggggddddddggd
BBdSSBBBBBBSBSSSSSSSSBBBBSSSSBBBSBBBBBBBSBBBg1                   NM  gBw17w, N1MwMwBSggSg                         HMgdSBdBBBdBBdddddddSSBBgdggddddddddddddg
BddBBBBSSSSSSBBSSSSBBBBSSBBBBBBddBSBBBBBSSSBgN,,                 1w,7  w N1,7w717M7N1HNSBBgMd                        gHgdSBBBBBBBddBBddddBBBSBBddgdddgdgddgdgd
BSSSBBdSSBBSBSSSSBBBBBBdBBBBBBBBBBBBSBBBSSSSgNw,                , ww    H17w7717MwN1NMNH1S,H ,                       gSgBBBBBddBBBBdBddddddddBBBBddgdgdddddBBd
BBBBBBBBBBBSSSSBBddBBBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSSBSdHSw                M1    , gHMMw7w,M,N1HHNS,M 1                        gBddddddBBddddBBBBBBdBdddddddBdBddgdddddd
dBdBdBBBBSSSSBBBBBdBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSSdBg1               1w      , 771wNwH7H1HH1S w 7                       ,gBBBBBBBBBddddBBdBBBdBddBBddBBBBBBgdgdddd
BSBBdSSBBBBBBddBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBSSBSg1              1w      ,,    dMgBdBwN,M ,                       7wgdBBBBBBdBBdddBdddddddBBBBBBBBdddBBBgdddd
BBSBBSBSSBBddBBBdddBBBBBBBBBdBBSSSSSBBBSSSSSBSgM ,            ,              , BBMMMd                        SMgdBBBBBBddddBBddBBddBBdddBBBddBBdBdddBggg
dBBBSBBBBddBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBSSSSBBBBBgM ,                   M1         7wN                        gHgdBdBBBBddBBBBddddBBBBBBddddBBBBdddBBBddg
BSSSSBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSBBBSBBBBBBBBBBBBBSSSBgN,,                  , SNM177 ,                               gBgdddBBdBBBddBBBBBBBBddBBBBBBBBdBddBBdBdBd
BBBddddBBBBdBBBBdBBBBBSSSBBBSBBBBBBBBBBSSSBBBBgHM7                  ,   ddMNNNM11M1wBS1S                         gBdBddBBBBBBBBBBddBBBBBBddddBBBBdBBBddddddd
BBBddBBBBBBBBBBBBBBSBSBBBBBBSBSBBBBBBBSSSSSSSSgHH7                    dH117w1,BHNBw7SNHg ,                       ,gBSBSBdBBBBBBBdBddddddddBBdBBBBBdBddBBBdBBB
dBBBBBBBBBBBBBSBBBdBdBBBdBBBBBBBBBBBBBBdBBSBBBgSBw                 7 M7ggHN7w771 gS1d M7dg,H                       M1ggBBSSBSdBBBBBdddBBBBBddBBddBBddddddddddBBd
dBBBBBBdBBBBBBBBBBBBBBdBBBBBBBSSBSSSBSSSSSBSSSBSgw                7 dSdS11wM1Mw,N ggMg ,w BB,B                       gSgBSBdBBBddddBBBBBdddBBBBBBdddddBddBBBBddddd
BSSSSSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBSBdBg1                S1HMwwwwMN7wN7d7ggwd,w7 HN1g                       gBgdBBBBddddBdBBBBdBBBdBddBBBBBBddddBdBBBBBBB
BBdBBBSdBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSBBBgM 7              HwN1w7w7MN1HMHM g1dg,NwM, MwHg                       gBdBBBdBddBBBBBBdBBBBBBBdBBdBBBBBSdBddddddBBd
BBBBdBBBBBBBBBBBBBBSSSBSBBBBBBBBSBBBBBBBBBBSSSSBgN,w             N7SMw7wwNHHd1H  gdwH71MH7,17Ng 1                     ,gBBBddBBddddddBBBBddddBBddddddBBBBddddBBddBBd
BBBBBBBBSBBBdBBBBBSBdBBBBBBBBBBBBBBBSBBBSSBSHSHSgH1M             H1w711SBSg 7  1 gg 1wwMH7w17Sg w                     1wgdBBBBBBBBSSBBggddBBBBddBSddddddggBBBBddddBBB
BBBBBBdBBBBSSBBBSBBBBBdBBSSBdddBBBSBBBBBSBBBBBSBgSBH            H11wNNSBNH   7 gSgg 71wMN7w1M7M                      dHgdBBBBdBBBBBBBBBBBBBddBBBBddddBBdBdgddBBBBddB
BBBBBBdBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBSSSSSSdBgS           w,N1wwww   w,BNgNgSNd 7M1MMwM ,  ,7                   7gdgdBBBBBBBBBBBBdBBBdddBddddBBBBdddBddddBBddddd

Barack Obama
ASCII Art ©2009 www.ASCIIBABES.com


Home            ASCII Archive