Beatrice Dalle

Why "ASCIIfy" celebrities? Because they're recognisable. If I were to have pictures up here of my friends and family you'd all be like "Wow, that looks cool. It probably looks just like them, I think". Also it's a lot of fun when a fan of the celebrity stumbles upon this site and find their favourite actor or actress. So share the fun around and tell your family, friends (online and offline) and workmates about ASCII Babes.

PYSYSDEZYYSPPPPDDHHNNHEHHPPZYEHNNHEEHEHEEEEEHEEEHHHHHHHHHHHHEEHHNHHHHHHHHHEDHHHHHHHHHNDDHEHHHHNNNNHNHHDDEEHHHHHHHHNNEEEDHHHHEEEHHHHHHHEDHNHHHHHNNHHEEEEEEEHNHEEEEHHHHNNNNHEYZDEEHEEPP66SY56YYPPPPZZPPYYY
YPPPPPDPZPZEDEDHNHEHNHENNNNNHHEEHHHHHHHNNHHHHHHHHHHHEEEEDEHHEEEEEEHEEEEEEEHHNHHHHHEEHHEHHHNNDDHHEEHHEHDDDDHHHHHHHHEEEEHHHHNNHHHHHHHHEEHHHHEDEEEHEEEHHHHHHHHHHEEHHHHHHHHHHNNHHDP6YYZSYPPPP266666ZZSSSS66S
ZDPDPZYPYHDHHNHHHEEEHPPEEEEHHHHHHEDDEDDEDEHHHHEEHEEHEEEHHHNHHHHHEHHHHHHHEEHHHHDDEHHHHHHNEEHHEENHHHEEHHHNHHHHHHEHHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHEHHHHHHHEEHHHEEEEEEEEEHHEHHHHNHHYPSYZZPDPDYZ566SSSYYYYZ
ZZYZYZYDPHHHEHHEEHHEEDDEEHHHHHNHHHEHHDDPPEHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHNEEHHHHHEHHHHHHHHEEEENNHHHHEHEHHHHHEEHEHHHEEEEHEEHHHHHEHHHHHEHHHHHHHHEEHHHHHEEDEEHDEHEEHNNHNEHEEEEPEZDZP5S26SSZZS
YDZEDNHNNHEEEHHHHEEEEHNHEEHHHHEDEDDDEHNHEDDDDEEHHHNHHHNHHHHHEEHHHHHEEEHHHHEHHHEHHHHHHHHHHHHHDEDDHHHHHHHHHHHEHHDEHHHHEDEEDDEEHHHHHHHHNNHDEEHHHHHHHHEDEHHHHEHNNHHHHHHEHHHEEEEHHHHNHHNEHHHHHDEYZZPPE6Z6YSSY
YEDNHNNHHHHNNHHHHHHHHHHEEEEDPEHHHHHNNHHHHHNNNNHHHEEEHHEEDENHHHHHHHHHHHEEHEEDHEEHHHHHEHHHNNHHHNHHHEDDEEEDEEHHHHHHEEHHHHNNHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHEEEDEHHHHHHHHEHHEDDEEHHHHEHHHHHHHHHEEHHHNHHHHDHHNHNHNEN;5c2S
DHDNHHEEHHHDDEEEHHHHHHHHNHNHDHHHHEDEEEEEHEEEEEHHHHHHEEDEEHHHEHHHEEEEHHEHEEEEHHHHEEHHHHHHEEEEEEEENHHHEEHHHHEEHHHHHHHHHEHHHNHHHEHHHHHHHHHHHEEEEHHHHHEEEEEHHHHEHHHHEEEHHHHHHHHHHEHHHEEHHEHHHEHDEHHHNDNSDSZY
HEDHHHEDDEEDDHHEEEDEEDDHHEEDPDEEEEDEHHHEEEEEEEHEHEEHHHEHHHHHHHEHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHDDEEHHHHHEEEHHEHHHHHHHHNHHHHHHDDDDDEEEEDEHHHHEEEEEHHHHHHHHHHHEHHHHHEHHHHHHHHHHHEEDDHEHHEEDEHEHHEEEEHHDEEEHHEHHNHN6
HHHEEEDHHEEDDHHHHEEHHDDEEDDDDDDEHHHHHHHHEHHHHEEHHHEEDEEHHEEEHEDDDEEEHHNHHHHHEEHHHHEEHHHHNHEHEENHEDNNEEHEHHHHHHDEEEHHEEHEHHHEEEHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEHHNHEEDEHHEEEHNHHEEEHHHHHHEHEEHHHHEEDDNNEHDDEDHHNNHNY
HHHDDHEHNHHNNHNEEHHHNHEHHHHNNHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEHHEHHHEEDDDEEENHEEEEEEHHEEHHEEHHHHHHHEHHHHHHHHHHHNHNHHHHNNHHHHHHHHHHHHEEHHHHEEHHHHHHHHHHHEHHHHHHHEHHHHEEEHHHHHHHHEHHHHEEEEEHHHHEEEHDEYYEDNNNNN
EHHHHHHEEHHHHEEHEHEEEHHHHHEEEEHEDDDDDDDEEEHHNHHHHHHHEEHHNNNNHHEHHNNNEEEEHHHHEHHHHHHHHHHHEHHHEEHHHHEEHHHHHHHHHHEEEEEHHHNNHHEEHHHHEEEEEHEDEEEHEEHHHNHHHHEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEDEHEHHHHEHDEHNNNEHHHHHZPYPP
HDDEDHHHHHEHHEEHHHHHHHEHHHHHHHEHHHHHEEEEEEEHHHEHHEDDDDHHNHEEEEDEHEHHEEEEHEHHEHEEHHEHEHHHEEDDEEHEHHHHHHHHHHEEEHEEHHEEEEDDEEEEEEHHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHEEHHHHEEHHHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHNHHHHHEHYZDPNHEEHHDEPDS
HHHHHHHEHEDHHDDDDEHHHHHEEHHHHEEEEHHHHHHHEHHNNHHHHHNNHHEEEEHHHHHHEHHHHHHHNHEENHEEHHEHEEHHHHEEHHEEHEHHHHEHDDDEHHHHHHHHEHDPEDHHEEEHEEHHHEHHHHHNHHHHHHEEHHHHHHHHHHHEEDDHEEHHHHHHHEHHEHHHHDDHHPDPZHHDEEEHHEHD
HHHEEEHDEDDHHHHHHNHHHHEHEHHHHHHEEEEHHHHHNHHHEEHHHHHHHHHHHHEDDEHEHHHHHHHHHHEEHHEEHHHHEEDDHHHHEDHEHHHEHHHHHHNNHHHHEEHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHEDEHHHHHHHEEEEHHHHHHHHHEEEHEEHHHHEEHHHHEHEEEEEHHNNNHHNHDEEHEDEHEHE
EEEHHHHHHHHHHHHEDNNHHHHHHHEHHHNNHHHHEEEENDPPPDEEHEHHHHEEHEHHEHHHHHPDEEHHEHNNEHHEHHEHDEEEHHEHEENNHEHHNNHEEDHHHHHEHHHHHHNNNNHHHHHEEEHHHHHHHHEPDHHHHNNNHEEEEHHNNHHHEEEHEHEEEHHHHEEDDHHNNDEHHHHHHHNDDHENNDED
HHHHHHHEHEEEEEEEDHHDDHHHHHHEEEDEEHHHHHHEEEHEEHHHNHEEHHHHHHNHEEEENHDEEEDDDDDDHHEEHHHHHHHHEEHEHHEEHHHHEENNNNHHDDEEHHHHHHHHHHHHEDEHHHHHEEHHEEHNHHHHHHEEHNNHHHHEEHHEEEHHHHHHHHHEEHHNNHHDDHHHHEEHHHHPDPZDDPDP
HHHHEHHHHHHHHHNHHHNEEEDEHEEEEHHHHHEHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHDEEEHEPDHHEHEEDDEEDDEEDEHHDEHHEDHEHHHHHHEEEEEEEHEDHHEEHHDDHHHEEHEEHHHHHNHEHHEDDDDEEEEHHHHHHHHHHHHDEHHHHEHHHHHEEHHNHHNHHHHEHHHEEEEDDEHHEHHEHP
HEEHEHHHHNNHHEEEEHHHHHHHHEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHEEEDEHHEEEENNNNNNNHHHEEHHHHHHHHEHEEEEHENHHNHHEEDDEEHEHHHHNNHHDDHHHHHHHHHHHEEEHHHHHEEEEEHHHHHHHHHEEHHHHHHHHHEDEHEEEHHEEEEHHEEEEDDDDHHHHDDEEHHEHD
HHHEEHHHHEEEEHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEDHHHHHHHHEEEEEEEHHHHHNNNHHHEDDHHEHEEZZNENNHHNHDDEDEEDEEEEEHEHHEEDDHHHHHHHHHHEEHEHNEEEEHNHHHEHHHHHHHHHHHNNNHHHHEEEDEHHEEDEEEEEEENHHHNHHHHHHHNNEHHHHHEEHHHHEHHHEEEEHNH
HHHHHHHHNHHHHHHHEHHHHEDHHHNHHHHHEHNHEEDDDDDDDDDEHHHHHHEEDDZENHDDPDHE6Y26SYNHEEYZEDEEHHNNNNHHHEHHEEEEHHNHHEEDHHEHEDHHHHDEEDHHEDDDDDEHEEEDHHEDEHHHHEEEDDDHHHHEEEHHHHHHHNNHHHHNNHHHEPDDEEHNHHHHHHHHHNNHHDDE
HEEEEEHEEHHHHDPEHHEHHEEEDEEEEDDEEHHHHHEHHHEEHHHHHDPDPEHEPZs6PPNHDDDEYDYP65NPDEPDNEEEDEDDEEEEEEHHNHNNEHPPHHHHHEEHEEHEHHHNDPDDHHEEHHHHEHDPDEHHHEHHEEEEHHEDEEEEEEHHHNHEHHHHHHEPPPDHHHHHHEHHHEHDEEHDDEEHHHHN
HHHHHHHEEPPDDHHEHPZEEHNEEEEEEHHHHHHHHEEEHEEHHEDEEHHHYDHHNE5YZPNHEHNNPE2S22NEHHYZEDNHEEDPNHHHEEDDEEEEHHEHHHDDHEHHHHHHHHEHEHDPEEHHHHHHHHEDDDENHHHEEHHHHHHEEEEEDPDEHHHHHHHEEDEHHHHHEHHNHHHEEHHHHHHEEEDHHHHE
HHHHHEEHNHNHEHHEHPYHHHHHHHHEEHHHHHEEEHHHHHHHHHHEEHNESPEDHESPZPNHHHHHSP;522NDNHYZYSHDPDDENHHDHHEEDPEDNNEHDEDPHEHHHHEEHHHHHNDPEEHNHHEEEEEHHEHHHHHHHHEEEHHEHHHHHEEEEEDEEDEHHEHNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEHHDEEEE
HHHHHHEHHDEDDEHPPDDHHHHHHEEHHEEEEEHEDEHEEEEEDEHEDEEEEEPENHYZ6YNEDDPDYD6YYSY5NEDDHDHHHNPEPYHPHHHHHEHEHHHHEHHEHHHHHHHHHHEHHHHNHEHEEHHHEEEEDPDDDDEHHHHHHHHDEHHHHHEEEEEEEDDHHHHHHHHNHNNEEEEHHHHHHHEHHNNDDEEH
HEEHHNHHHDEEEHNDDNNNHEEEEHHHHHHHHHHHHHNHEEEEDDDDDDEEHEYPHHDEPDNEDEDEYPs6DY: NPEENNNNEH2S22NNNNHDEDHHNNEHPPEDHHEEEEHHEDEHHHHHEEHHHNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHNHDDPDHHEEEHHHEEEEHHEEEENNEEEEEEEHDDEEHHHHHHHHH
HDDEDHHHHHHHHEEHNNHNHHHDDEHEDDDEEEHHHEDEHHNEEDDDDEEHHHDEHDYZ5YNEHEDEZDSZSYS2NDPZZZEEDHENDE55Z6NHNHDEDDEHHNHHHHHNHHHHHHHHEEEHHHHHHHHHHHHEEHHEHNHHEDHHHHEPPDDHNNNNHEEEEEEDDEEEEHHHHHHHHHHHHEHEENHEEHHHHHHE
HEHEEHHEEEEEEHNEHPYHHHNHHEDDDEHEEEEHNHHEDDEEEHHEDEHEDDEDEDDP2YEDHHHHYP6S252sNPNHEEHEDEDHEN2S5;NDNHHHEEHEHHEEEEHHEHEDEEEEHHHHHHHEEHEEEDEEEEDPDEHHHEEDDDEEHHHNHEDDDHHHHHHDDEEEEEDHEEEEEHHEHNNHHHHHHHHEEHHH
ENNEEEEEEHHHNHNPDZSHHEEEEEEHHHNHEEEEHHHHEHHHHHHHHHHEPDEEHHHNHHNHHHHHDHPEYPS5NPNHHHDEEHDEPNYEPYNPNHHHEEEEHHEEHHEEHHEDEEEDHEHHHHHHHHEHDPDPENHEHEEEDDDDEHHHHHEEEDEHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHDEHHEEEEEDHEHHHHEEHHH
EHHHHEEEHDEDDDHZDZ6HHEHEEEEHHEEHHHHHHEEEEEEHHEEEDEHEPDEEHEPDEDDDEEHHHNNNSZ65EYNEHHEHEHPHZHSP52SsNDNHHNHHEEEEHNHHHHHHHNNNHEHHHEEEHNHHEEEENNDYY5ZEENHNHHHHHNHDEHHHHHHEEEEHHHHHHNNHHHHHHHHHEEEHHNHHHHHNNHHH
EHHHHHHNNDEDPENYZ62HHHHEEHNHHHHHEHHHEHHHHEDDEHNHEEEHHHHEHDPDHEDDDPDPYZZZ6Y66Y5NHHHEENNDN5Zc2YYS5E6NHDEEENNHHHHEEEDNNHEHHHHEDEHHNHHHHNNHEDEPZZSDNHHHHHHEEHHNNNHEDEDDEEHHHHHHHHEEEEEEHHEHHHHHEENNHHDDHHHHH
HHHHHEHHHHHHHHNEHDPNHHHEEHHEHDDDDEEEEEEEEHHHHHEEDDDEEEEEHHHHHEDDDEHHHHDENNNNHDHEDEEEHHEN6PPDNNYZPcNNHHEEEDHHHHHHHHHHHHHHHHHHDDHHHEHHEEDDPPENNNHHHNHEHHHHD6PDHNNHHHHHHEEEEHHEEEEHHHHHHDEHHDEZDNDNNEEHHHHH
EEEHHEHPPEDDDDDEHDPEDHEHHHHHHHEHNHHDDEHHHHNHEDPDEHNNHEPDHEEDPDHHEEEEHHPDEEHHNNEEDEEEHHHNENEEPNs2P6NENNEEHHEEEDEHEEEEEEHHEDNNHHHHEDDEEEHNEDDZPDDEEHHHHHHHEPY 2HPHEHENHHHHHHHHHEEHHHHEHEEEHHNSD NHHHHHEEH
EEEEEEHDDDDEEEEEEEEDPEEHHEEEEEDHHEHEEHHHEEEEEHHHHHEEDDPDHHHEDENHDDDDHHEHHEHHHHEHHHDEHHPPHHHHDNSPZSZ5NHHHNHHHNHNNEEEHEHDEHDNNHHEEEHHHHHHHDPPYDHEHHHHHHHHHHHP sEPNHHHHHHHHHHHEHHHNHEHEHEHEEDHZH5cNPNHHHEEH
HDDPPEEHHNNHHHHHHDDDDHHHHHHHHHEHHEEHHEHEDEEEHHHEEEEEEHHHEHHNHEDDEHHHHHDDEDHEHHEEEHEHHHPDNNHNHNYDED6cNPNHNHEDHHEEEHEHDN6S62DPEHHHHHHHHHHHHHHDHNHHHEEEHNHHHNNSDNEHEHHHHHHDEHHHHHHHHHHHHHHHHEHENNNNENHHHHHH
HEEEHHHHEHHDDPDEHHNHEEDEEHHEEEEDDDEEEHHHHHNHEDDPZDHHHHHHHHDEPDHHHHEEEEHHEEDDHHHHEHDNENNNDHEEHN26SSEDS6PYNNNHHHHHHHHHHN6S2;DDNNHEHNHEEEEHHNNHNNHHHHHNHEENHEHSPNEEEHHEHNHPDDDHHHHHHEEHHHHHHHHEENHNHHHHHHHH
DDDHNPDYSEEDDENDEDPHEHHEHDDDDEEHNNHHEHHHHHHHHEDDDDEEEEDDHHDDPENNNNNNNNNNNHDDHHEHNNDN2Yc62S22ScPP::DD66Y62:NHNHHEDDEEENHNDPEPNNHEEHEEEEDDPZPPEHHNEDEHEEEND5YZPNNNNHHHHHHEHNHNNHHEEHHEEHHNNNNEEHHEEHEHHEHH
EHEHNZDYSHHHHHN662;EEHEHHHEHHHHHHEEEEEEDDDDDHHHHEEDEHHHNNNHNHNNNZPZYS626NHNHNNPPDEZH 6;5.; 6 NHSZ5S;:YSS2Y2NEHEEEEEEHEHEHY6EHHNHEHHEEEHEEDZZZPDEEEHHHHNH6PHHHHHHHNHHHHEHHEHEHHHHHHHHHHEEHHHHHHEEHHNNEEH
EHHEHDNDDNHDPZDYES2NENHHEEEHNEEEEHHHHHHHEEHEEEHEHNNNNNNNNHZZ65;s:::;Z5;;Z6PSDZYZYYDN 5 ; s  N6EH ;655cZS6sPSDZNHHHHHHHEHZSPPHNNNNNNNHDHHEDEHHHHEEHHHHNHPEHHHEHHHHHEDEEEHHHHHHHHHHEHEHHHEEHENNHEHHHHHHH
HHHHHEN52ZSHEEHPN;:6cNHEEHHHHHEEEEEHHHHHHHHHHNNNNHPPYY2s..     Sc6c:;Y2Z6DD25DH;Z ; : . : NP S6s.S66cZ5Z6EPHHEEEHHNNNEHPEEDNNNNNNNNNHHHHHEDEEEHEEEPDEEHHHEEEHHEHEEHEEEHHHHHHHHEEEEEEEEHHHHNHEEHHH
DEENNEN55DYNNHNENSZs EENNHHHHHEEHEEEEEDEHNNNNNNHD6;.         ND65Y6NPED6YEH2D:Z  ;  DsYY 655c6cZ6ZSDZHEHHEHPPDDENcs :c2cPENNHDNNNNNNNNNNNHHEEDEHHNHNNNNHHHHNNHHHHEEEHHHNNHHNHNNEEEEHHHHEEH
NNHHHPDEHNNHHHNHNHNY5Z5EHEEEEHHHHDDEHNNNNNEZYc          .  ; 5s::YcNH26ZP6D S s  : S NH;scc5c6cY5DPYSZSDDPDPDYSENZE: .::.. :.s26DYSPDNNNNNNNNNNNHHHHEEHHNHHHHHNHDEHHHHNHHNHHHHNNHHHHHHNNHHH
HPZHHNNHHHHHHHHDDYPSSZSDDEHDDDDEHHNNNHNZ22csc              5s6c NDYZ;2YD 2 2 :  : DsHE::52Y6S6YYYYS2EEPDYPSYEHNN6s. ::. :.s22Z6c5c5666YEDHEHEDEHHHHHHHHHHHHHEHHHHHENNEHHHHHEEEEHEEEHHHHH
HDDHEHHHHHHHHEEEHEHHHHEEDEEHNHHHHHNPP66c..                S2 N6NHs5DH Z .    s NP662sZSZZYYSYY5DPZPYD6S: YNZE; :.  :2cS; :;25YPPHPPPNHHHNHHHEEDEHHHHHHHHDENHHHDEHHNHDEEENHHHHHHHH
HDEEDHHHNHHEEHNHHEHHHHHPYDEENHNEEPDcs                   s 5:6:NHYD6Y6N ; :    N2NN2sY6YZ6Y6662PZDEYZ6Zs:66PN;  ;c: ;c5D2.: ::c66PPHDNEEEDEHHHEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHEHHENHHHEHEHH
HEDEEHEEHDEEENNHNHHHHHNDDHNENPEYS;:    .                 N6. NDPH ;NN 2 .  .  ; EZHDY66Zs6ss62Y5DHYYYP55c PNs. :s; ::cP2;;.: sS2c5HDNEPDPPDENHNHNHHHEHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHH
HHHNHNNHHEEEDEEEHEHEEHNDEHHZE                        Pc5;ZcNN PPsE  . : .  . DYZYYP.s ;.6cS6ZPYY6Zs SDZN;   .ccY2s; ss5Y6c5NPNEEHEHHHHEHEHHHHHHHHHHHEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHEEEEEEHHHHDDDEHNZPZZZN                        YsY26;NNsZs.HN s   : . ; Y:PZ6YSHs5s 6cZYSSZPYD2:62ENc:  .s. .. ;sc2c;2NPNHHHDEEDPPPDHHNHNHEEEHHHHHEEEEHHHHHHEENNEHEEN
HHHHHHHEEEHEEEEEHHNENHNZE; YNs:                        Z2: NEsZ NN.P   s;:.s 6 HDSZ6D.2 2sYYS6YYZD655:DN26  :c. ..  :::;:sNPNHEDSZPPHEDDDDEENHHHHHDDNNNHHHHEHHHHEEHHHHEEH
EHEEEEHEDHNEHDDHNENPN226D .2s6                        S:. EY2D N5NN 2 . :: . S:PSPEsS ;. s S665526S66c SE6E  :6;.: :c:: .c2NPNEPPSYYZNNHEPPDDNHHEHHEHHHHHHHHHHHHHHHEDNNHHH
EHHHHEEEEHNHHHNENPNYN :c  2H                        6:E5DSYN 6 NNcE :   . 2 655SPH  : 5s626665SY62ZZHNs  :5: . cP55: s2NDND6ZZZYS66HENHHEEEHHHHNHEHEEHHNNEEHEHHNNHHHHH
HNNHHHEHHEHPPDHZH6E :  :c 5Ns:                        H2Y2PN  P.NN Y : . . 2 PP 26PH  : S6S652SZS56cDNDNc ;2;:: ;22Yc :ccDYND6Y6YEPPYZYEDNHHHEEEEHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHH
DHNDDNHNNDHDDENPN:5   :2 c62Y                        P;YsHN 2 Y NEsD ;  c.6:SZ 2 665Y  ;.2266SSSS6sZEEN2.ss;:: . :2: .2cS6HPPP2YEPEDPZDPNHHHHHHHEEHHHHEEHHNHNNEEHHHHEHH
DEHYZDZNNDHZDDNYN :   .;  cE                         H5HH2N : D2HN;P : s 6;YD.6  5P.  . s;;:ss2265S5PN5cc:;:: . .:. :Y2c2PZDYs265DZYYDPHDDDEEHHEEDEHHEEHHEEHHEEHEHHEEH
EDHPHZ6NHHNDNSDsS:2      5N.                        N5S2ZN . Ps5cZN  s 6;SP.S   s5  s;cc:.:.sc62HNPP2.::;:.  .:sDS25YS6SYS55DZZYYYEDHHHEEEHHHHNHHHHHEEHHNNHHNNEHH
HZDYD5sNHHNPNcY :5      sYc5                        c P2ZN 5 D6. NNZN  ScYD 6 .  ;s;s . ss;:;:;.; YDENY2s  . : s62Y66665:2DY65YSPZDZEDHEHEHEHHEEHEHHEEHHHEHHEEHHNNN
NYE6Z52Y5HN6H.2   .   ;ss;. sD                         NPcP Y 6s . NNSP  2Y c    s5  :.sscs25s s:ENNHY;s;: . 2EY56S6S6:cS5655266DPDPEDHENHHHHHHEHHEEHHHHHHHHEHEEE
HZE6ZSY6;HN5N s : :s    ;5 2N                         H26P Z 2:::  NHED5cs5 2     c6  :sssss66ScDNZD5 5Y6cc.2P5.cZ6c2:s25PYYYHPDPDPPZEDEEHEHHHHHHHHEEHENNHHHHDDD
DDN6Z56S2EN2N . :  :;   ;2. 2E:                        5 PD Y ; S5;c . P6EP2S 6      sc. .;;;:cs2s65ZN6 ;ss:s:5DS:2P6;cscc2ZSZSDZDPHDEENHEDDDHHHHHEHEHHHHNNEHHNHHN
EHNZH26PYEN:P .        . s2sS                        c NN c : 6ss5.s  EYDEcP      :.ss  .. ::c22;SNY6; . ;;cZ5 ;62s2cccc5cS5Y6DZNDHEEEEEHHHHDDHHHHNNEEHHHHHHEEN
PHHEN5YY6HN.Y  .   .:   5Y5:6N.                        ND Y  5:;c ::.. c HEZH:S      ;:ss  .  . cYDN6  .cs2s c: .:;;scsY2S2Z6HDNHHHEEHEEEDEHHEEEEHHHHHHHHHEN
YNHEN5E::PH;P      .;.    2H        :                 2 sS  5:s2  c 5 6cPEZN s .     sS2s::sc;.cc: 2NZS2 s5.       2sP6ZSNENHHHHEHHNNNNNNHHHHHHEEHHHHEEH
PHDHNPN 6Y;Y ..        : 5D        :                 Y:ZZ 5 c 66 : : Ys6s2sYDSD.   ..   5Z6266S6ZPPYPHHNHZDHDEDSYYS5c.::   65DZNENEEEHEHHHHEEHHNNNHHNNNHHEEHHH
PDPHNDNsYs22D  :s        .5cS       s:..               : NDsD ; 5c s  2 PS5c62PPYPYYY6PPEHHEPSDHHNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHE52::s;55NENHHEHHHHEEEDEDHHHHHHEHHHHHE
EYYPDSHcD.s;6   .        5ZDNS : s26ZZPDNHNHHHDDSYSZDDZPZY56;c2c :      PssY  6:s2 . c DY652:EPNNNHHENHNNNNNNNNNNHEHHNHHEHHHHHEHHHHHEHNNNNNNNNNNNNHES6S6EDNHHHEHHHEEEEHHHHEHHHNNHNHHE
HDDDHSE2H.2 .  ::     6PEHEZEDHNNNNNNHEDHNNNNNNHHDEHHEHNNHHNNDHPEDHDN:6     s NN s 6 EPs5; 5 ESYYScNDHNHNNNNHHHEEDDEHEHDDEEEEHHEDEHHDEHHHHHHEEHHEHHHEHNNNNNNNNPPPPHHHHHHHHHHHEHHEEEEEEEEEEH
HEEHNDNsH 222Y     s2YYDDHHEDDPHNHHDPHHNNNNHHEEEHHHHHHEEHEHHNNNNHNPEDNPN 5     ESsY : Z2c2:.6;E6HDEPNEEEDDEEHHHHEEEEHNHHHHEDDDDDHHHHDYPDEHHHHHHHHEEEEHHNHEHHHNNHHHHHHHHHEHHHHHHNNHHHHHHHHHHH
HDDDEDN5N  YH:  csZDEENNDZPYPPEHEPHEHNPSZYEHHNNNNNNNNNHHHDEEEEHPDDDPDZP6PSE 2     ; DE ;; 6.Y6cs2:YsNDNEHEHHHEHEHHEHDDEHEEEEEEEEHNNNNNNNNNNNNHHHNNNNNHHNHEEHHEHHHEHHHHHHHEHNHHHEHHHEHHEHHHHHHHHH
HHHENDNNNSD  c6c.EPHNYPS62c2c62DNDPPSENPYs .;c2SPPHEEHNNNHHHNNEESS22c555 ; : ;      Y5:s S E6PP6cZ2HZHEEDDDDDEEDEEEEEEEDDDEEENNNNNNHDDDY6YYENHPP6ZDENNNHHHHHNHHHEHEEHHHHEEHHHHEEHHEEHHHHHHEEEEN
EEEEN5H6YNNEH 2Sc;PZNN6S. .   .  :Z5D     s:;sc5DPHDZPYPEEEEDDPD6P:2 :       66 6 H2ZYY6Y2EPHEEEEEEEHNHHEEEEEEEHHHHNEDZPc  .s;:;.6HPZ5 .;26EDHHNNEHHHNNHHEHHHHEHHHHHHNNHHNHHHHHHHNHH
HEHHN:D 2 NNED22s2 :s.;        2Ns            .ss;s:;.s :        : s: N2PSPSHPNEEDHHHHEEEEEEEEHHHHHNHNNNEDDEDPNNNNNNNNNNNNNPPSS66PPEENHHHEEHHHHEEEENHHHEEHHEHEHEEHHNNDDHHE
NHNZN.E  SsNNS25Z    :        PSD; c6YYPYY622525s..       .         Z5 6 HPP6HDEDEDEEEHEHDDDDEHEHHNNNNNZ6.      :6ZHENNNNNNNNNHHEEDEEHHHHNNHHEEHHHHNHHHHHEEHENHHHEEHEN
EDNSN Y   55NNEESH  c6.     :s6ZENNNNNNZPYSSSDDNNHNNNNNNNPP;;   .           H2D:Z2DSNEHEEDEEEEHHEEEEHNNNNH6s       ..  .;SYHEEEEHHHEEDEHHDENHEEHHHHHHHEHHEHHEDDHHEEEENNHHH
HHN5N c . :  6cNNNN26 :ss2cc22YDHNNHDZ2.:c:;     .   c2SPHNNNNH25 ;           s NYHSHZHDPPEDHEHEEEHHHNHN6Y.   c6HNNNNNNNNNNNNNNNNHEEEEDPDDENNHHEEEEHHHHHHEEHHEDHHEEHHHHHHHEHHNNEEH
HDN;N   ;: ; ZYNNNN2c66ENEDDHNN6:   .2SHPSDDHNNNNNNHD65c;  .cENHHs6 .           s NZNYEPHEHEDDEEEHNNNN66  YHNNNNNNNNNNNNHHHEHHHNNHHHEHEEEDENHEHEEEEHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHEENNHHHHHHH
HZN:D :    . ScPYNNNNYs66ZDZP  2YDNNNNNNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNN22   .:c             5 NENEEDHHHEHNNNY6cs5YZPNNNNNNNNNNHEEEEEEHHHEHEEEEEEEHHHHHHHHHHEEEEEEHHEEHEHENNHHHHHHHHNHHEHHHHHHH
NPNsH:P    : ; 6sY6NNHE6sPHHNHHNHNNNNHEDDDHEEHHHHHDEHHNHPDZDNNNNNN.s                E5EPZYEDNNHNYS65NNNNNNNNEP.  PNNNHEHHHNHEEHEEDPDEEHEEDDDEEHHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHEHHEEEEHHNNHHEEE
HPNcN :  :.::  . 6c6cDNHEZ5ENNNNNNNNNNNNNNHHHEEEHNNNNNNHSSc2DPNNNNNNDE               s HPS62sYZ5656HNNNNNNNEH52   YHHNNNNNNNNNNNNNNHHHEEEEEHEHEDEHHNNNNNNHHHHHHDDDDHHHHHHHHEEDDHEN
EZN:H        s 6cYYDNY5YZPPEHHNDS5sSPHNNNNNHDEEEDPZZSY66ZY25 :                 : 2:YSS6ccs225.      .s;; c55Y5s226YYYZPPDDHEEDDDEEEEEEHHHHEHDHNNNNNNNHHEHHHHHHHHEHEEHHHHH
EZNsN ;        2;ZYHNNNDZZZZZSS665scs2S65ZEZS2:scs :25S5sc :                  ; ; ; YS6S;s.;     . ::22ZSZZSS5c22566SYYSYYDPDEHHEEEDEEHHEE6Y ;66PZNENHNNHHHHHHHHHHHHNHHHH
NZN:E          26HNEPSSSSSY2222s:;;.  ;c5HS:: :sc;c6SZY :                  ; c:: s:ZPs2  .       scDNHNNNNNNNNEEHNNNNNNNNNNNNNNNHHHHPD;c cs62D6NHNHHHEEEEHHHHHNHHH
N6H.D :           6PDD62DNNNDZ6s:  .;ss5NNNNDHEDcc..                    . 2;S5s s;SEc5           .:;sc6YHNNNNNNNNEDZZYPNNNNNNNNYDZEDP:: 2:HYNENHHHNNEEEDHHDDH
N6N;E :           scPEPPs:s5ZHHDNNHPS5s...sPS5:                        . ; s;s;s6:c.:.:                     c;DYSSZZ6SSZDDY65;SsHZNHHHHHHHNHNNHHH
NYN:D              ZN6c     ;;c    :.   ..                     c S22c;c.s  .                      c:52266S2555HPDSP6EYNHNHEEHENHEHEHH
H5D;E               ZNY5          2;                        c Z2SSs2.s ;                       . D6;:  . ; P5NZZ5HPHHEEHHNHHHEEH
H2P.P                6HY5.        .:s:                       ; ZsEDSP:c s                        6c65.:   6:D6NPNEHHHHHHHEHNHHH
ESEcN .                :P6c          ::..                      5 DZHNYE : s .                    .   52sc2s::c:YsZ2NPNNHHDDEEHHHNDEH
D6E:D                  :Z5c:                              . c S;PYYPDN5P                      . .  2;.:5cZ65cZ5Z5NPNEHENHNHHHEEHHH
D5DsH                   :622;                           ; Y5DYEPHDEDSY6ZSN s                      .  s:s:s:DYZ6PSDYHPHDEEHEHHHHNHNNH
E6D:E                     :                  :...      2 D2NDNNNNNNNHHHEHSS6E:6                        : ::5cP5Z6PSDZHDNHHHHHEEHHHHHHH
D6H:D                                      . c::;.:;::.  6 EcNDNNNHHEHHEEEEENEHZEcD                    ..::.  :.c;2;6sDSHPEPHDNHEEEDHHHEEEEEH
DYH.Z                                       : .   s:5c5:E2NDNHHEHHPPEEEEHHEEEHDHPN.2                     ;: ; s:5cY2P5NDNHNHEEHHHEHHHHNHNNH
P6PsE                                      6:Y5PPYZsc62NDNPNDNHNEEDEEHHHHEEDDEHHHHNENYN                 .;:. . . . 2cZ6Y6EYHZNEHEHHHHHHEDNHHHHHEEH
Z565N ;                                   ; 5.E6NDDDNNNN56Y5HZHPPYDZEDEEEHEEHHDDZZDEHHDHDNsS                  . . ;:2s6cS5Y6DYNDHEDDHEHHEHHHNHHHNHHHE
6ZZYN S                                  s P2P2NENNNNNNNNENScD6DZDZEPEDHNDDHHEEEHDEZYZZEHHNPN;               .  . :.s;5cY6ZSDZHPNEHHHEHHNNEEHHHHEEHHHNH
cZYZH;Z                                   PcD5NNNNNNSP;c2sNSNPDYEZNEHEDDDDEEEEHHEHDDDPEHDEENZE               ;;css;5s2s2cY6PYDZEPNHHEEEHEHHEEHHHHHHHHHHH
s2s6ZsZ s                                  : D6DY     DsNDNHNHNHNHHEEHEEHHHHEHEEHHHHDEDHDNc:         .....:;::::.::;;Y5DYYSPYHPHENHNHHNNNEENNNNHHEEHHHHHHH
.:.:c;6 ;                                    .      . P2NDNNNNNNNHHHPPDDDDDDDDDDDDENENZE:           . .s;s;:.2sZ6ZSPYNHHEHEEEEEEEHHHHEHEEHHNHHHHHH
:25 2.;.s                                              ; 6cNNNNNNNNNNNNHHHHHNNNNNNNYDs      .::::.:::;:  .2scc2cY5Y6ZYEPNEEEEEHEHHDEHHHHEEHHHENHHHEEH
cNN s :;:;                                                ; PSNNNNNNNNNNNNNNHNPD22        .....s;:;cscsc2S5ZSDYDPHENHHHNHNHHHEHHHHHEEHHHEHHHNHHH
 NN.S . .:                                                    ::c22225..           .   ;:;;cscc65Y5S5DPHDHEHHHHHHNNHHHHHHNNNNEHHHHHDEEEN
 62SN  ::                                                             .  .   ;:......s;s;ss2cc2ZYNDHDHEEEHHHHHHEEHHEEHHHHHHDDHENNHHDEE
 s:2Z  sc :                                            : 2c66SY22cc.:       .    . .;:.  ..;css;sc56YYZYPYHDNHHENHEEHEHHEENNHHEEEEHHHHHEHHHNHNE
     :.                                     s;525222ss: Z6ZSHDZYPPZZPZDDZPZPYZ..   .:.... ..  .. .:;:;;;cc526525ZYEPNDEEEEHHHHHHHHHHHHHHNNHHHHEEHENHHHNNH
      .:                               ;:5cS666ZYZSY6S6SY66DSNEEEZPSSPPYYY6PZEHDEEHHNZD::  .:::.:  .::;:::.;ss;sc262c256PZDPNHHHHHDEHHEHHHEHEEHHHHHHEHDDHENHHHHHH
 : 6Ss2                                :.S562S5ZY556252Y6EDZZ6SP6NHDESZSYSS66ZYHEHHDDDEHNNNHNYYcs.. . . ....:ssc: :s5Y625YYPZYYPPHDNHNNEENHHHHHHHEENNHHEHHHHNDDDDHEHHHHH
PNNNNNNNNDN  .:                          62HZYSPZYSZZZPEHNNNNNNNNNNY6NNNNNNNNNNNENNHEEEEHHHHHHNHNNNNNPPcs...:::;:::c6665c5S6556SPPPDNENEEEEEHENHEEPDHHHHEEEEDDEEEEHHNHNNHHHHH
HHEDDDDNNNN 5                          . P6Z6EPEENNNNNNNNNNHNHHHDDDNNHDNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHNNNNNNNPP2c;:;;ss226ZS5YZYPYZYZZDPHEHEEEDDHEHHHHHHHEHHEHHHNNNNEENNHHHHHHEEH
DEEDDDDDDEN Z                          D6DZDDNNNNNNNNPE26 .           c:5cS5HDNHNNNNNHNHEDEEEHHNNNZPs sc56626Z6c6SYEEHEDEHHNHEEHHHHHHHHHHEHHHHHHNHHHHHHNNEEEEHEHHHEH
EDDEHEEDDEN:H                         DSNHHHNNNNDDs2                   :.2cSSHNNNNNNNNHEDHNNNPYZSS6S6YZPPDEENHHHHHHHNHEEHHHHHHHEHHNHHHHHEHDENHNHHHHHEEHHHHHHN
DEEDDDEDDPN5N                      .sZPNNNNNNNNDD:;          :..:      5c; s css::.;s. ZDDPNNNNNNNNNNHZZSY6YDEHNNNNHEEHHEEEEHHNHHHHHNHEEDDHHHHHHYYZYNHHHHHHHHHEEDDH
HEDEHDDDEENZN                      :56NDEPYS65                  :.c.5sYSZYZYDDDDSYs.s:;:6ZPDHNNNEPZ6YYPPENEDEHEEEEHHHEEEEEENHHHEEHHNNEEEEHHHHEHDDEDNHHHHHHHHHEEN
HHHHHEEEEDHEN.5                            csc;  . ;;::ss:::.s;::;:225c625c5sZ6PSHDHENHNNNNEHEDEDZY5cs2sc..  :;:6PDNHEEEEEEDEHHDEHHEEHEHHEEDEEHNNHHHHHHHNNHHHHHHHEEHENNHHH
PEEEEEHDDDDDNcE                            5cPSY6DYPYPZDPDPPPDPNNNNNNHHDPHHHEHDHENNNNHHHHHEHHHHHHNNNNNNHNYS; ;;5S65YPDNEDEHHNHHHHHHHHHHHDEHHHHHHDDEEHHHHNHHHHHHHEENHHEHHHHEEH
PEEEEHHEHDDDN6N                            ;.S5DZNHNHNEHDHHNHNNNNHHNNNNNNNNNHNNNHHEEEHEHEEDEEHHHEHHHNNNHNZY65SSYYPDENEEHHHHHHHHHEHNNNHHHHEEHHHHHEEEEHEHHHHHEHHHHEEHENHNNHHEEH
HHHEDEEHNEHDHPN s                            s:c:S2EYNNNNNNNNNNHHDDDDDDEDEDEEHHDDEEEEEEEEHEEEEEEEEDEHHNEHPPPZDEDZDHNNHEHHHHHEHHHEEEEEEDEHHHHEEHHHHHEHHHHEEEEHHHHHHEENHHHNNNNE
EDPHHHHDDEHEHEN6N                               : Y5DZNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNHHHHEDEEHHHEHNHHHEHHHHEEEHEHHHHHHHHHHDEHHHHHHHHEHHHEHNHHHHHDDHHHEHHEEEHHHHHNHHHNHDEHHHHHHEEEEHHH
EHHHHDDDDDDHHENYN                             .        2sS662NHNNNNNNNNNNNNNNEDDPEEHHHHEDHEHHHHEDHHHHNNHHHEEHHHHHHEEEHEHHHHHEHHHNNHHHHNHHHHHHHDDHEHHHHNHEEHHEENNNNHHH
HDEDDDDHHEEEEENHN2D                        .. ...                ;.Y6HDNNNNNNNNHEEEEEEEHNHHHNEDEEEEEEHHNNHDEEHHHHHDEHHHHHHHHNNHHHHNNNNHHHHEENNHHHHHHHHHHNHHHEEHHH
HDDHHHHEEDDEEDDENYN                                              ; Y5HHNNNNNNNNHEDDEEEHEHHHHNHEEHEEHHHHHHHEHHHHHEEEEHHEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHDEHHHHEEEEHHHHHHE
HDDEEEHEEEDEHEEDEENSH :                                               :.YYNHNNNNNHEEEHHEHHHEHNNHHHHHHHHHHHHEHNHDPZDNHPDDDEEDDHHHEEEHHHHEHEEHHHHHHHHHHHHHHH
HHHEDEHEEHHHHEEDDENNN2Y                                                 s:2sEHNNNNNNHEEHZSYZDHEDHHHHEEEHHNHEEHHHHNNNNNNHHHEEEHHHHNHHHEEHHEEHHEHEEEENHHHN
HHNHHNNDEDDEHDEEEHHHNNNZEs.    :.:...:                                    . ;;;:: ;.c:6565PDDDEHHENNNHHHEEEDEHHEHHHHHEHNHHEEEEEEEHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHEEHHEEHENNEEH
HHHEEHHHHEEEEEHHHEEENNNNNDPss         .s;s:                            ;:. s.25s;cs2s52526566YZPPDDHHHHHHHHHHHHHHHHEEHHHHHHHHHEHHHEHHHNNHHHHHHHHHHHHHHNNHHHHHHHNHHH
HHHDDEEHHNNHHEEEHEEHNcccsDNPEc:                                       :.: s.ss;:cs5566625565SYYYDDEHHHHNHHEEEHHHHHHHHHHEHHHHHNNNNHHHHHEEEEEHEHHHHHHEHEEHHHHHHHNEHE
HHHDDHHEEEEEHEEEHEEEN;:: PNNNEH65;:  .:.  ..                             : :.. : 2;222s5cSS65SSYSPDDDDDDZDDEHHNNHHHHEEEEHHHHNHHHDDEEHHEHHHHHNHHHEHHENNHHHHHNEEHHHHEEHHEEE
HHHHNHHDDEEHHHHEEEEENHNNNNHEHNNNNNNDZ;  .  :.                     :.    .  . ;:s:2s5s6252ZYDPHHEDEDNNNNHEHHNNHHHHEEHHHHHHHNHHHHHHHEHNHHHDEHHEEHHHHHHEEHEEEDEHHEHHHNHHHHHHHH
HHHEEDEEEEEHHHHHNHHNNNNHHHHHHEN6Y2sNNNNP665c;:..:.   .                  . ss.:  :.s;s.5s2s6cYSEDHDHHNNHHNHHHHHEDHHHHEEEHHHHHHHHNHNHEEEDDENNHHHHHHHHHHHHHHNNHHHHNNNNHHEHHHHHNNEHHEH
EEEEEHHHHHHHHEHPZZZZYDDEEEEDDENYD scNNNNHEPYYSS6522ccc;            . :.. ;.;.s.2s52;:;:cs522c2;Y5PYEDEPNHNNNNHHHHHHHHHHHHHHEEHHHEEHHNHHHHEEEEEHHDEHHDEEHHHEEEEHEDEDEHHHHEHHHHHHHHHEENNHHNNH
HEEEEHHHHHHEEEHDDDEEDNNHEEEDDDHEN;  YEHNHEHHHEEDDDPZY66c2cc;; .      ..  . . : s:6c62cs62PYYY6652Y5HPNHNHNHNNHDEEEEHEHHEEHHHHHHEEHHHNNNHDEHEEEEHHHHHHHHHEEHHHHEEHEEHHHEEHEHHHHHHHHEHDEEEHHDDHEH
HHHHHHHEEHHHNEHPPHNEEHEHEHHHHHHHN66. 2cZNHNHHHHHHHHHNNNNHHEDS6scss . .  :.s;.:::s;622c62S2Y6YSZ6HDPPPPEDNENNHHHEHHHHEEHHEEEEHHEEEDHHHHHHEEEHEDPZENHNNHHEEHHHHHHEEHHDEHHHHHHNNHHEEEEEEHHNNNNHNHHEEHHHHE
DHHHNHHEDDDEEHHEEHN62YSEHHHEEEEHN5Y  6NHNEDDEEDDDDEEDDDEHHEHHNHHDDYY662222S6YYSSZYPZZYPYEPNHHENHNNNNNNNNNHHHEEDPEEEEHHHHNNHNEDEHEDEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEHHNHEEDEHHNNHHDDEEHHHHHHHEEEHHHHEHHHHHHHE
HHHEEEEHHHHEEHHHHHNDDEDHEEHEEEEDNZN.  .sYNHNHHEDEHHHHEEHEDDPDEHEHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNHNNNNNNHEEEEEHHHHHHEHEEHEHHEEDDHHHHEDHHHHHHEEHHHHHHHEHHHEEDENHHHEHHHHEHHNNNNEEHHEHHHNNHHHHHHHHEEEEHHHNHHEENHN
HHHHHHHHHHHEEEHEEEEEHEDEEEEEEEHHNEN55  cDPNEHEEEEDDDEHHHHHHHHHEDDDDDEENNHHNNNNHHEEHHHHNHHHEDHEDDHEEEEEHEEEEDNNNNHEHHHHHEHHHEHHHHHNHHHHHHHHHNHEEEHHHHHHHHHNHEHHHHHHHHHHHHHHHNHNHHHNHEEHHHHHHHHHHHHEEHHH
HEEHHHHHHHHEEHHHHEEEHHHEEEEHHHHEHPN5Y  ;2ZNEHDEEEEEEDDEEHHEEEEHHEEDEHEEEPDEEDDEEHEHEDDDDDDEEHEEEHEHHEEEEEEHEHHEEEEEEHHHHHHEEEEHHHHEEHHHHHHEEEHHHHHHHEDEHHHHEEEHHHHHHHEHNHEHHEHHEEEEEHEEHHHHHHHHHHEEHHH
HHHEEHHHHHNHHEEHHHHNNEEPPEHHHEEDEPN2S   2PDNHEDDDEHHHEEHEDEHEHHEHEEHHDDEE56DDDDHEEEEEEEEEDDEDEEEEEEHHHHEEHHHHEEEHEDDDHHEEHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHHEEEHHHNHEHHHHHEEEENHDEEEHHHHEEHEHHHHHHHHHHEEEEEEHHHHHHE
ENNHHNNHHDDEHHHEEEHEEEEEEEEDEDDEHENSD   :;YNHNHHEDDDDDDHEDEHHHHHHEEPDEEHHEEHHDDDDEEDDEEEEHHEDHHEEEEEEEEEEEDEEHHHHHHHHHEDDHEHNHEEDEEEEEEEEHNHEEHHHHHHEHNNNHHHHHEEHHEEHEEHHHEEEEHHNNEEDENHHHHHHHHHEHEEH
HHNDDDDEEHHEEEEDDHHEEHHHHEDDDDDEHENYN.    s6PNHHEHEDDEEEEEEEEEEHHEHEHEEHHHHHHEEEDHHEEHHEEHHEDHEHHHHEEEDHHHHNHHHHHHHEDHHHNEEHHHHHHHNHHHNHEEEEHHHHHEEEDEHHNHEEEHHHHHNNHHHHHHHHHHHHEEHHNNHHEHHHHEEEHHHHH
HHHDEHHEEEHEEEHEEEHHHNNEEDDDDEHEEENYH.     cZPNENHHHEEEEHHHEEEHHHHHHEEHHHHEEEEEEHHHHHHHHEEEEEDHHHHEEHEHEEEEEEEHNHHDPEDHNHEHEHHHHHHEDHHHHHHEEHHHHHHHHEHEHEEEHHHHHHEEHHNHHHHHEEEEDDHEHHEHHHHHHHHHHHEHH
HHHHHHEHHHHHHHHHHEEEEHHEEEHEEEHEEDHPN: .    :2YNENEHHHEEHHEEEHHHHEEHHEEEEDEEEHHHHHHDHPPHDHEEEHHHEEHEEHHHHHHHHHHHHHHNNNHNNHHHEHHHNHNHHHEEHHNHHHNHDDPDEHNHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHNEEHHHHHHEEEEHHHHHHHHHHH
HHHHHHEHNEEHHHHHEHNZYZZEHHHHHEDDDENDN; .     ;SSNEHDDDEEHHHHHEEEHEHHHHHHEEHHEEDDEEPDSSPZNHHHEEEEDDEDHHEEHHHEHEHHHHHHHHHHNNNNHEEHHHEDEEEEEHEEEEEDEEEEEHHEHHHNHHHHHHHHHHEEHHHHHHHEEHHHHEEHHHHHHHHHHHNH
HHHHEEEHHDEHEHHEEEHHHDPDDEEDPDEDDDHDNcc:      :DZNENEHHHHHEDEEEEEEEEEDDNHDEHHHHEEHHNNNHHENNHHHHNNHHHHEEDDEEEEHHEHDPDEZZYYPPEHHEEEEEHHHHHEDDEHHEHHHNHHEDDDENHHHHHEEEHNNNNHEEEHHEENHHHHHHHHHHHHEHHEEE
HEEHHNNNNHHEEHHHHDDEHHHHHEHHHHHEEEHEN56;       :EPNHNEPDEEHEDDDDDDEEHEHHHHHHEEHHNNHHEEHEHHDEEEHHHHHNHHHHHHNNHHHHHNNNNNHHNNHHHNNNHHHHEEEHHNHHHHHNHHHEHHNNHEHEHNNNNHHHHEEEHNNHHEHEHHHHHEEHHEEHHNNHHH
EHHHHEEEEEEEEEEEHEEHHHEEEDZPPDEEEEEEN25:       ;sNDNHHEEEEEHHHEHEHEEDHEEEEENHHHDEEEHHHHHHHHDDPPDDHHDDHHHEEEHEEEHNDDEEHNHNHHHHHHHHHHHHNNHHHEHHHHHHHHHEEHHHHEEEEEEHHEEHHHHEEHHHNEEHHHEHHEHDDHHEHEEH
EHHHHEEEEHHHHHHHHEEEEEEEHDDDDEEDDDDENSPs        62ZZNHHEEEHHEEHHHHEENHEEDDHHHHEEHHHHHEEEHHHHHHHENNHHHHEEEEHHHHDDDDHHEEEEEEEHDDEEHHHEEHEHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHDDEHNNHHEEDDHHEHEEHENHHHHHHHHHEHEEH
HHHHHHHHHHHEEHNEEHHHHEEEEHHHHEHEEDDENYHc         25NDHDEDHEDDEEHHEEHEEEHHHHEEHHHHEEHENNEEHHNNNHNHEEEEHHEEHHHHHHHEHHHHHHNNHHEDEHEEEHHHHHEEHHHHHNHHHHEEEHHHHHHNNHHNHHHEHNNHHDDDDEDHHEEHHHHHHEHEEH
HHHEEHHHHHHHHHNDDEEHHEHEEHHHHEDDDEDENYEc       .  :ZYNENHHEEEDDEEHEEEHHHHEHDEEDHHEEHHHHHHHHPPDPEENNHHHHNNHHEEHHEEEHHHHEHHNNHEEEEHHHHHHNNHHHEEDZPDDHHNHNHDEHHHEEEEHNNHHHHHNHHHHNHEEEEHHHHDDEEHHH
HHHHEEEEEEHHHEEDDEDEHHHEEDDDEDDEEEDENZH2           Z5EZEPHEHEEDDDHEHHHHEEEEHEHHHHHHHHHHDEEENNHHEEEEEHEEHHHHEEHNHEEEEEEDDDEHHEHHEDDEEEEDEHHNNHNHHHHHEHHHHHHHHNNHHEEEHHHEEHHHHEEHHNNHENHHHNNHHH
HNNHHHHHHEEEEHNDDHHEEEEDEDDDDDEEHEEENPN6 .          s.P6HPHPHDEEEDEDDDEEEEHHHHNHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHDDEEHHHEHHHHEEHHHHHEHNHEHHNNNHHHHEEHHHHHHHHHHEHHHEHHHHHDDHHHHHHDEHEEEEEHHEHEEDPHHEEHHEEE
EHHHHHEHHHHHHEEEHEEEEHHDDDEEEEEEEDDDHPN6 :        ....  s:P6HPNDHEHENHHHHEHHHHHEHHDEEEHEHHHHNNEEHHHHNNHHEHEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEHNHHNNNHHHEDDDDHHHHHHEHNNHHEEHHHHHHHHHHEHHHEHEEEHHENHEEEEHHH
YZZZZPPEDHHEEEEHNHHNNNNHHHEEEEHEEDDENDN5 .          .  ;:P6EZDPNEHHDDEDEEDDDDHEHHHHHHEDHEHHHHHHEEHEHHEHHHHHHHHHHHHHHEHNHHHEEHHHDZDEEHEDEHHNHHHHHNHHHEEEEDDEEHHNNHHHHHHHHHHHHHHEHEHEEEEHHHHHEN
ENNHHHEEDHHHHHNEEEHPPPPDEEEHHHHHHHEEHDNY;;   .:       :.:  c;EZHPEZNEPPNHNHHEHHEEDDEEHHHHNNHNNNEEDPDDHHHHHHHEHHNNHHHHHEEHHHHHHEHHHHNNHEEEEEHHHNHNHHHHHHNNNEHNHHHHEDEHHHHEEHHHHNNEHHHHEEDEEEEHEH
HHHEEHHNNHHHHHEEEEEDDEHHHDDPZPDPPDDDEDNSs: .;.      ..:::.:.. : s:Y6DYNDNDHEDDEDEDNNHEHHHHHHHHDEDDEEHNNNHHHHEEHHNNEEEHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHHHHEEEEEDPDHHNNEEHHNNHHEEHHEEDDHHHHDEDDNNHHEEHHH
EEEHHEEEEDDEEEHHEEENNHHDDENHEEEDPPDPPENDYc     .     .. .;::.: 5sP5DSEZNEZZEDPZEPEEHEHHEEDDEEDDEEEDDPDDHHEEEEEHEHHHHEEHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHEEEEDENHHHEEDDHEHHHHEHHHEHNHHHEHEEHHHHEHDDHENNHHHHE
EEEHHEEEEEEHEHHEEEEEEEHEEEEDDEEEEEHENDNY2s       ..     :  . . s YcESHDHDNHDPHEHEDDHHEEEEEEHHHEEEHHHEHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHEEHHHNHHHHHHHHHHHHHEEDENHHHHHNNHHEEHHHHHEDEHEHEHHHHHHHHHHHHHENHHHEEH
EHNNHNHHHEEDDDDDDEEEEDEDDDDDDDEHNNNHN2s.         :.     :.. : 5:Z2NPDYEPNENEHEHEHHEEHEHHEHHHNHHHHHHHHHHEHHHHEEHHHHHEHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHEEEEHHHHHHDDDDHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHDDEEDDHHHHEEH
HDNNHNNNNNNNNHEHHHHEEDDEEEEEEEHHNHN66  .s.         :::..  . ..: : c:S2DSHPHPNDNHHEHEHHEDHHZZZYEEHHNHNHNNHHHHHNNNHEHHHHHHHHHHHHHNNHHHHHHEEHHHHHHHHHHNHPPDENHEEHHHEDDDDHHHHHHEEDDHHEHHEHHEHEEH
N ; 2;DYNDNNNHHHNNHHEDHHEEHNENYPs;   .:;. ..         ..;::.      c.S2Z5D6HPHPHDHEDDHHNNNHNNHHHEEEEEHHHHHHEDNNHEHHHHHHHEEEEHHHHHHEHEHHHHHHHNHEEEHNNNHHHHHHHNNHNHHHHHHHHHHDDNNNNHEHHHHHHH
N 6   c.P6NNHDHHHHHHHNEEEHDH66     :             .;:..;:;::.; ; c:5;YcP5EYHPNHHHEDEEHHHHPPDDEEEEHHHHHHEEEEHHHNNNNHEEEHHHHHEEEHHHHHHHHHHEEEHNHEEHHEEHHHHHHNHEEHHHHEEHHNNHHEEHEHHHHEEE
H.D     ccYYPPPPPZEEPPZD2c     . :               :.:.:. :.;:. : s S;D6P5NPNHHDHEEEEEHHHHHHHHHHEEEHHEHHHHEHDPDDHHHHEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHEHEEHEDDHHHHEHHHHHHEEHDDEEEDNHHHEEH
P5N         . s2;;       .:;::.          .... .  ;::::.. . s:: 2:ScSsD2HYNHNHHEHHHHNHHEEEEHEEHHHEHHHHEHPYDEHHHHHHHNHHHNHHHNNHHEEHHEEEEEHHHEEEEHEEEEHNHHHEEPDHHHHEEEEEEHHHNEHH
YZN                     ..     :.      .   :.s;;;:::.;:. : . ; 6:ZsNPNNHEEEHHEEEEHHEEEEHHHNNHNNNNNNNHEEHHHEHHEEEEHHHEDZPEENHDDEEHEEEDEEEHHHHHEDDEEEHDDHENHHHHHHEHEHHHHH
6PN c                  ...    .           :..  . ..::;:s;.  :.; s 2 YsEYNNHEHHHHHHHHHHHHHNDPDDEEDPDEHHEDHHHHHHHNHHHHEDDDEHEHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEDDHHEENNHHEEH
SZN Y                       .         :. :. ..  .  ;.5s52;;;.c:5;2.Y2HPNEEDEEEEEEHHHEHHHHEDEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEHHHHHHEEHHHHHHNHEENNHHEEHHHHHHH
6PH2N                       .   :.     ..    .. .  : 2;S5522s2sc:Sc6sP5HDHEEDEEDDEEHHHHHHHHNNHHHHHHHHHHHHHHHNHHHEHHHHHEHNHEEEHEHHHHHHNNHEHHHHHHHEEEEHHHHHHHHHNEEEEHEH
YZPSN                   ....:     ..::          . . s:;:. : 2;S2Y56cS26sY5DZHEEDEHEEEEHHHHEEDDEEHEHHHHEEEEHNHEEEHHHHHEEEEEHHHHEEEEEHEHEDDHHNHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHH
P66PN S                   .;:::::.           :.;:....:.;:;:: s.2:5:YcNDDYDSHDPSHEHHHHHHHHHEHHHNHHNNNNNNNNHHEEEHEEEDEEEEHHHHHEEHHHHNHHHHHNHEEEEHHHHHHHHHHEENNEEEEHHHHHHNNHHH
PYYYEsN                     . . ..:..   :.:.   :  ..::  . s:;.c:2:Yc6cY2HZHDHDNHHHEEHHEEEHHEEEEEEEHHHHEDEHHEEEHNHEHHHNHHHHHHHNHHHHHNNHHNNHHHHHHHHHEHHHHHHEEHNNNEEEEDDEEEEH
YSSZP6N                    ....:...:. ..:. . .. .;:  . :.  ;:;.c;2ss.6;S26cScDYHPHDEDEEEDEEHHEDEHHNHHEEEEEHEHEEEEHHHHHHHHEEEEEHEDEEEEHHHDDEEHEEHHHHHEEHEHHHHEHEEDDPPHHHHHHNHHNH
YSSSSZN 5                  ....:::::::..::;:.::.  .    :.. s;;:;:s:2s5sY56cY5Z5DYEPHEEEEEHHHHEDEEHHHHHHHHHHEHHHHEHHHNHHHNNNHHHHHHHEHHHDEEEEHHHEEEEHHHHEEHHHHHHHHEHHHDDEDHHHEHEHHH
SYY66SEsN                    ...  .:::::::::..   :::: ... 2s;:css;c:6;Y562Z6DSDSEPEDHHEEHEEEDDHHHHEEDDEEEEEDEHHHHHEEEEEEEEEHHHHHHHHHHEHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHNHHEEHHNNHEHEHHNNHNH
6ZPSSYP2N                     ::;: .s;:...::::;;;:  :.::;:. : ..cs: ; 6sY2Y6Y6Y5P6HEDDDDDDDPHHNNHHEEHHHHHHHNHEEEHHNNHHHHHEEDEHHHHDEEHHHEEDEHHHHEHHHHHHHHHHEHHEEDDHHNNEEHHHHHEHNDDH
YYYYZPDZN .                  ...  :.....:;css;.:::::;;..s;::. . s;css;2sS2Y2PSY5PSY6DYHHHENNEEHHHHEEEEHHEDDDEHHHHHEEDPEHHHHHHNHHHHHHHHHHEDEDEEEHHHHHHHHNNEEEEDDNHHNNNHHHHHHNHEEHHNNEEH
ZDESSSSPN Z                   .::s:..::;:::::::.:csss::ss::2scscssscs62S25;Y662PSDYHPNHDDHEEEEEEDDDHHEEHNNHHHHHHHHHHEEEEHHHHHHHHHEDEHHHHNHHHNNNHHHHHHHHHPDEEHHHEHHHHEEDDEEHHHHEEEEEEH
YZPSY65ZNcN                     ..;:::s;;:.:;;;;;;;;;;;;:.csS6cc5552s:5sS2Z6Z6Z6DYDPEDDPEDHHDDEEEEEEEEEEEEHHHHEHEEHHHHEEEEEDEEHHHEEEEEEEEEHHHEEHEEHHHHHHHHHHEEEEEEEHHNNHHEDHHEHEEDDH
SZZZPZZYDcN                      ::;;csss:;ssss:;:;52522scs6565525552S2S2PSPYEYNHHDDDDDDDHHDDEEEEEEHHHEEEEEEEHHEEHEHHHEEEEDEEEEEEEHHHHEEEEEEHEHHHHNHHHHHEHHHHHHHHHHHHHEEEENNHHNNHHH
YYYYYS6ZD5N                      ..::ss2s::::;;ss;::.:.62522c2s52S665Z6PSY5DYPYEPHHEEDDEEEDEEHHEEEEEEEHEEEDEEEHHHEEHHHHHHHHHHHNHHHHEEEHHHHHHHHHHDDDEHHHHHHHHEEHHHHDDPPEDHHEEHHHHEEH
YYSSSSSZP5N                        .cssss;;;::csss5cY62c2c52S6PYY6Y5DYDYHPHEDPDPEEHNDDDDEEEEEDEDEHEEEEHHHEEEEHEEHHEEEDEDDDEHHHHHHHHNNEHEEHHHHHHHHDDDDHEHHNNHHNNHHNNNNNNHHHHHHEHH
Y66PDDDZZZN c                        ::cc52cccccc2cs:sscc526562PYYSY6DYHZNEDDEDDDEDDEHHHHEDEDEEHHEEHHEDDDEEHHHHDPDDEHHNHHHHHHEEEHHHHEEHHHHHHEHHEHHNHHHNHEEHHNNEHEEEEEEEEHHEEHHHHH
YZYZZ6S66PN S                       .;:s;s;;s52;s;;sss;s;2s2c62Y6Z6Z6P6HZNEDDHEEEDDPPHHDEDDEEEEHEHHEEEEEDHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHEEHEEEHHHHHHHHEEH
YYSYSSYSSPN.P                        .s:;:c;;;:;:;62sssscc522s6s6cZ6Y5P6HPEDHEDDDDDDEDDDDDDPDDEHEEEEDDEEEEHNHEHHEEDDDEDDDDENHHHHHHHHHHHEEHHHHHHHHEEHHEHHHHHEEHHHHNNDEHEHHHHEEEEH
6ZYPPPDSY6Y2N                       .  ;:;;cscs;s::cs;;62cs::s;Z66cP6Z6DYHDDZEPEEHNPPDDDDDPEDHHEDDDHNEDHHHEHHHHEEEEHHHEHHNNHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEHHHNHEHEEHHHHEHHHHHDEEDEDEEHHHHH
2PZZYSSZPZPPN                          . .2s;;s;s;2ccs55s;;:5;YcEYPSHPEPDZNEHHDDDDEEDDEEEDEEHHHHEEDDEEDDEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEHEDDDEHHNHHHEEEEEEEEPDHHHEEDEEEHHHHHHHNNEEHEH
6ZSZZDDZP66ZN;Y                            ::::s: : 2ccc5cs.6sZ6Z6S5Y6Y6EZPPEEHEHHDDHHEEDDDEEHDDEEHHEEEHHHNHHHDDDEEDEEEEEHHHHEEHHHHDEDEHHHHHHHHDEHHEEEEEEHHNHHHEENHHHHHDDHEN
YYSZYPPYZ65YE5N                              :.:.: ss;:625cY2Z5Y5Y6Z6ZSPYEPEDEDHHEDHHDDEEEEEHEEHHHNHNHNNHHDHHHHEHHEEPDEEEEEEEHHHEHHHEEHEHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHEEEEEENNHNHEH
YYSZYYSZZZZPHcD                            .  . :.;:;: : s;s:s.S2S5Y6DYZ6PZZYPZHHEDEEEDHHEEEHDEENHNDDZY2:22ZPDNHHHHHEEDHNHDEEEEHHHEEEEHHHHEEDEHEEEHHHHHHDDEEEENNHHHHHEEEHHH
Y65YYPZPPYYSZSN                               s:;:;;::s;::. : 2;5c2s2sZ6YSZZDPEDEDNNNNNNNNNNHNPPSS2c. . s:55ZNNNHEHHEEHHHHHHHHHHHEEEENHEENHHHEENNEEDDDEEEHHHHHHEHEEHEHHHNH
Z666565YYYP66ZN s                                :..    ; c.: 5ccs;.66SY222c5566YYYY6656c2 .    ;.22266ZDHNNNNHDDEEDDHEEEEEDEHHDEHHHHHHHHEHHNHHHHHHHHHHHHEEHEHHHHD
PZZPPZZPPYYSSYH;Y                                  :. .  ; c.5c;;cscs   .    .        ;:566YYZYSZEEHHHHEENHHEEEHHHHHHHHEEEENHHHHHEEEEEEHHEEHHHHHEHHHHHNE
Y5cEDYY65ZZZZZE6N                                    .   : c;::;;..::;;:;.:..         . cs66SY62cs5YYZDHEHHNHNHEEEEEEDDEEEEEEHHEEEEEEHHHHHEEEHHEEEDNHHHEEE
P2sY6YZSSDDS6YP6N                                     .. : ;.;:;s..:::; : ....        : cccc;.;scccscc6YYDPDPDDNHNHEEEDHEPDHEEEEENNHHHHHHEEEEDDEEHHEEDEEEH
Z66PYPPSY2cSSYYDN:2                                       . s;:; :: .             ::sc;.:;;s;.::s2266YYDPDPDDHHNNHHHHHHHHDDDDHHEEHHHHNNNNNHNNHHNNHHN
D666cDDSYYYHHZYPN2E                                      .     .                       .2cc2SSPZPZDPPDHHNHNNHHNNHHEEEEDDDDPPHHHHDDHHHHH
YSZ5cPZDEPZZZSYSZ6N                                        ;:;;                           .ss65Y6PYZSSSDPDDHENHHHHHNHEEHHEEEDHHEEEEDDE
ZPDS6ZSSS66YZYZSSZN                                                                       ;;S5YSPYZSYSYSPZHEYSNHNHEEHEHEHEHHHHHHH
Y66S6YSPPYYSSYZYSZN.5                                                                        :.cs62S652S55262DYHDHEHENHHEHHEEDED
ZSSYYPZZYZZPPPPYSZN;Z                                                                          ::52SSEZY5Z6EZNEDPEPNENHDPNHEED
Z6S55YSPZPPSSYY65PH6N                                                                              Z6EYY6YSY6Y6PYHENHHEEDH
YSY5562YSZZYYZPYYZPZN                                                                               c:6cY6Y6EZPYPYPSDZNHH
SYYPDS6ZYZZSSZZZZS6ZN ;                                                                                ;.s:Y2625cP6PSDZP
ZZYDDYSZYPPYYS6YZS6ZNcD                                                                                . . c:5c2sSsPSPSY
S52SY66PZZYPPPPZZYSPHYN                                                                                  : : ;.2:62Y5Z
SYYZZYSYSPPPPEEPPDDEHSN                                                                               .       .  2
YZYYYYYYSS666YYZZYY6SYN                                                                                     :   .
Y66YY66ZZPPZZZZYSZPYYZN.2
YSSYZPZYYPPZYSSYYZPY6PNsY
YZP55YYYYS5YY65YZSY66ZE6N
ZZPYYYYYYPYNNEEPPPPYSSY6N
PSSZZPPS6Y5ZYZPYYZPPDPZZN.
PZP62YYYYPYPZZZZPPDYZS6DNcc
P662sPPYYPYHEPPYYZZYZY6PN5Y
6ccDPEDYYY6EDDDPDYYPEPZDNYN
SPPYSZYYZ62PYDDEHDPPDZZYPSN
SDEYYPPPEZSEPDDZZZPZPZPYYYN
YZPSSZZ6S65DZPPDDDDPDPPPPPNs:
PPDSYYPSYS5PYPPDDEEDDYZPPPNss
ZDHPPZZYZZYDZPZPPPPDHDEYSZN5P
DYYPPDEZPS6PYEEEEDDEHPPPZHNYE
D65ZZ66ZPZZPYDDZZZZZZPPDDDHSN
ESYPZDDPPZPY6PPPPPPPDDDPZZPPN:
H6SSSPPYZSYY6DDPPDDDDPZZYDEPN::
NZPEEYY6Y6SS6PPPZPPZZZZPPDDEN5S
NYZZPDEDEPDZZPYEDDDEEEEDDDDHN6P                         ..
NDNPPEEPDYPSY2:DEHHPYDEPPPZDNSH                    ..                   ::
NPDYZPPPDPDYZDZHEPDDDDDPPPPDHYN:                      :.::..                                                           s
HENPDPPZZPPDEPYEEDDDDDDDEDPDEPN;.                            .                                                       H
DHNDHPDDDPPPPS6ZPPDZYPPDEPZPDDN6S                    .      ..::                                                       s N
DNNPHZZPPSYYYDPDPDES6PPDDDDHHEN5Y            :.   ...   . . . ::   ..                                                      H.N
EHHPHSYDDDHZZYSDDDDDDEEDPPZDEDNSH                .  ..  .. .  ..  ..  ..                                                  D NEN
PEEENZPDDDHPDDDY6EHDDPDPPDDDDDHZN:            .    .               .                                                ; N6NZE
DHEENZDDDYZZPPDS2HEEHDDDPDDDDENDNc;              :.   .. ..  .    . ..    ..                                              H NDHDH
HEEHNZPZDPDZYZPS2EHDDPPDEEEPYENDN;s    .  .   .::  ..:: :.  ... ....    . .    ::..                                            c NZNDHDH
NPPEHENYPYYPPHNEPNHEEDDDDDDDPPPDN6P   .      ...   .   ....  ...   ;;:: ..   .:                                               N NYHPEDE
NDDNNHNSPYYPZPDZYEDEEHHEEPPPPHNENPN.    .      .         .   ..:.  .:......    .                                           Y NPNDHEEEH
HDPEDENYDZPPPPD62ZZDDPPDEDDDPEEDHPN;.                ... :..  .. . ..  :.;;:: . .: . .                                         N;NPHDEEDDH
HHHDPHNENPPPPDEPPS2DEEDDDPPDPDDDHPNc2.             .::..    :.:: .. ::  . .. ;;::   .                                        S NYNPHEEEEEE
ENNNHHHPEPDEHEHDEZSPZDEEEDDPZDDENEN5S    .       .         :..:.:  :: ... .:..:. .                                           NcNPHPHEEEEED
SNENHNNENZDPPZZZZDDDDPPDEEHDDDZDEDNYH    .    ...   ....  ::;;;::::.   ::::  . ::    ;c                                        D:NDDYHDHHDDEEH
5PYNEHEENDHZPZYEEEDHHDPEHDDDDEEHHENDNc::       .      . .     .. .. :.    .. ..:: .;                                       c NYNDHDNHDDHHDDH
YEZNENHHNPE6YYSDHEEHHEDPPPDPPPPDEEHPN;.. ..    .           ..    :.  :.:::;::;;:: .                                        D:NEHPHEHEEHEEEEH
SS2DSNHNNHNDHEDHHZZPPHNEDDDDEDDDDDDDN22:        .        .   ::::. ::..:. ::  ... ..: :                                      2 NPNDEDEDHEEEPDEEH
SS6Y2DSNHHHHNHHDDZYZYPZDDDEEHDPPZDEHNZEc       .       :.   :.. :: .  :.:::.::.. . .. : .                                     H;NEDPHEHHHEHHHHHEH
YYY5cZ5NHNNHNPDYYEHEDPZEEHNEEDDDDHHENYH2 .              ....;::. :.  :. :.;:s;::..::.:.; .                                    2 NZNENNHEEEDDHEHHEEH
ZZZPPPSP6NDNNEHPDYYPPHHEDDDPPPPDEEEENPN5 .          ...... .    :.:: .. ;:. ::..:.::;:ss.: :                                    : NYNEHDDPHEEEEDHENNEEE
SYYZZZYY6Y5NNHNDDZZPYEEPPEHEEDDDDDDENZN5 .                .. . .... . s;:: . ;.::;s.; :                                    E;NZDZEDHEHHEEHHHHHNEHH
YSY6S65ZYS2EPHNHHPZDPHHEDDPDEEDEEDDDHDNS::            ..   :. :. ..:::...:::.;.c;;;;s.; ;                                   6 NYNPEDEDDDDDEEHEHHHNYZH
DYZYYS6YYZSPZPPPPEHDPEDEEDDDDDDEHHHHHDNYc;                ..:.;:  ..;:..:: :.c;2c;s : ;                                   HsNPNENHHHDDEDHEEDEEEHEHE
EZZYYZYPZDPZSPZPZEHZYPYEEDDDDEEHEDPDDDNZYs                   ;;....:: . ;:;:. s:sss6.c                                  c.NDNEEPEDEEHHHENHNHHNDHHNZ
YYZYYPPZZZZYYZYPPPZPPDPEDEHEEPZPDDEEEENZZs              .     :::::: :.;:;:s;s;s.22cY :                                  NSNPHDEDHEEEEEDDHDHHEHHNPHZ
YZZYSYYYZSSSSSSZYDPPPZSEEEHDDDDDDDPDDDNPEc            .    . ..: :...:.. 2sss;:;.;.s:52:5 .                                 2.NDHDEDEDEDEEHHEEHEHHENPH2Y5
YYYZPYZ6655SSS6S5DDEEPSEEDDDDHNEDDDEHENDN2              :.. .  :.:. :.: :.:.s:s:625s655D .                                 H6NEEDEEEEEEHEEEEENHHNENSDYZZ
ZZZYYZPYZSSPPYYS6PPZYDPNHHHEEDDDDDDDDHNDN5 .             . .... . :::.:.;::.;:;.c;c;5s62SN s                             .   6:NDNEHEEEEEEEHHHHEEHHEHEN2SPYH
ZDDYZ66PDZZPPPDPPY6ZZPYEEHNEDHHEEEEDPENDN6 .                .  . :.s;:.cs;;;.2ss:2;S25H                              ..  NPNHNHEEEEHHEEEEEEHEHNENYE66DSN
YPPZPYYSS66S6SSSSZZPPPZDPEEEHDDDEEEDDDHDN6 :             .   . :. . ;::.s:ss;:s:2;6sS55H                             .   ZsNEEPDDEEEEHHHHEEEEHHHNYHs2Z6HPN
PYYYYDEZZYYYYS6SS66SS65ZSDDDEDEPPPZPPDHDN5              .  . . ..:.:.. : ; c;csc;2;6sS56N .                              : NPNDDDEDHEHEHEHEEEEEHNEN6ZY6NDNHH
PZPYYYZZPDPZPYYPDPPS6YYS5PDEEEHDDDPEEHNDN6 .                ..... ....s:s:2scsss5s6c62SN .                              E5NEHEHHHEEEEEEDHEHHEHENYE66NPNENHH
ZZZYZSY56ZPPPZZPPPPDDDDPYY6PDEHHHEDEDDEDNYs;                ..:.. . : : ; s.2ccsc;6sS65N                               NSNEEDEEEEHHHEHHHHHHNNEN26Y5NDNHNNH
DPPEHDESY65YSZZYYYZZYYYZYDDEDEDHHEDDEDPDNS;:               :.  ..;:s;cs; 2;52s;2;6sYS5N                              D2NEHEEEHEDDEDEEHEHHEHENSZPYNENNHNNNP
YSSZZ66SP;;52SY5555226665SSS6YYDDHNEEDPDN6..           .. .    : . : : : s.S5;;c;6cY52c6N                             : NDNHDDDDHEEEEEHHEDNNNNYP22NDNNHNHNYPY
PZYYYYZSZ55YYYZ6666YYYY52566662SSDEHHHHENY5;             ..  . ;:::::::s:c:5css2sY6S2Y65N .                            ZcNPEDDENHHHEEHHHHHHEHEHYPEPNENNNNZESYD
ZYYZYPPDEPZDDSSYZYYZYZZZZYY66522c66DHHHENYS;               :::.. :.;:::s:2:5c2c5ccsc:PSSN                            :NZNEEDEEHHHHEEHHHHHHNNYPPPHDNNNNSP56PZP
ZZYS6PPPPPPEEDEHHEEDPEHHNNNPZPPPPS552ZDDHZEs           ::.  . ... : ;:::cs;.s.52c;S5222;Y65N                         .   PYNEHEHHEEDDEEHHHHHHHHENYZEDNNHNSDc2ZYYSD
YEEDDYYSSPPHEHHDEPZEEHHZYPDENNNNNNHDYZZPHDN5                 :.s;;:s;c:2scss:62S662656N                           :sNDNEEDEDDDEEDEHEHEEEHHPDDDNNNNYDc2YYDPPZH
PYSEEEEEEDDZZPPPPYYPPPDZZPDPDPPPZPDHHEDEHENS .           ..:.... . : :.::. s.Y62c5c2s552cPPcH                           DYNEEDDDEEHHNHHHHHHHNNDEZPHHNN2Y25DPHDDDPZE
ZZYPZDDPDPPPPZYPDZZZYZPY6YZYY625666ZZDDPPPN6::              . :.;:;:;:;:2;c;222cS555c;YS2N                          s2NDNEHHHHEEHHHHHHEHHHHHPEEHNN6Y6YYSHDEDDDDPH
PDDPPDDPDZZZZPPPDZZZZYYYZZZZYZZZPZYYSSSYSPNY6;      :. .      ;.. ;.;:;:css:css;2s62552cYYcH                          DYNHEEDDHHHEEEDENHHHHHHHHNEHPD6YEDDPEDDDDDPZH
ZDDPZZPYZYSPZPPZPZZZZPPEHY6YZPDPPZYPDPPY6YHZD;        . .. ..:...:.:.:.s;ss2sc;6252c;csSS52666N .                        .;NDNEEDPPDDEEEEEEHHEEDDEHHNYP56YYZYEEPZDPPZDDH
PYYPDPPPDZZDDDDYYZZDEPPEHPZS555SYYYYZYSPEDPZH2     .   .:.  :::::.;.;.cs:.s:cs2s6265YS662cZZsE                         DYNDEDDDHEEDEDHEDDEEEHHNHNYPSYHENHEEZZZYNHNHNHD
PPDPPPZZPPPZYPDDDPZZZYY2s25SZ62562c222ccc265Ss:      ..:.  ;::.:.... :.s:s;ss5c5c2sS552S6262sPZ2N  ..                  .:. scNDNEHHHHHEEEHHNNNNNNHNHNZP6SS6DZDDPPHHHEEEPPHEH
DPPS6PZPP66YSS6PDYSSSSSYSZZZPPPDEPZZZYYYSSY52YE6;         ..s;::::cscss;2cs;;:5c6562S666SY2sYSsH                  .::.. ... .PSNDEDDDEEEEHHEEEEHHNNNN5S25DDPPHDDDDPEDEEDDDPHED
YSSS6ZPPEPZHEPPYYYYZZZZPPPPPPEEEEEEHNHHNNNNHHHNNNHDS    .. ...;:....::;.;:s;5ccs5cS5YS52SS55SY2sED6N                     .  :NPNEEDPDHEEEEEHHEHNNHH6Yc5PZDPZYEPDDEDEDDDDDDDEDD
ZZYEEPPSY2sS5ZDZZDPEEEDEEDDDPDDEHEEHHHHHHHNNNNNNNNNNNN5s  ::ss:: ::cs..:.css:2scs6552s;6565226S2;DP5N                      :66NENEHEDEHHEEEEEHNNDESYSYSSPZPZPZDPEDDDEDEDHHDDDDE
YPZZY66SSZYEDEEDPHHEEHHHHHHHHHHNNHHHHHEEDEEEEEEEEEHNNNNNcc ... .. :.;:;;s;c;2s6265525565Y6S6SS6S6sDY6N                    .  2HZNDEEHHNHEEEEHHNNNNYZ6SDDDDHEPDPPNEEDDPEEHHHHHHHNE
YS5PZPPDDHEHHEEHHNNHHEEEEHHHHHHHHHHHNNNNNNHNNNNHEEEEDHNNNH : :.;:::s;s:sscs525cS666YY66SS65YYSY6S5;NDYN . ..   ...      ..  ....  .:. ;2ZNHNHDDPDEEHHHHNNEE266YZPEDEDHEDDPZDPHHHHDPHEDDHHEEE
DDPHEHHHHHHHEHHHEHNNNHHHHNNNNNHHHNNNHEDEHEEEEHNNNNNHEEHHNH26 .;:ss;::.s;522c5c5c52552cS6SSS6PP266S5;EYSN .  ..  .            ..:. . 5DENNNHEEEEEEHHNNED56c5ZYSSDPDDEDDDDDEDDDEDHHEEEEEEDDH
EDPEDNNHHHHHNNNNNNNNHHHNNHDPPPPPZPPZZS6SSYPZYZPPZENNNNHHNNHD ; .s:::;:cs2c2css52Y6SS66ZYYSS6YYYP56Y2HZPN s .  .     ....:       .  :;YNHDPYZHEHEDHNNDDs2SYYZPZDPDPPPDDEEHHHHEEPZHEEEHEHHEEH
EEDHEHHHHHNDENNEEZYPDYZYYYYYZYYSS2s26YPS56YSS65c:26SDHNNNNNE c.:cssc65S55552Y666S666S6YSS6YY66YPSSZ2NDDN 2 :;  :: .  ..::   :..   ::.. sYSD; c5HEHNNNEPc6YZEDPZDPHEDPZZDDEDDDHEDDDPDPHEEDEEEDH
HHHNNNNHHHNSS656S66PDZZSSS6YZS66SYZZYZPPPZYYYYZY652s:s5YNHDZ :.:2sss2cS66652YSSS55S6656255PZZD2S66YcHZDN Y  . . :;..    .::;.  .. .:. ..6NDHDZENHHHNNDZs26SDZYYEEHEDDDDEEPPEEHEHEDDHHEEEEHEHHEEH
EHNDDPDPDYZSYZZZZZYY6ZPZZPPDDHHNNNHNNHEHNNHNNNNNNNNNEP26P62s ;s65ssS522SSYSYSYSY6DZZZHEHHPPHN6YS6Z2NHNN.P ::; .   .:;......;;:;:::::.;s;.: 2DDNHNNNNNNNNPZ26YPEDDPEEHEEDPPPPEDDDEDPZZZNHHHHHEDHEEEHEH
HDEPDZZYZS6YYPPPPPPDPHHNNNHHHHHNNNHHHHHHHHHHHHHHHNNNNNNNNHHHYY.sc265ZSS66565Y6Y6PZEDDPHHZPPPYPZDYSEYNEDNsH :.;.:.::::;.: ::. ... ..;;::. ;cYNENEEEEHNHPZs6PZYYYYHDHDPPHEHHEEEEEEPDDDHEEDDDDDEEHEEEEEE
DYPZZPPYSPPEDPZDDHHNNHHHEHHHHHHHHHHHNNNNNNHHHNNNNNHHNHEHHNNNNN6Y.s65Y656YSS665EPEPDPDPEEPDEHZPPDPZHDHDENSN s:s.;  .  .  .:::.. :;ss: : 5PDNHHEHHNNEP25s5PYYS6SEPZZPPEDDDDDHEEEDDHEHHHEHHEEEEEEHHHHE
DZPS6SSYYDPPPDDHHNHHHEHHHNNNNNNNNNNNNNNNNHHEHEPDEEDEHHNHHHNNNNHN;5S6S655YSZYPYHDHEEDEEDDEEPDPDDDHDHEEDEHDN.S.ss2:;::..:;.. . .:;ss;:::.: ;cYNHNEEHNHDZs226ZZDDNHHEHEHEDDDDEEEEEEHHEHDDPPHEHHEENHHHEEHHE
P22YSDPEEEDHHHHHHHHHNHHHHHHEEEEDEPSZP62256YYY5s2SSYS6YPZSYPPPDEH2YYYZZDPDPPPHDHEHHEEHHDEDDDEDEPPEDHEHHHHEN2E sc5c2c5s;::;sss;;:.::ss562:2sSDENHHHNHDY266ZHHHHHDPPPPHEHEEEHHHHEEEEDDPPHHNNEDDDEEDDHHHHEHE
YDZNEHHHEHHHHHNHHHHHHDDPZZPS5SY2sc;6SPDEEHNHHNNNNNNNNNHHHHEPYYZPPD56YZHENHHHNNEEEEHHDEHHHNEHHHEEEDEEEHDPENHN:6.;c2:;:;scssssc2cc;:. ..: YZENHEHNHDSs56SZPHPYZPPDDDDEDHEHEHHDDDDHHHHDDEEDDDENNEEEEEEHHPPE
ZDZNHHHHEEENNHHEEDDYYYZZZYYYYPDPZHHNNNNNHHHHHHHHHNHHNHHHNNNNNNNNNNHHEDDDHHNHHEHHEEEENHHHEHDDPPHEHEHHDEEEHHEN6H;226sc22ss;;;:cccc2256c.2sPEENHNHHYs56YYYZZPZYPEDEEEEHEEEEENHDDHHEEDDEEHEEEDDHEHEHHHHEEEEN
EHEHHEEEHHHHHDEZZZPYYZYZYZZPDEENNNHNNNNNNNNNNNNNHHHHNNHHHHEEHHHHHHNNNNHHDDPPHEHHHHEDHHDEEEHHHHNHNNHHHHHHEEENPN2Zs55656222522ccccss225sZYHNHNEDY6SSZPPDPPZPPDDDDHEDPDDDEHEDDDEHHDDEDHEHHHHEEEDHENNHHHHHHH
HHNEENNNNDDPDPDPPPZDDPZEEEEHHHHHHNNNNHDDEDPDEEEHHHNNNNNNNNNHHHHHHHHHEHNNHHHEHHHHHHHHNHEEEEEHEEHHHHHHHHHNHHHNHNZNc6562225226666552cs.6SEHNNNNP65c6YPDDDPPDDDHEPDHEEEHHDDDDEDHEDDPPHENHEEEHEEDDEDEEDDHHEHE
HEHEENNYZ6SYZZZPPPYPZPPHHHHNNHHHNDPYY656Y622css26YZY65c6ZDNNNNNNHHHHEEEENHHNHHNNEHHHEEHHHHHHDDHEEEHHHHDDEEHHHNENZH22262525cc2222526cPENNHHYc56YYZPYSZDDEDPPPPZPEDEDEEHEDDEENHHHDDDPHEEEDDEEEEHHDDEDHHDEE
NENEHZZPDPPPP2sSSDDHHNNHNEDDEDDYS6655SYYYZZDEEDPPPZPHDPZYYZYZZPPHEHHHHHHHEEEEEHHEHDDHHHEHHDEDDNHHHEHEHEHHEHHEENNHNPDYZYZSY66YY62c:ZDNNEE5s26YPPDPZPPPDPZZZDHEEDDDHEDDEEEEEEEEEHDEEEEEHHHEHHEEHHEDNHHHEEH
NPEYZS6DEPZPPDDPYHHHHHNHHDPYSYPS5YPPPDEEEEEEEHNEDY6YPPDEEEEENHNHNEHEEEHEHHHHHHEEEEHHHHEEHHHNHHEEHHHHHHEEEDHHHHEHEHHNPDSY5655555cZDHNNNZS52SZPPPZPPPZPDDHEEDPPEDDDHHEEDDEEHHHHEEDDEEDDHEDDNHEEHHHHHHHHEEH
HYPYZZYZYYSHHNNHDEEPPPDYSPDDEPZPDDDDDEHPSYZS666SYZZZYS66666SZZDDNHNNHHEEHHHHNNEHHHHHHHHHEEEEHHHHEDHHHHDEHEHHHHEHHHNNHNDHYYSS5cYZNNNNZ62cYPY6SYZPDEDZPEDHHEEEHNHDDDDEEEEEDDDEEEHHEHEHHEEEDHHDEEEHHEDHHEEH
DZDS6PZDPDDEDDPEHHHPPZP55YZZZPPZZS6SSYYYYZPZYYSYYYYYSYYY66S5c25266EENNNNNNNHEHHHHNEHHHHHNNEEEEHHEEHHHNEEHEHHHHHHDDEHHNHNDDPZDPNNNNPY62YPZZPPZYYYYZPDEHEHEEEEEEEEEDDDDEEEEEEEEPDDDHEHHEEHHHEEEEDEEEENNEEH
EHHNNNNNNZZZYZZYYZYHHEEEEEEHHDDPPPPDDEHDPDEDDDDDDPZPEPZPDPYZDDHEDDPPZZPPDDDDZZPPPDZZYY6SPZDYPSNHNNHHEEHNNNHNDDZZPPEEHHNNNHEDEEEEEHEEDPDEDPDDDDDDHHHHHHHDEHEDDPDHEHEDDEENHHHDEHEEEHHNNHHEDPDDEHHHHNNNNHHH

Beatrice Dalle
©2004 www.ASCIIBABES.com


Home            ASCII Archive