Olivia Munn

Why "ASCIIfy" celebrities? Because they're recognisable. If I were to have pictures up here of my friends and family you'd all be like "Wow, that looks cool. It probably looks just like them, I think". Also it's a lot of fun when a fan of the celebrity stumbles upon this site and find their favourite actor or actress. So share the fun around and tell your family, friends (online and offline) and workmates about ASCII Babes.

Hw1M1MM1M1111111111ww11ww11111111M1MM1111111111111111111M1MMMMMM11ww77 ,,w7111MSSSSBBSSNNHHHNSHM1MwHNHNSBSBSSSSBBBBBBBBBBBBSSSSSSSSBBBBBBBSSSSSSSSSSSBSSSSSBBBBBddddSSHH1MMMHSSBBBSSHHNN7wMMddSB,7,,BSH
HwwM1MM1M1M11111111ww11111w1111111M1MMMMM1111111111111MMM111MMMMMMw11111NNdSddHHMM,, , w7www7NMHNgBgdddggdgddddBBBSBBBBSSBBBBBBBBSSHHHHHSBddBBSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSBBdddggggBMM7wNHSBddddHSNN7w1NdgBS1wH
HwwM1MM1M1M11111111ww1111111w111MMMMNMMMM111111111111111MMNMMM1MMM1ww1HHBSHNMM7w,71MSSgddBBSHNBHBSdBggggSBMM11MMHNHHSSSSHHHHSBBBSSSBBBBBHNMMNNSBBddBBSSSSSSBBBBSSHHSSBBBBBBggggdB117w1MSBggdg1N,w,,NNHN1
HwwM1MM1M1M11111111ww11111w11M1MMMMMM111111111111111MMMMMMMMMMM1wwMNdSHNMMMNHBdgggSSNM7 17HMBHBHdgBgSdMMw7MMNMNMHNSHBSddBBBBSSBBBdddBBBBBdSHHNNNNNHHSBBBSSSSSHHHSSSSSSSBBBBSHSBggggBd7w7wMNSSSdHSw1wwNNN
HwwM1MM1M1M11111111ww11wwww111111111M1111111111111M1M1M1MMMMMMNNSSBSSSBBddHSw1,, , w7NMSNSNBSdddg1S 7,HMBSBBdBdBBBBSBBddddBBSSSSHSSBBBBBBBBBSHHNNMNNHSSSSBBBSHHHHHSSHHHHHSSSHNNSSggggHS7w7wNNBBdg1N ,7
HwwM1MM1M1111111111ww1111111111111MMMMM111111111111ww1NMNM11NNSSBSHHNNSHMN71w1w1M1SNBHBSBSdBdgBgHg7N H1BHBSSSBBSSSSSSSSSSBBBBBBBBBBSHHHSSBBBBBSSSBBSNM1MMNNHBBBBBBSHNHSSSSHHHSdBSHNNBdggSBMHw111SSdgNHw
HwwMMMM1M111111w1wwww111111111111MMMM111M11111111111NMMww1HHBHMMHNHNMMMMw17w77,,17HMBSdBSSBdHdNB 7 N1BHBHBSSHBBBBSSHHSSHHHSSHSBBBdddgdBSSHHSBdgdBSHHSSSSHNMMNMMMMNBBSHNNMNSSHHHHBSSSHHBBggSg1N,w ,M1ggS
HwwMM1M1M111111wwww1111111w111111MMMMMM1111111www11w77wMBdgdSSSSHHHSdgBBNHBBddBSgBgdgddddgggHg 7 w7M7NMHNSHBSdBddBdSSHSHSSSSHSBBSBBBBBBddBBHNNNHBddBSSSSSSNNHHSHHNMNBBBBHHMNHSSHMNdBHHMMSSSBSdNB71777,N
HwwM1MM1M11111111111111www11111111M1MMM111w1111111w1HSggdBHSHSSBBBBSMM7w1MHNNNSHgBddddggSg 7  dSgBdSSHSHBBSSSHSSSSdddgBSHHSBSSHHHSSSSSBSdgddSHNMNHBddBSNHNHSHNNHSBSMMHSddSH111MNMwwSSBSNMHHSBSBSd1N77M
HwwM1MM1M11w11111111111ww11111111MMMM11111w1MM11wMHHgBBSHSBBBBHHNM1MNHSHHNHNHMHNBHSBSBMd 1,,NwdNdHHNSHBBSSSSdddBSSSHSBSBBBddSSSSSSHHHHSSBBSSBBddBSHMMMHBBBSHHHHNM11w1SHHN1MBBgdMNMNSSNNHHSHNNNNHHMH1NMHM
HwwM11M1111111111wwwwww11111111MMMMMM11111MMM1,1MHdSBSSBBBSN,7,7MNMN111w1wM1SNBSBBBdNd7H  M,BMdSBSBSSSSBSSSHSSBBBSSBSSBSBdBBBBBBSSSHSSSSSBBBBBBBBBSNM71NHBSMM1MNHMM1MHHMM11SSdBNNMMww11NNSHNNNHHSNH1N7
HwwM1MM111111111111111w11111w1111MMMMMMMNMM17MNSdBBBSSHHNNNNNHHHNNMM777wMMSHdSddBdBgwN  NwH1NwBHBSBBSSSSSSSSSSSSSSBBSSHHSSBBSSSBSBSHSSSSSHSBBBBSSSSBBHHMMMNSSHN1MHHNNNNNN1w7wNMBSNNwMNNM1NMdBMNNHSSHSN
Hw1MMMM1Mw11111w11111111w111w1MMMM1MMNNNMMMM1HdBdddBHNNNNNNHHHHHHHNHBBgddBBSBBSdSd1N 7M1dHBNdHdBdSBSBBBBSSSSSSSSBBSSSSSSSSBBSSBBSSSBSHNMHSHHHNSBSBBBSNHSBBH7w1NdSNNw1HNMMMNdBNM,7SHggSSMNwMSHSHBBwMMNHHN
Hw1MM1M1M11MM1M1ww111111w111MM111MMMMMMMMM1NSBdHMw,1SSBSHHHSBSHHNM11NNSHSSBBBdNS7M,wNMBNdHdSBHBSBSBBSSSSBBBdBBSSSSBBBBSSHHSSSSSHSBBBSSBBSSSSSHHHSBBBSSHMHBBdSwww1SSNMw1HNM11MSHMMM1MMHSBSw1,,N1HNHS,71wS
Hw1MMMMMM111M11111111ww1w11MM1111MMNNM111MMHSHHHHSSSSSSBdSMM1MMMNNHHHNBSHSBBSdwS w 17M7N1SNBSBBBBBBHSSSSSSBBBSBHSHHHHBBBBSSHHHSSSBdBSSSSSSSSBSHHHHSSBBSSNHSSBHM171NNHNw1NNMMMMNN1w117wHNSS,w,,NMHHNH M
Hw1MMMM1M11111111111111111www1MNNNMM1MMMMNHHNNNHBBdBHHNNHHHSBSHSSSSSSHBSBBSBSdwN 7,H1H1BNBHBSSSBBBBBBBBSSHSSSSSBBSSHSHHSBBBBBSSNMHHBdSSHHHHSSSSHNHHSSSSSHN1MNHBHw1 7NNHNNMMMMMMMNMMM11wwHHHS,7,,1wSHNH7
HwwMM1M111M1111wwwwww1111111w11MNM11wNHSBSSSSBBSSNMNHHHHNHSSBSHHNNNNHHSSSHNHwH1H1MMwHMdHgBBHBHSSHHHHSSSSddSSHHSHSHSSSSHHNNNNSSBBHNM1HBBBBSSSSHSBSNHNHHSBSSSSHwNBBgdww ,11SHMMw17wNMNN1MMMMMSSdg1N ,w,dBM
Sw1MM1M111Mw11111111wwwww1MM1MMMMM1NNHSSSBBdgdddddBSHHHNMw ,,7w1MNHHSSddBBSBwM ,wwNMN1N1SNBHdBddBBHSHHNNNNSSBBSSBBBBSHSSSSHNNMHSBdSHM1HBSSSSSHSBBSHNHHSBSHHNM1171SSdBNM ,MMHHSHw111SHHHHNw1wwSHSBwM 17g
Hw1MMMM111M1111MMMMMMNNNMM1NNNNM1MMHSBBSSHHNNHHN1MNHHSdddgggggddBBHN11MMNHMHwMw11wN1MwHMMwN1HMSHBSBBHSSBHSMMMNSSSHSSSSSHSSBBSSM1NHSBN11wMHHHHHNNNHHHNMMMNHHSSSN,7w1BBdBSN ,MMSHNN7wMMM1HHNH7w7 SHdgHB ,w
Hw1M111MMMM11111wwww7wwww11MNMMM1NNNNNNNM11w1w7w111MNNHHMMMMNMMMMNMN1Mww,7 ,,777 7,MwN1M1SMSNSNSHSSSSNNNHHSMM11MNNNNNHHSSSSSSHNNMHSSBHNHHHSHHNNMMNSSSH1MNNHNNHSHMMNMHHddHH,7w1BSNH7w1wNMHHwM77MwNMNHMH,
Hw1MM1MMM1M1111wwwww1wwww11MM1wM1NHNMMMMMNMNNNNHSHHHSHNNMNNHHHNNMNMN1Mw17w,7 ,    w,7,w,N1SNSHdSdBddSSHHSBHHMNwwMMNNNMHHSSHHHHM1NHBBHNNHHBSSSHNNHSSHNMNHHMNMNNM11w1HHSSNN7wNNSBMM7wMMHNHHMNw7M1NNMH1
HwwMMMM1111w1w11111MM11M1MM1w1wMMMMHSSSSSBddddgddBSSHHHSBBSSSSHSNH7171w17w,7,77777,,7,17Mw17MwN1N1M1SNSSBBSSHNSSdgHHM11MM1NNNNNHHSNM11NHHHHNHSNNNNHHMMNSSHHNNNM,ww1NMwwMMHNHHMMMM71MMHNwwMMSHHH11NMSSMNN
Hw1MM1M1111w1ww11111w11MMMM1wMMHHSSBBSHSSSSBgggdddddddddddddBBSBHSMNw17w,7 ,  ,,7,7,, 7,17w7w71w17MwNNHHSHSSSHMMMNHSNNwwwwMNMMMMHHNNM1MMMMMNMN17MHNNM1NSN11wMMMw1NNNM11NNSHNNMN11 ,HHM1 1wNMBB1M7w11M
Hw1MM1111MM11MNMM1w11MM1w1wMMSSSSBBBSBBBddgdBSSSSSSSSBBBBBHHMM1Mw1,w , ,          , , , 7 17w7w7MwNMHNHHHNM1NHHHNN1www1MMMHSNM11MMNHHHNMM1NBN71NNSHMNNNNM,wBHM177NHdBNHMHMNwwBSNNwwHNHNSBwMMMw
Hw1MM1M1MMMMN1www11MM1ww7MMNMHHHHHHHNSBBBBBBBBdddddddgddSSMMww,7                 , 7,w7w7w71wM1M1NHSSHNMMMMMN1w1M111wNHHHN1MMMNNNMwMMNSN1MSHM171HNww,wHNNM7w11dBMNHH1MMMdB1M77HMSSNHNHH
Hw1MMMM1M111177111M1w11M1HSSSSHSHSSSBBBSHHHHSSSSBSSHNN117w,7,7 ,                     , , 7,w7w7M1HNSHM1HSHHNM111wMNMM17ww1NMMMNM1MNNSN1MHN1MMMNM ,11BSNM7wBHNNNHMH11SHSB1MM1SHHHw1H
Hw1MM1Mwwww1111NNMM11M1MwNSSHSHSSBSBdBBBBBSSHNNNNNNHMNMM7w,, , , ,                       7,w77,1wNNSHSSNN1wNHNN11wwMNMM1wMHMwMNM11NM1MMNNM7wHN1MM1SNSH1MNMgdHSHS1111dSBdw1M1ddMH7
Hw111wwwwMM11MMMM1w1M17M1NHN1NNNNHHHHHHSdBBBddgddBHH117w,,                             , 7 w7NMHNHHNMM1MNNMMMMMNHMw1NNN171NMwMBH1MMNNN11M17wHNSSHN11BHSSMNNH11HMBdHSM1SHSBN
H7www11MMMM1111111M1ww,HHM11wHSBBddddggggddddddSHMww ,   ,                                w7MNSSSHHNNHHHM7w1MNMwMSN1MNNNNNNHNMM1M7wHNw11wwwSHMMw7gBNHNH1MM1HHHS1MM1HHH
H7wNNNN1111111M111M1wM1HHN1SSBBBBBBdgBBBBBBBdSHM7,    ,                                  ,,wwHHSSSSHHHNN1NHNNM1NSN71NMw1HHBH1Mw1NMNNMMMMHNSS11SNdBHSNHHHNNNHSSMMNNH
H11MM11111111MM1wwww7HHNMNNSBSHBBBSBdBdBSBdSSMw7,,,, ,,,                                     ,,MNSSBBSSHNNMNHNNHHHNNwMHNMNHHHHw1MMNNMMNM11SHMN1wdSNHNHHHMNNHSHSSNHN
Sw1111M1M11MM11wwww1wHHNMHHSSSSBdBBddBBBdBdSN1,777,,,,,                                        wwSBdgdBHNMM1ww71HM7w11M1w1SHNN11M1w1NNSHHNHH11SHddMNMMSS1MM1SSNHM
Hw1MMMM111111111117NMNMNMHHSSBBBBBBBBBdddSN1,7,,,                                            ,1HBgggBSN1MMNHHHNw1M17wMMSHw1NNNM7wNMNMSHNNM1gBHSNNBdMNNMBSNSM
Hw1MM1M1111111Mw71wNMN1SHSSBBBBBdBBBdggdBN1w,,,,                                              7MBggggdHNM71NHHHMNNMwwNNNH1MNM1111NMHNSSMMHMBBNNHHHSwwSHNH1
Hw1MM1M11111111w7MMM1N1SSBBBSBBBBdgBdSSN117w77,, ,,                                              ,1SdgggSMM7MNNNMMNHNNNSH,wNMHHHHNMHNHSMNHMdSSSNHHSHSNNSSN
Hw1MM1M111111111wNNM1N1SHSBSSBBBBdgBdHHM1w7ww7,,,,                                                wHdgggBw171HN1111MMHNw1w1BHNNM1BHSS1MNMBHgdHSNNSBMMSHH
Sw1MM1M1111111wM1NNMwSHBSBBBBBSBBBgSBM1w77,77,,,                                                   1MgdgS71NNHNMMMMNNSHw1BNMM11SNHHMNNNNMBHSBSBSBNNHHS
Sw11M111111111wMMNN17HNSSBBBBBBdgBgNNwww7777,, ,,                                                   MNgggS1MHHNNMNMMgB7111BH11NMSSSSMMNMHMdBHSHSHHHHH
Sw11M111111111wMM1wN1SHSSSSBBBBdgSdM1wwwww77,,                                                      71gBSNwMNNMNNNSHMM,7SNNNMMSHSSNHSHBHBSBBMNHHNHN
Sw11M1111111w11MM17HNBSBBBSBSBdBgHS1wwww77,,,, ,                                                      w1gdHNNNNHMMMMHS1MNMBHNMHNNNNNMMHNHMBBHHSSSBH
Sw11M1111111wMM11MwSHBBBBBSBBdgBdNH1www777,,,,,,                                                       NNgBHHMN1MNNHN1MwwHMHNHNHHHHMM11HMSHHHBSHHH
Sw11M1111111wMM1wN1BHBBBSBSBddgSBMN1w77777,,,,                                                         HHgdHHMN1MSNMM7w1wHNNMSHHHHS1MHNHNMMNMBSH
Sw11M1M11111wM1MMN1HMSBBBBBBBBgSdMMw77,,,,,,  ,                                                        ,BHgBNNw1NNSS1M1wBHNMHNNNHHMH77SNHNHNSHH
Hw11111111w11M1HHHMBSBBSSBSBBBgHB117,77777,,,,,,,,                                                        w,dHBSMM1MHHNNwwMwNNNMSSSHSBMMHNBBNNSNS
Sw11M11111w11M1M1N1SSBBBBBBdgBgNHww,,,,,,,,                                                            w,gSBSMMHNw111M1BHNMHNMMSSSdMMdBw1N1B
Sw11111111wMMM1MwHNSSSSBSBSdgSgMNw77777,,,,,, ,                                                           H1dHMNHH1MMM1wHMNNSHNNHHSd 7NMHN1wS
Sw11M1M1w1wNMHNHMSHBSSSBSBBdgSdMM7,7w,,,,,,,,,,,                                                           w,dHHNNNNHNHHNHNNNSHHHHNSS1N1wgdSSN
Hw1MM11wwMMM1M1NMSNBdSSBBBdBgSd117777,,,,,                                                               NwSNNNNN11MMM1NMNMHHMMBSSd1MN1dBN
Hw1MM111wNN17NMHNSHBBSHBSBBBgHB1w7,,,,7,,                                                               M7dHNNNNMMMMNMHN1wHNMMHNBBMH NMS
Sw1MM11M1NN17SHSNBSBBSHBBBdBgNHw777,,,,,                                                                , BMSNMNNH11NMNNNNSHHHM1SHBdSBMMN
SwwMMM1M11wMwHHHNBBBBSSBBdgBgMNww77,,                                                                  M7BHNNNN11HNMMNNHNHHMMHNHNSBMNN
S7wMM11MM17HMSHSNBBBBBSBBBgSgMMww,,                                                                   w BNHNNNNNNNNN11HNHNSSMMHNSSNHM
Sw1MMM1MMM7BHSHBSBSSSSSBBBdSg1177,,                                                                   , S1SNMMNN1MHHMNMMN1SHNMSHNNBdM
H1M11M11wN1dBHNBdSSSSSSSSBgSgw7,,,, ,                                                                   M7SMMMHN11MMHNwwNMHNSHHHSSHSN
Hw1MM1w17BHBSHHSBNNHHBSdddgSdww7,                                                                     7 SMNMHHNNwwHNNNSHNMSHBSSSMNH
H1MMM1wNwdHBSSSBdSSSHBSBBBgNS7,,,                                                                      HwNMNNHHMMHNHHMMHNM1HNHHHS1
SwM11MwSMBHSHBBBBSBSHBSBBdgMM,                                                                  ,, ,,,, , MwHN11NNNNMMHN11HNNNNMHNHHM
Bw11wMwS1BHBSBdSSSSBSBBdgdgw,                                                              77wwwMNHSSNNMMMMNMN1N1BHNNNNNNwMNNNNNMSHHHNNdBH
S7wM1M7SMBSSSBdSSHHSSBSdgSg17ww1M11ww77                                                ,w,,,,   ,7w7,, ,1MBBBH1w,,,,  77MwM1BNMM1MdB1M,7NNNMHMdd11HNS
SwwN1N1BNdBdBBdSSSSBSBBSdMN11HSHHMMMMMNM11w7,                                        w1NSSSSSSSNNNHHHNMMMNHHSBBdggdS1w   ,, ,,7,771wSMBHM1NMNHMMHNwwMwHNNNNMH
SwwN1SMBHBSdBBdHSSHSSSSHBNNNNHHNN1111MMM1MMMNMM1w1MM117,                            ,,  77w7M1BBHHN1MM11MNNNM71MMNMM11w7,            w SMNMNMSHMNNNHHHNHNSHBSN
SwwM7BNBSSHBBSBHHHHSSSSHdHSHNN1NHSSHHNMMMMMMMMMMMMNNHHSSSSHN1w ,                       7 ,7,,7 1w1wNMNNw,w1MMNHNN1w1NNHMw7               , M,SMHNSHNNMMHHMMHNSNSHH
HwwNwBNBSBBBBSBHHSSBBBdSg11   ,w1MMNHHHNNNNNNNNNMNHHSSSSBBBBHHw1,7                     1www,,, 11M1MMwww7MM11w1ww11w7,, ,,,,             , 7 N,SMMMNNSSNHMMMM1wN1SHH
S1wH1dHdBddBBSBSSBBBSdgHg7      ,77ww11MNHHSSBBdBBSHHSSSSBdSBNH1M,7                ,, , w777771w1w1Mww7w77777w77,   ,,,                7 w dNHNNMHNMNw1HHw1N1dSS
Hw7S1dSBSSSBBSBSHBSBSddSg7,, ,,,,,,,,       ,,,,www1M1MMMMMNNHMNw1,7,7 ,               , w7777,7777ww777777,  , ,,7,                7,, , w HwBHHNHNHS1MHHNHw7H1B
H17BMgBBBSSBBSSSHBBBSddBg1w7 7w7,,,,,,,,,,,,,,,  ,     ,,,777ww1w177 ,,, , ,             , 7,7,,,77777777777777777777                    7,w,M7BNHNNHHSNHMMSS11MwB
H17BNdBBdSSBdSSSHBBBSddBgM17 ww777,,,,,,,, ,,  ,   ,, ,777,,,,,,, ,,777,7,7,7 ,             ,  , ,,77777,7777,,,,7777,,  ,7w1MNHSSSHNNM177,7ww111MNMNNMMww77,  17HMHNHH11SSMMNNHSHNS
HNwdNdBBdSSBBSBHHSSSSBBdgNMw,7w77,             ,,,7777777777w77,7,7 7            , , , 7,wwww7777777777777,, 77MNHBdgggggBBSHNMNHSdBNNNNMNMNNMNMMMMNSBBBNN1wN1HNHHMMNNSS1MNNMMM
HM7dHgdBdSHddSBSHBSBSdgBgHHM1w77,77MHSBSSSSBBBBBBSSSHHSNM17,   ,77wwww77wwww7w w              , w711111www777777w11wMNHHSBdgdBSHHSSSBdddSHM,1BBddBBSSHSddgdSH111MHSHNHNHNHHHS11BB1N1MMNM
NM7gSddSdSSBBSSSSBSBBdgHSNNM11wNSdgBHNMNNHHHSSSdgBSSNHdBdggggdHN7w ,,ww1ww,7www1 w ,            , 7,7,,,,,wwww77ww1M1w11NNHSHHNM1w1w17NBSSSBdggggggddgdBBHSMMMNSBgdHH1M11SNHHNNBBNNSHHSMNNHN
NH1gSddSBSSBBSSSHSSBBBgHBMM1wNNHSM1MMHSSHSBBdBNHMNSHHSgdgS1M1SggggSH,w717wwwww1M,w 7             , ,,777,w71111MM1ww71MMNNS111w7   wHNHNMHdggggdSSSSddSB1MN1,7NNddBdMMHNBSMMHHNNSHHSNHMNH
HSMdSddBdHHSSSSSSBBdddgNSMMMMNNNNHHSSNNNHHNw,  7NMHHgdgB1171gdHBgggg1M71MM1w1M,1 7              ,    wwMMw7, wMHSSSNM,     w1SM11MMNNNNMNHHgdMN71BSdSHNHHNHHHNMdSNNHNHHNNSSHS1MH
NSNdBddSdNHSHSSSHdBBdSgMHNMMMNNHHMM11NS17,   ,,1SMw1NHggggggBSw1BBMSHN , ,1w1171 7            ,         wMSdMM, ,w,,,,    ,MMSSSHM171NNNMww,www1wNMSHNHw111wwN1dSNNHHMMSHSBNHN
NSHdBddSdNHSSSSHHBBdgHd1M11MMMMM1HSBdSBM7,    wHMHMM1w1NNSHMNHHHN 7wdH 7,1w 7 ,                     1H11   ,7w11ww1ww7,            w7117w7www1w7 BNSHHHHHNNBSHSM
BBHdBddBgNHSSSSdBBSSdNB1MMMMMMMHHSBHHw777,     NMSHMNHNNMwMSH7w wwgB w 1w 7                     ,,    ,77,,,,77w1wwwwwww1w77,, ,77777777,,777,  ,,  , N7BNSHHH1MHNSSN
BSSdBBdHBNHSHSSBSBBSgNS1M11111111MMMMNHHHNNNMM1117,,1wM1w7,    ,ww,  , w7 7                        ,ww11111M11w77,,,,7777ww77,, 77w777ww777,,,,,,,  ,,, 1 B1BNSSMN1wBSH
BSHddBdSdNHSHSSSSBdBgMH7wwww777w7ww7777ww1MNNNNNNM1w,            ,,77 ,                       ,   ,,77777www111111111wwwwwwww777777,,,,,,,, ,,, , 7 , S7dNSHNHMMSNS
dSSdddgSdNHSHSSBSBdHg1N7ww7777,77w1ww,,        ,,, ,,,7777,,,, 7, , ,,                                                    ,  N B1HMHHHHNMH
dSSddBdHBNNSSSSSSBdHg1Nww7,  , 7ww1w1www7777777, ,,,,,7777777, ,,   7,,,                                                      , 7 BwBNBHHHNNH
gSSBBSdHSHNdBBBSSBgNd,7 ,,7,,,,,,77777ww111111M1111111w7,,                                                                 , H dMSNHHNNH
gSBBBSdHBHNSSSSSHSgwH , ,,,,,,,,,     ,                                                                        , M SwBNBSNH1
gSSdgSdNNSHBSSSBBBg71 , ,   ,                       ,,                                                       , w H,B1SNSB1
gSSdgHBMMBSSSHNBgNg , , ,                                                                                  , M BwH1BBN
gSSBgHBHNBSSSSHdg1S ,7                                                                                   , w dwdNBHB
gBBSBMHM1BBHHSHBg w  ,                            ,,                                                       , 7 N dNHMS
gSBSdNSHNBSSHBdSg ,  ,                                                                                    , M BwSMN
gSBBdSBSHBBHNBgNg  ,,                                                                                    , w S,dNH
gSdSBHHSHBBHNBg1B                                                                                        , M gMS
gHBHSNNSHSSHHBgwS                                                                                         w d1S
gHBNSHNBSHHSHBg7H   ,                                                                                     7 7 N d
gNSNHHNBBSHBSBg M  ,                        7,,,                   ,, ,                                        7 , 7 d
gNSNHHHSHSHBSBg,N ,,                        77,,                                                             , 7 w S
gNBHHSHHHBSBSBg,N  ,                      , 77,,                             ,,                                 w 7 M
gNHNNSSSHBSSHBg,N                        77,,                  7777           ,,,,,                             , 7 7 w
gMNHHSSHHBBSHBg,H  ,                     ,,,,                                 ,,77,,                            7 7 7 w
dMNBSSSSHSSSHBgwd                      ,,7,                                ,w777,777777,                         , 7,7,w,1
dNNBBSSSSHHSHBgMg  ,,,                 ,,7,w7,,   ,          , ,,,,,,,,,, ,            ,7  ,,wwww77,,,,                       , , 7 w,1
dNNBSHHSSHHBSdgHg                   ,,77w71w,7   , 77        , ,,, 7,777w            7M77   ,,71www7,,,,                    , , , 7,7 w,1
BNNSSNNSSSHBSBBSg w                 ,,,77w7ww77      , ,     ,   7,7,,   77HSggggddBBM1,,  w11H7     ,7w1w1w77777,               ,   , ,,, 7,7,w71
BHSSBSBHHHHSSBSgg,M ,,,,,,            , ,   77ww7w111111BSSN,w , ,,7,,   , ,,,   HNggggggggSSHHHSBdBBHHHBSBw,       wMMM1w77777,,               , 7,, , , 7,w,1
BSSSBHHNNBSBSSHBgMg   ,,7,,,,     ,   ,,   ,,7,7,  w711M1SHdddgHS7w,77wwwww1111117 H1ggggMN       ,wMMHw1           w1M11w,, ,   ,,,,      ,,  ,,, , 77w77,7,w71
BSBSBHSHHSSHHSSBdSg 7 ,   ,  ,,,,    ,   ,, ,,,7w7  w71w1w1w11MMNNMN117777777777 17BHNN 7   7711MM1111ww,7            ,7w11ww77,,,,,,  ,,   ,,,, , ,,,,,,7,7,7,7,w7www
dSSSBNHHHHHSHSSSSBgwH ,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,, , ,,,,,777777  , 7,w77777w7M1NNNNMMM111wwwwwwM1MM71,w,777ww1w1111ww,7,, ,             ,7wMMM1w77777,, ,,,   ,,  , ,,,,7,w7w7w7w7w71w1ww
gHSHBHHSBSHBSSBSSBgHg ,777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,77www7,,   , ,,,  , 771wNMNNHNHHHHSSHHMN71 7,7,,77wwwwwwww77,7,,               ,,77w1NMM1,7,7,, , ,,,77,,,,777,,,,,7,7,w71w1w1wwww
gHSHSNHHHw7HNHSM1Bddg71 ,,7, ,77777,,,,,,,7,,,,,,,77ww1w77    ,,7,7,777,,,7,,,,,7777777777,7 7 , ,,7,, , ,  ,                   , ,,w1HNM1,, , ,,,,, ,,7,777777w777w71w1w1w11MM1
dHBSBNHMNNMBSSBNMHHSdHg,,7www77,,,,,,77777,,,,,77www1w77  ,,,,,,,,,,,,77777777,,,,,,  , ,,,,,77www7w7w ,                       7,,,,7NNHNw17wwwww777777,,,,77w7ww171wM1MM11w1w
gNSNHSBHHBHBSSBHHHHNNdgw177w1ww77,,7777,,77wwwwwwwwww7 , ,,,,, ,,,77,,7,,,,,77777777777777w7ww7777777w7w,w ,                       , ,,7,771MHNww,7,7,,,777,,7,777,w7w71wM11Mw17ww
gMHMNSBMMNMSHBdHNHBHMggNBw,77ww7777777,,77777wwwwwww77 ,,,,,,,,,777,,,777777w777w777,777w7w7wwwww1w17w,7                         , ,,7,,,7711NMww,7,7,,,,,,7777w7w71w1w1w11w17w7
gNBHHHHMNHMHNSSSSHB17SSBg17w7wwww777,wwwww7777w777w7,,,,,,,,,,,,,,,,,,7,77,,  ,,,, , 7777777w,,                             ,,7,77777711MM117w,7,7,,,,7,7,77w7w71w11w17w,
gHdHHHSNHHMSHNNSSHBw HMBgMNw71111ww7,7ww777wwww7,7777w77,,,,,,,,,,,,,,                                            7,7777w7771wMM7w,7,77,,,7,7,7,w7w71w1171,7,
g1HNNSS111wSSM1MMMHM1SNdgHd7 w1wwwwww77777w777,777ww77,7,,,,,,,       wwwwwwwww1ww,,,,       ,,77 ,      ,,        ,,        ,11ww7777,7MMMM , ,,,,7,777,777,,,77,7 ,,
g7M11HHSdHMHNNHNNNHMwHNBBBgMww7www1wwwww777777,,,,,,,,,,777,,     ,,,,,,  ,   ,, ,,,777,,7,77,,,      ,,7,  ,7w1MMNNHHHHNNNHSSSHHHNHNNHHNM11w77,7,7,,,,,,77ww,7,,  , ,,7,w7777777 7,,,
g1HM1HHMNM1SHNHNNNHM1HNSHBgNH7,7wwwww77777,,,,,,,, ,7,7777,,,,7,7711MMww       ,,    ,  7,777www1w1w1MMM11NMHNNMNNNNM1MMMMNHHSHMMM1wNBdgdSSHHdBgdHH,7 ,,,   ,,   , , 7,7,7777777w,7 ,
gNBNNNNw11wBBNNNNNHw7NMSHBdBgw 77ww7w7,,,,,,7,,,,  ,7,,, ,w1SMM17, , 71MNHMMNNNHHN111MNHHNNM11ww77MMNNNNww1wNMMN7,  7,MNMM,    7N,    ,,7,  ,HSgg11         , , , , ,,7,77,7,7,,,,,
gNHHHNHNNHNHHMHM1SBMwNMNMHSBgM17,ww77777777,,,,,    ,7,,7wMBHgddS11,wwNMHMMSS,777SHw1 ,,w711HHMN,,    ,, ,                    dHMw          , , , 7,7,7,77,,,,,777,
d1MSBHSMMHNSdMM7,11HNSHBBSHSdHd7 ,w77,,,, ,,,,     77w7 ,,BHgggggg71                              wN7w    ,  wddgM             , , 7,777777,7 , ,
dNHNHHHNNBSBdNSNHNMNMHNBBSSSBdgMw7,w17777,,   ,     ,   , N1HNggBB                              MgBgM  71SggdH1w7             , ,,, 7,w77w,7,7,7 ,, ,
dNHNNNHNNSHHSNSMMMM1wHNHSHNHHdgHB7 7w777,, , ,,      , ,   , MwM1gd1H                        77   MSMw ,ww,,,                 , , 7,77w777,7,7 ,,,, 7
gNHHHHSM1SSHHHSM1MNM1SHHHHHSHBgBgw,,,ww77, , ,,       7,   w,1wNHggMS                         ,,,w177                      , 7,w7w777,7,7,7 ,,,, 7
gNHSBHSHNddNHNHNNNNNMSSSSSHSHSHggSS, 7ww77,,,, ,           w,7,7wBgNS                7w   ,1M11                          , , 7,w77777,7 , ,,, 7,7
dHSBdNHHNSSHHHSNH111wHHNHHNSSHNBdgg17,,www7,  ,,       ,,   7   1MMN1wSSSS,7  ,, ,7,,,,   w7ww777777                            7 7,77777777,7,,,,777,,,7
dNHSBNHNNHHHHHHHSNNNMHHNNHHSSSHSHdgBd7 ,7ww77,,              ,,   1w11MMHSNNNNHHMM77771177,7                                 ,,7,w77,7777,,,7,7,,,,,,7,7
gHBNHHHHHSHSBSBHHHHNNSSHHHNHSSSN1SdggNMw 7ww777,  ,,,,         , ,,                            ,7                   , , , 7,777777,,,,,,,,,,7,77w
gNHHSHHSHBSSBHSNNHHHHNNNHNNHNBdSHSHdgdgN ,,7w77,,, , ,,,      ,,,  ,,77                         ,,77,,                   , , 7,7777,,,,,,,,777,7,7,777
g1MSSHHHMBBHSNNNNHHSSHNNHHNNMHSHSNMSBggdS1 ,777777,,,,,,,    ,    ,,,,777w ,                    ,,wwww7,,,                    , , 7,7,,,,7,,,,77,,7,7,7,w7w
gHSBdNNSHBBSdHHSSNNNHNHNNNMSSSSBdBHSHBdggdNw 7www7,,   ,,,   ,   ,,7,7,77,7 ,                ,,,777www7,,,,,                     , ,,7,,,,,77777,,,,,7,7,7,17w
dSBBgM1ddSSSBNNHSHHHHHSHHM7HSHNHSSSSHBddgggBMw 777,777,,,,       , ,,,,7777wwww11ww77,,,,     ,,7777w7wwwwww77,, ,                       ,,7,7,7,,,,,,,,,,,7,777,w7w71
gNSNHNMddHHBgNNNHHHHSMMMMMwSBSBSHBdSHBBBddgggHw7 77777ww,, ,     , ,,7,,,,,,,7777wwwwww1w11wwww7w7777w7wwwwww77,, ,                         , ,,7,,,7,77,,,,7777w7w7w7w71w1
gHd11HMddNMdgNNNNMMMNMMM1N1HHBgHMSBBSSSBBBddgggHww,w7w7777,7,, ,     , ,, ,  , ,,,,7,777777ww7w77w7ww7w,7,, ,                           , , ,,,,7,7777777777w7w71w111w1
gNB1wBHBBHNdgNNNHMNMNNHNNHNSSdgSHSSddBSBBBBdggggdN,7,777,,,,77 ,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w7777,7777,7 , ,,, ,                          , ,,7,,,,,777777777,w71w1ww717M
gNBN1dBBBHHBgNNHSHSNN1111MMHHBdBdH1HBBBBSBBBdBdggggB,w,wwwww77 ,,,,,        ,  ,,,,,,,,,,, ,,,,,,                               , ,,,,7,7,777777777777w7w7171wM1N
g1NSNggHSHHdgNHHHNNNNMMNMHNSHBdBgHMSSSSSSBBBSBBdgggggB,w,w1w,,,7 , ,                                                  , ,,,,,,,,77777777w7ww1ww7MwN1HMH
g,,SMggHHBSBgNNMMMMMMNNM1NNHHBBBdSSSNBdBSSSSSSBBBBddggBH,w71ww,7,7 , ,                                               , ,,7,7,7,7777w7wwww77www7w71wMwN1N1H
g7,dSBdHHBBSdMMMMNNMMNNNMHHSHSSSBSSHNSSBdBSSSSSBBBBBdgggBH 7,ww1,7,7 ,                                               , ,,7,7,,,7777wwwwwwwww71wMwN1N1HMHNB
dMwggSSSHBdHdMNMMNMNHM1NMHNHNSBBBBBBSSSSBBBBBBBBSBddgdBdggSH 7,w 7,7 , ,                                               , 7,77w7w7wwwww7w7w71wMwN1NMHMSNBHd
NBSddSBSSdgMS1Mw7NNNNM1NNMMM1SSBBBBBBBSSSBBBBBBSSSSSdBBdggggHN 7 7,7,7 ,                                             , ,,,,77wwwwwwww77w7w71wM1NMHMHNBHBSdBB
HggSSBgMMHBMS1wNNHSNNNNSSHNHNSSSBBBBBBSBBBBBBSSSBBSSBBdBBBggggHS w,7 , , ,                                           ,,,,7777w7w7w7w7w7w7w7M1NMHMSNSHSHBSBBdBB
dggSSBdNNdg1NMMNNMMNMHHNNNMNMSSBBBBBdSSSBBBBBBSBBSSBBBBBBdgdgggg1N w,w,7 ,                                         ,,,,777777w7w7ww77www71wM1NMHNSHBSBSBSBSBBBBH
gSSSBSBSBBgMNHNNHM1MMHSNNNNNNSSBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBSBdddddggg7M 7,7 ,                                         ,,7,77w7w7771w1www1wM1NMNNHNSHSHSHSSSSSSBdHHH
gSSdgNHSdNSw1HHNHM1NMNHNMNNHHHHSBSSBBBBBBBBBSSBBBBBBSSSBBBdBdBBBgggg w 77w ,                                      ,,,,77w777ww1w11111111MMHNHHSHHHSHSSSHHNBdSdNNNNS
dHSBdHSSgw111NNM1NMHSMM11NNHHHNSSSSSSBBBBBBBBddBBBSBBSSSBBBBBBBBdgggBd 7 , ,                                   ,,777777wwwwww111w1wM1M1MMHHSHSHSHHHHHHHHHHHBBSd1M11SHS
dBdBgSdMHwwSSNMM1MMHHNNHNNNHSHNSSSSSSSSBBBBBBBBBdBBBBBBBSSSSBBdBgdBdggSB 7 7 ,                                ,,,77wwwwwwwwww1111M111NNNNHHHHHHHHHHNNHHSSHHSSBdw11MNMN1N
dBgHBMHMHNNNHM1MMHNHHNNHNHHHHHNSBBSBBBBBBBBBBBBBBBdBBBSSBBSBBBBBddddggggNS 1 w , ,                          ,,,,777777777wwwwww11MMMMMMMMMMNNHNHNNNNNHNHHHHSSHHNHHS7wMNNN17H1B
dBdNBNSMNNS1M1wHNHHHHNNNNNNHHHHBBSSBdBSSSSSBBBSBBBBBBBSSSSSSSSBBBBddBdgggg1B 7 7,,   ,                      ,7,,7,7w7777wwwww1111MMNNNMMMNMHNHHHHHHHNHHHHHSSBHHMMNNw11MMN7,1,B1g
gSdSgHS1MNSw7M1HHHSNNNNNMNNHHHHSBBSBBBBSSSSSBBBBBSBBBBBBSSSSSSdBBBdBBBBdgggg7H  77w,7,7        , ,           , ,7777,777wwww7www11MMMMNMMMMMNNHHSHHHHHHNHHHHHSSBHH7wHH1M1N1Mw7w,S1dMg
gBgSd77BdMMw7HHSSSBM1NMNMNHN1HSBdSHSBSSBBBSBBBBBSBBBBBddSBBBSBBSBBdBgdBSSBggggNB  ,7w , ,,, , ,777777 , ,, , ,   ,,,,,,,,,,77w7w71M11w7www11MMMMNMMMMMNNHHHHSSSHHHHHHSSBSBSBNH ,wwHN1M1M 1wSMS1S1d
gHg ,HSNHwwSHBSSSNHNMHNSSSSN1SdBdBSBBSSSBSSSSSSSSSSSSSSSBBBSHSSSSSHHdBgggdSBdggggg w ,,17ww1w17w,7,,77,,,,,,,,, ,,7777wwwwww1w11M11111111111MMNNNNNNNNNNNNHHHSSSHHHHHHHSSSSSSNNwM ,77Mw11MN 71wNwNwHwSMd
gwH11SSMMM1NMHHHHNNHHNMSSHHHNHBHHBBBSSSSBSSSSSHHHHHHSSHSBBBBSSBSBBSSBSdBdddddddgggggNS,1 , ,,w7w7w777777777777w7w7wwwwwwww1w1wwwwwwwww1111MMMMMMMMNNNNNHHHHHHHNHHHHHHSSSBHSMM7w 7,,M1NNMMw1,77 Mw1 dMgBB
g7MNH1111HMSHHHNNNNNNN1SBHMHSSd7 w1NHHHHSSSSSSSSSBBBBBSSSSBBBBBSSSSSSSdBBBdBBBddSBggggggHdwM , , , 7,7,77777ww11MM1wwwwwwwwwwwwww111111MMMMNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHSSSSSSSMM7w,7,wwww7HN1M7w77,,MwM7HwgNdSS
g,wNH1ww7BSSSSBM1HHNMHHHHHMSBBgNwNNSBBSSSSBSHHHHHSdBSSHHNHSSSSHSSSSSSSBBBBBBddddBBddddggggggggSdMN,w ,   ,,7777777www111111MMMMNNNNNNHHNHNNNNNHHHHHHNNNNHHHSSSSSHH117w,77www, MwNM7w77771wNw17S1dMdSB
HwM11NMSHSHNMHSM1NNHNBgHNN1SgBBdgSNMMNHSSSSHNHHHNSBSSHHHHSBSBBSSSSBSBBBSBBgdBSdddddddddddgggggggggggggggggBdSBHSNHHHNNNNHNHHHHHNHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNNNNHHSSSSSSHH1M7w7wwwwwww77 HMMN7w77M1Mw17BNM,dMgdB
d1MMMNNSSM1HHNMSSHHSHHBM1SBBdHMHSHNSBHNHSSBHNSBSNHNNSSBBHHHHSHHHHHSHSSHSSSBSgdddddSSddddSSddddSBddddggggdgdgddSBHSSSHHHHNNNNNNNNNNNNNMNNMMMNNNNNNNHHHHHHHHHNN117w,7,,,,7777wwww1wHNwM71wwww7 N7H1N,gSdBS
gMNSSHHMMNNSHNMSBNMHSHHMwSgSBM7HSSBSSHHHHSdSHSBHNHSSSSSSNNHHHHHHSHHHHHNNNNHNgBddddddBBBBddddddddBBBBdddgSBHSSSHSNHNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNMNNNHHHHNNMM11ww7777777777ww1wwwwwM1NM71,7ww, w H11 gNgBBBB
dMHHSNHNNHHMMHSNNNNSBNMHNBgSHN1HHSBHHHHHMHBHHHHHNHSSBSSSNHSHMNMMBSHHNNHHSSHNdSgdddddddddddBBddBBdddddddgSdHSSSSBNHNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNMMNNNNNHHNNMM117w7777,77777771w1111ww,,1w1M,w,7,7,,N7H7S7gdBSBBB
dNHHHHHHHHHSSBdNNSSHHM1BBBg1 1MNHSdSBNMNNHBSSHHNMNHHdSNHHHBSMNMMBSHSNHBBdBSSBSdBddddddBBddBBBBBBBBdddddgSdHSSSSSHSNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHNNMM1ww777,777wwww11ww1111ww,7,,,,M1MM,w7w7w7,1 N gSgBSHBBB
gMHNNSSHNHNBdM1SBHHHNSNdgSBNwSBSSHHSBHNHHSBSSHHHNNNNSHMNHHHHNHSSBSHSNHBSSSHHBSgBdddddddddddddddddddddddgSdHSSSSSHSHHNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHNNNNMM1ww77777wwwww111111111www77,7,7w7M1w17w7w7w,,7 gwgdSBBBBBS
gNBNNMMNNdgNHNNHHHNN1BBdgN1NMBBBdN1MMNHMwMNNHNNNMHSHHHSBBH1MwMBHSHHHNNSHSSBBSSBSgdddddSSddddSSddSSddSSdgSdNHSSSSHSHHNHHHNNNNNNNNNNNNNNMM11ww7777ww1111111wwww777777777777ww771w11ww,7,,11 N gSggSBSSddS
gMNMMHNBBSBMNHSNMNMSNggdgSHHNNMNSNN1wNHHSHNNNHBHNHBSHHSSHHNNMNSHSHSHMNHHBSBSSSBHgdddddddddddddBBddddddddSdNHSHSSHSHHNNNHNHNNNHNHNNNNMM1M111111111111wwwww77ww77777777ww7ww7,,w71w7w7wwww77 gwgBddSBHHBSB
g1MSHddBgNHMNNNNNH1SSdgHSSBSHHNNHNHNMNNNHMw1wNSSSSSSHHSHNHNHHHSHNHBSNHNNBSSSSSSHgBddddBBddddddddddddddddBgHSHHSSSSHHNHHHHHHHNHNNMM111wwwwwwww1wwwwww777777777ww7777wwww7w7777ww1wwwwwww,,1 gHgBBdSBSSSHB
gHHBBBdNSwMNHHSw HMggBgww1wNSHHSSHHHHNMNHM1M1NHNHNNHBSSSHSHSHHHHHNSSSSHHBSBSHSBHgBddddddddddddddddddddddBgNSNHHHHSHHHHNHNNMN1M1www777w7w77777www7777777777777w77777wwww7777ww1wwww177ww7,N gSddBgHBSHBSB
gNNBBHSHd1NNS1717SSggHSMMMwHBBBHSHSHHNMMMNNM1MNHBSHHSSSSSHNNNNHHBSSSSSHHSHSSHSSHgdddddddddddddddddddddddBgHSHHSSSSHSNHMMMM11wwwwww7w777wwww77777777777wwwwwwwww7wwwwwww77w777ww117w7www7 BwgBSBSgNHSNdBB
gHSSSSBHSBg77, BBggSdw11MNN17NSBdHNNNHHNNNHNMM1MNHBSSSHHNHHHHHNNBSHHSSSSSSHHSHSHgBdddddddddddddddddddddgdgSBHHSSHSNSMN1Mw1w11111wwwww77wwwwwwww7wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww1w7777ww77w7w gNgdSdNB1MSNdSB
gHSHHBdHSMH11BBdBSdHBMMMMHBMww,MBMMM1NHNNHHNMM1MNHBSSSHHNHBSMNMMSHSHSSSSSSSSBSSHgBdddddddddddddddddgdgBdHSHSHSHSHHNHMN1M1Mw1ww1111wwwwwwwwwwwwwwwwww7777777wwwwww77www1ww77ww77,,wwwww71 gSdBSgMB11SMdHB
gHSddSBSdMMSHdBBBBdwM7wMMNMHSSSSBM17 MNMMNNNHNNNNNHHSHMNHHSSNHSHHNSSBBSSSSSSSSHNdSddddddddddddddggdgHSHHHSHBHSNHHHNHMNMN1M11w1w1w1www1wwwwwwwwwwwwww777wwwwwwwwww7www1w77,,w7,7w71w11, M gSBBSg1HM1SMBHB
gHSBdHBHSNMBSddddggSdww,,11MNHHHSBdM71wMHNMHSHHNMNHHSHMHdSHHHHHHSHBSBBHSSHBSHHHNgBdddddddddddgdgBdHSNNHHBBHBNHMMNNNHMNMM1M1M1111wwwwwwwwwww7wwwwwwwwwww77wwwwwwwwww1w7w,7ww777www7711, B7gBBdHg1HM1SMBHB
gSBSBSd1wBSddBdSSBBggggNNNMHHHHM1NHSdM7NSHMNHSdSNNMMHHSSSSSSNNHHdBBSHSMNHHdBSBHNgBdddddddgggggBgMHMMHNSSBgHBNHMMNMHHNNMMMMMM1111111111www1wwww777777wwwwwwwwwwwwwww77,7w777w111,, 7, dwgBSg1S1N1wSMBNS
gSBBdSBNNdBdgBgNMMwSSdgSBNwHBSSNNM1SgHN17NBSHHSHHNMNSSdSNN7MSSBSBSSSSSw1HNdBSBHNgBdddgggggdgSdHSHMSMBHdddgNSNHMNMMNNNHNNMMMM11111111111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww77,,ww1w,,,7,,w7, gMgBSg1SMNMMHMSMd
gHSSBHHddddBdSBMM1wHNBddgHMMMNHNMNHM7HdM,MSHHNNNSSSSSHBSSH1NHHHHBSSSHS1MBSdBHSNMgBggggdgNBNBw1, N,gHgddgBgMHMNNHNNMNNNNNMN1M11111111wwwwwwwwwwwwww1wwwwww7wwwwwwwww77wwwwww,777,7,,w7w gHgBHg1HNHMNMwSMg
gSBHHBSdddgSBMMHBHHHMSHBdBBHHMMNS1ww,NSSdHw11NHSdSSSHHSSHBBBHHSHBBHSNHNNdSBBHHSHggggNS7M7N  , gMgBggdgHBMNNNNNNNNNMNMNMNMM1111111111wwwwwwww7777wwwwwww7ww777w7w7,7wwM17777777www, w gHgBMBwMNH1M17SMS
gHSHSSSBdBdHSNNHSNNNMN1HHSSSdMwMH1Mw,MMHdN1NNSBBBSBSSSSSSHMNHSdBBSHSNNMMdSSSHSgggg7N 7 w   gNggddggNH1MNHNHNNMMMNMMMMMMMNMM1111w1wwwwwwwwwwwww7777wwwwwwwwwwwwwwww1www,777777w,7 M gMdSNdwMHSMNH1dSM
gHSBBSdNSMMHNSBNNMMMMSHHNHSSBHHM1HSMww,1HHdSNHSSBBBBBBSSNNNHBSHHSSNHNHHHBSSBBdBd 1 1 ,  w gdggdBdgHd, HSHHMNNNNNNNNNMM111M1M1111wwwwwwwwwww111wwwwwwwwwww7w1ww777ww77 ,77,,,,ww,7, H7N7gSHdwNNS7wNwBHS
gSSdddg1Nw1HHSBNNMNww11HNHNNNHdM111MNMwMNHBSHSSSBSSSSSSSSBBBSSSSSSNHHHSHSSBBNSwH7N 7  H ggggSSNNBg 7MMSSNHHHMMMNNNNHMN1111w111111111wwwwwwwwwwwwwwwwwww77777777777w1w,,77111www7w, dMM7gSBg1S1N,,H1N1S
gSSBBdgSgMNNNNNHSHSMMw7M1NHHHNNNHM1MNHHHHHHHHSSSSSBBBBBBBSSSHSdBNHSSNNSHBSHSMS,N ,  d1gggd1M11SB1H,,BBHHNHMNNNNNNNMNMNMMMM11wwwwwww111wwww77777wwwwww77wwwwwwwwwwwwwwww777777ww77 BM17dNBdMBwMwwHMN1S
dSBddBBdgHdMNNNHSNNMNNMNNNNSBSSHNSBHHHHHHHSHHHNSBSBBBBBBBSSSSSNHNHSSw1BHSSNSwH w  gSggBBwM11NNSd7wN1SSNHNNNNNNNNNNMNMM1M1M1M1111wwww77www777777777wwwwwwwwwwwwwww77,7wwww , ,,,7w Hw17SNBd7H1MHHM1N1S
dBddddddddgNSMNNHHSNNNNHNNMNHSBSSSHSSSHHHSHSSSHSSSSSSSBBBBSSHNMNSHNHwMdBSB1H 1  gdggNNwM1MNNSB1N dHHHNHNNNNNNNNNNNNMMMMMM1M1111wwwwwww777777www77wwwwww777777777,7,,,,777w77,,w7 1,BN1wdBwS,7SH77NwH
dSBHSBBBBdgSg11771MHS1wMMHSNMHHSBSBSSSSSSSHHSSSSHSSBBBSSBSHHNHHHBSNHNNBSHSwN  gdggNHwMMNMMNNSd,7NwdSNHNNNNNNNNNNNNNNMNMMMM1M1111111ww1wwwwwww777777777777wwwwwwww7w77,,7777w7,,,7w7w dNw7SSNg SH77SMH
dBdBBSBSSSSdgSdNNM1MNMMMMHSHHHNSSSBSHSSSBSHHHSSSSSBBdBBBSSHSdBNNHHMMSHSS11 ,wwgggg1M1MMNMMHNHBwM, gSSHNHNNNNMNNNMNNNNNMM1M1M111111wwwwwwwwwwwww7wwwwwww7wwwwwww7w7777,77777,,,,,,,,77w,S1HNMM1S ,www,NwN
dSSBdddBBSHdddgNHNHHHSSM1MNHSSSSSHHHNHHHSSHSSSSSBSSSSSBBBBSSHHNNHNw1gBMNw1HHgggdMN1NMNNNNNNNHB H1BHNHMNMNMMNNNNNNMMMNMMMMMM1M111111wwwwwwwww7wwwwwwwwwww7wwww7777777,,7777,,,,,,ww, w w,dSw1wM7M MwNwH
dBBBdBBBBBSdBdgdgHHNMSSSSHNHHSBSSSSHHBBBSSSSSSHSBSSSSSSSBBHNwMHHMNSHBSMNHSggBBMHNHMNMMNNMMNH1Nw,dHHHNHNNMNMMNNNNMNMMMNMMMM1M11111111wwww777777w77777777ww77wwww77ww7777777777777,ww,,w,17HMw1wwwM,ww,MwN
ddgBBSBBBBSdBdddgSBNNNMBBSSHNHSHHSSSBSSSSSSSSSSSBBBBBBBBBSNHSSSHwMgBMNHHgdBBHSNHNHMNNNNNMMHS,7H1SHNNNHMNMNNMMMMMNNMMNNNN1M11w111wwwwwwwww7wwww77wwww7777777777777777777,,7,777777,,7,1wMww7NMHNNS,w1w1wM
dBBBBBBBBSSdBddBdSdHHM1HHSBHNHHHHSSSBHNHSSBSSSSSSBBBSBBBBSHSBSMNSHSSNHBSBBHSNSNHMNMNMMMNMN1Mw7SNHHNNNHMNMMMMMMMMMNMMMMMNMM1M1111wwwwwwwwwwww7777www777www77w7777777w777,77,,,,,77, 7,M11w1w1wNMSB 7wwM1w
gSBBSBSBdBBBSBdBdBdHHHHNMHBSSHNHHSBSSHHSSSBBBBSSHSSBBBBSHSBSMMMMdBNNMNdBSSSBNSNHMNMNMMMMMN7,HMSHNNNNNNMMMMMMNNNNMNMMMMMNMM1M111111wwwwwwwww7777w7w777www7777777777777,,,,,,,,777777w7wwwwM11w1wSHSd NMw
gHSSSddBBSBdddgSHHSHSBdBSHNSBHNHHHHSSSSSSSSSSSSBBSSSSSSBdddS1NSHSH1MHNdSHSSBNHMNMNMMMMMN1M17dSNNNNNHMNMNMMMMMMNNMMMMMMMM1M111111w1wwwwwwwwww777w7w777www77777777777,,,,7,,,,,,,,,7,ww,,w717SH,7 ddw17ww
dSBBBBBddddBBSBHHdgSSM1SBSHSSSSSSSSSSSSSSHHSBSSSSSBSSSBBBSwMNHBSHHNNdBSSSSHSNHMNMNMMMMNHw7SNHHNNNHMNMMMMMMMMM1MMMMMMMMMM1M1111111wwwwwwwwwwww7777777777ww7w777777777777,,7777,,, ww77w7w717MM1M, w,HS7Mw
dBdddddggdgdgdgBSM111NHBBddSHHHHHSSSSSBSSSBBBBBSBSSSBBdBNNwMBSSHMNSHBSHSBBNSNHMNMN11HH1Mw7SHMMNNMNMM1MMMMMMMMMMMMMM111MMMN1M1111wwwwwwwwwwwwww7777wwwwwww7777,77,,,,,,,,,7777,,77ww,77,w7N11w11w1w,BB  
ddgdgdddgHSww, 7wHHdddgBSSSHHHNHHSSSHBBBdSHHNHBSSSSSdBSHwMHSBSNHHHBSSSSSSSHSMNMNMMMMHHw7HNHHNNNNMNMNMMMMMMM1MNMMMM11MMMMMM1M1111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7777,7,,,,,,7,,,77,,77ww77,,7 M11ww7MMMN777 MMw
gSBSBNHwM7177NNBSSSBgHH1wNHSSSSSBHNSSBdHNM1NHHHHSBdddSMNNHgBHHNNBSBSSSBBHSNHMNMMwwHH7w17BS1MHNNNMN1MMMMM11MMMM1M11M1MM1M1M1M11111111wwwwwwwwwwwwww7wwwwww77,7,777,,,,7,7777,7w77w,, 1wM1,,1wNM71 7 dSN
gNHMNHSHSMMHNNMNNdgHH7,MMHSSHSSSBHNHHSBSSSSSSSBBdBBSMNNHBBBSNHHNdBBBBBSSNHMNMN1MNNNN,,SHNNMMNNNH1M1M111MM1MMMM1M1111111M11w1w11111wwwwwwwwwwwwwwwww1wwwww,7,,,,,, , ,7,77,7,,77,, w7w7 ,M11ww711w11w17S
dNSBBSBMNNNNMHHdgMM77MNHHNMNHHSHHHHSSSBSHHSSSSSSBSHNwNdBSSHHMHBSBSSBSBHSNHMNMMMMNN7wNMBSMMNNNNMNMN1M1M11M1MM1Mw111111111111111111111wwwwwwwwwwwwwwwwwww77,, , ,,,,,,,777,,,,,77,, ww777,7, 7,1wMM11w71
gMNSSHBHSSHBBBBMM1MNNSSHHNMHBSSSHHHSSSSSSSSSHHSSBHNHSSBSBSMNNHBSBSSSSBHSMNMMMMNNSSwwSHNNMMMNMN1MMM1M1M11111M1M11111wMMMM111111111wwwwwwwwwwwwwwwwww1www77,,,,,,,,7777,,7777,77, 7777,, , 1ww7w7MM7w77w
gNHSBHSNNHHSHNNHHSBHHNNNNSBBBSHHHSSSSSSSSHNHSBdSMHSBdBSSHHNHSSBSBBSSHSNN1MMNHHNN,wN1SN1MMNMNMMMMMMMNMMMNMM11111Mwwww111M1111wwwww1wwwwwwwwww77ww1M117,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,77  7777,,,,www7w71111ww,w7w7
gggggSHHHHNNNHHSBBBBdSHNNNMNHHNHHSSSSSHHNHSBdSNHSBgdSSSH1MHSBSSSSSHSNNMNMNMM11HSw1BHBSHSNNNHNHHHNHNNMMMMMM11w1w1ww1w11111111wwwwwwwwwwwwwwwwwww11M1w,  ,   ,,,,,, , ,,,,771w,,,7ww,,7,M11111w17w,7 
dwww HMSSSBBBBdBdSSMMMMMNNNNNHSSBSHNMNHSBBBSHHSBgSHHHHMNHHHHSSBSSSSSNHNHHHNNNHNH11w,SHNHNHMNMN1Mw1w1ww7wwwwwwwww77w71111wwwwwwwwwww7777777www1w1w77,,  ,7, ,,,,,,,,,,,,, 77w7,,,777  w7w777w7ww7w7w,
M , gdSSBBddSH1w77MNSBSSHHHSBdHNM1HHBBSSHSSSBBSSSHHNNMNBSBSSSSSSSHSHHHHHHSSNH,7,7MMHNMN1M1Mw1717w7w7ww777wwww7777w7ww11wwwwwwwwwwwwwwwww7ww1M117,    ,,,,,,7777,,,,77 7,,,,,77,,,777, , 7,7,Mw11w1w
 7 gggdHSMN,,,,NHdgddSHSSdgBBHN11HSBBSHHHSBSSSdSNNNN1NSSBSHSSSHSNHNNNNNNNNSHMN1NddNN11w1w1wMw1w17w7w7777www7w7wwwww7wwwwwwwww77wwwwwwwwwww1M117   ,,,,,,,,,,,,,,    1ww7,,7777,,  ,,7,7 Mw1w11w
dggBHHHHHNHHHddggSSNNNNSBHHM1MNSSSNNNHSBdBBBdBHHNN1MNHSHNHHHSSNNMNMMMMNMNNddddHSMN1M1111w17w7w77,7777777777777wwwwwww777wwwwwwwwww7777w11M1w7,,  ,,,,,,,,, ,7,  ,,,w7,,wwww7w7w,,  ,,,, 7,, 17wwwww
gNHNNNNBddgggggSSHSHHSHHNM1HHSSHMHSBBddBSBdSHNMNNNNHSHHHNHSSNNMMMM1MMMMMHN77w71M11w1w1w1w17w,77w77,,7777,,77777777ww77w7777777777,77ww11117,,,,,,,,,,,,7,,,,,,7w7  7wNNM1,,,,  ,,77,, , 7, w,7,77w
gSBggggBBddSBSBHSMM1ww7MMMMM1NNSBddddBSBBSHNMHSHNNHHHHNHHHNN1M1MMMMMMMMNNM,,NMMM1M11w1w1,7,777,,,,,,,,,,,,, ,,777777777w7777777,7ww111ww,,,,,,777ww77,,,,,, ,7,  MMM17,    ,,     ,, 7 7,ww7
gSBHSHSNHNHNSMM1ww71wNNMwMMSSBBBSBSBBSSSBSHSSSHHNHHHNHHHHN1Mw1MMMMNMMMMMw111NMw1w17w7w,7 , ,,,,,,,,,,,,77,,7,777,777777777777w11M11ww77,,,,,,777,,  , ,  7,,711M1  ,,,,771w777,,,77w7w7ww1w1w1wMH 
gHBMHHSSdNHww, , 11NMNMHSdgdBBSSSBBBBBBSHHHSBHNNNHHHNNHNNN1M111111MM11NN,w1111w17w,7,7 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,777,,,,,7,777777w7ww1111ww,,,,77777,,      77w7,,7, , , ,,,,,7777ww111111111w1111M1M11H 
gBgSdMN,7  ,,ww1wNMBdddBHSSSSBBBSBBSHHHSBSHHNNNHHHHHNM1M1MMM11MMMMMMHN7wM111w1717w,7,7 , ,,,,7,7,77,,,,7,7777777777wwwwwww1ww77,,,,,,  ,       7,  77,,,,  7,7777,,,,,,77,,,,,,ww,,7 w7wH 
g1N,w   17SBBSHNdddBSHHHHHSBBBBBSSHHSBSSHNNNNNHHHNNMMw111MM1MM11111MM,wMMw1w17w,7,, ,77,,, ,,7,77777,,,7,77w7ww77w7www1wwww7777,,,,,,       ,7w7  1w77,777,,, ,,,,77 ,,,,,77,, 7,77 , 1w1S 
SMHSdHSHHgdgdBBBSdgBSNMNHBBBBBdBBSSHHSdBSHMNNNNHHNNNMM1111MMMMMM111MMMw17ww17w7w,7 ,,7,,,,,,,,, , ,, ,,,,,,,,77w7wwwwwwwwww77,, ,,,,,     ,77w7,,  ,wwMw77,,  , ,,,,7, , ,    7,77,,7,w7 1 
g1M7,NNBBBBBBHNSSHHHHBBBBBBBdBBSSSSSSSBHNNNNNNHHHNNN11w1w11111MMMM1111w1w17w,7,777,7 ,,,,,,, ,,,,7,,,,,,,7,7,7777777777,7,7,7,,,    ,,, ,www,    Mw7,  ,, ,,77   ,,,, , 7,77 ,, , 7w 7 
S1MHNBSSSHNHNSHBBBSSSBBBBBBBBSSSSSSSBHHNMNNNHNHNNM11w111MM1111111Mw111wwww77,7,7,,,, ,  ,,,,7,7,,,77,,,,7,w77777,,7,7777,,,7, ,, ,,,,  ,777   ,  ,7Mw , 7,,,,,,,,,  ,    ,,,,,7  , 7w  
SNNBSSHHNHHBSBBSSSSSSSSBBBSSSSBSSSBHNMMNNHHHHNMMM11111MMMM1MMMMM11w1117w7w7w,7,7 ,,,,7777777,,,,,,,,7,,,,,,,7777,,,,,,,7,7,,   ,,,,,  ,w7,,  ,  ,1w77  ,w7 , , ,,, ,,   ,,,,     ,w  
dNMHNHHSHBBdBBBSSHHSSBdBBSSSBSBBdHHNNNNNHNHNHNNMMM111MMM1111MMMMw11111w1www17w7w7777777w,,,,,,,,,,,,,,7,777,,,,,77,,7777,,,,,7,,,   ,71Mw7,  ,,   ,,17  771w   ,,,,,,  ,,,, ,,  , 7,,w  
BHSBBBBddddSSSSBBBSBBBBSSBBSSSSHNMMMNNHNNNNNNMM1w11111MM111111MMw111MMww777w77777777,,,,,,,7,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,77,, ,,,7,,,,,,  ,7ww,   ,  ,,, 7,w, ,,7,77,7 ,     ,,7, ,,,, ,, 77 7  
gHSSHBBddSBSSSSSSBBBBSSBBBBSBHHM1NHNNNHHHNNM1111111M1111M1111111111111ww7w7777,7,7,,,,,,,7,7,,,,,,7,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7w1,  ,,,,,,,,,, ,w7w7  ,w777 , ,7,,,,, ,,,,,  ,, ,,  7w   
gNHBBggSSHHSSSSSSBBSBSSSBSBHHNMNNNNNHNHNNM11w11MMM111111M1M11111w111w1w17w77,777,,,,,77777,, ,,,,,,,7777,, ,,,,,,,  ,,,,,,  ,77w,  ,, ,,, ,,,,,,17w7 , ,7777  ,,77,7,,      ,  77 7   
gSddgHNNMSSHHSSBSBBSBSBHSHNMMMNNHNNNNNNMM1111111M11111w111111111w1w111ww777w777777,77777,7,,,,77,,, , 7,ww , , ,,,  ,7,,  ,www,,  ,,,,,  ,,,,  ,1777 ,,,,,,, , ,7777   ,,,,,,,,,,, , 7w    
gSd1w1wBdHNHNBBBBBBBBSdNHM1MMNNNNNHNNMM1111MM111w111111111111111w1ww117w7www,7,,7777,,,7 ,,,,,,,,,,7,7,w71w   7w,,  ,,w1ww        ,,  ,w7w7 ,,,,,wwww,77,  ,,,,,,  ,,  7w,w    
g,71wggBSHNBBBBSBSSSBHSMMMNNHNNNHNHM1www111MMM1111111111111wwww1wwww117w7www,,77,,,,,,,,7777,,,,,,,,,,77w7HNSS,, ,  ,,,7,1M77    ,   ,     ,771w 7wwww777, ,7 ,,7,,,,,, ,,,,7777,7    g
S SHBSNNBBBBBdSSHSHHMMMNNNNNNNNNMMwwww11111w1111111111111w1wwwwwwwwww7w7777,7ww7w77,7,,  ,  ,,,,,,,, , HNddNN   7w77  ,,7777,,,77777,,,,,7777771w ,,   77w7,,,,      ,,     , gdg
SSHdHHNBBBBBBSSSBNNMNNNNNNNNNNN11ww11111M11ww11111111111w1ww11wwww7w1w7w7777777777,7,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,  M1ddBB117w ,   ,,,,,,     ,,,,,,  7,7, ,,,,7777 ,,, ,,, ,     w,M11wgBgSN1w
SNMHNBSBBSBSBSBHSMMMNMMMMNHNM111MMMMM111111M1M111111111www1www11ww7w1w7w,7777w,7,,,7,,,,,,,7,, ,,,7,,     w,BdggHN      ,,       ,,,,,,wwMw ,7www7,,, ,    , 17M1MMNMSHBSgddBNNNHN
HHHBBBSBBSBHSNHMMMNMNMMNNNN11111111wwwwwwwww1www111111111111wwwww1wwww7www77,,,7,, ,,,,,   ,    ,,,,7,,   wwSBggggBS7,     ,7wMw,               ,,1wN1M1SNgddddddBBBSSHSSBBdH
BHSSSHHSBHBMN1M11NNNHNNNNM11w1111wwwww1wwww11wwwww111111wwwwww11ww77ww7www77 ,,,,7,, , ,,,, ,  ,,,, ,,, 7,11ww   SBggggdSSSNH7 ,   7wMHNNM11wwww7wN1,7,,777711NNSHdBgggggdgdddBSBBBdSBdgBdSBN
gHSBBBgSdMN1M1MNNNHMNMM111111wwwwwwwww1111111wwwwwwwwwwwwwwwwwww7w7www777777,7,7,7,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,   7,7w77,,,    SdggggggggggggBNM11wwwwwMNHSHNNMMMMHHNNSHBSBSBSdSBSBSdBBBHHHHBBddSBSBHSMNw11
gHSBdHBMNw1MMNNNNNNMN11w1www1wwwwwwwww1111111wwwwwwwwwwwwwww1www7w77ww,77777,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,     7711,, ,,wwM1M17   1NBdggddddgggggggggggdBBBSSSSSHNN11NMM111NMHNHHSHSSSSSBddddSSHSHHMM11NNS
gNSSB1N1MMNNNNNMN11w1w1www1wwwwwww1111wwww1www1wwwwwwwwwwwwwwwww7777ww77,7 , ,7777 ,,,,,,, , ,,,,,, , 77ww,7 ,,,   ,,ww1w1wMMMMSSdgggggggddBBSSSSSSSSSHHHN1M1MHNMMMMSSdBSSSSBBSSSSSSHHNNNMNNHHBBggd
gNSNHMMMNNNHHMN11w111www11111111w1w11wwwww1w1wwwww7wwwwwwwww7www77777777,7,7,,,,,, , ,,    ,,,  w11M   ,           7wMNMMMMHSSBdgddBSSSHHHNNMNHHHSBBBBBBHHMMNMNNMMw1w71w1wNMdBggggHHH
g1N11MMNHNHMN1Mw1w1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7wwwwwwwww777777,77777777w,7 ,,,,,,,,,,,,, ,,,  7,11w1      ,            ,777www11MHHSSBBBBBdgddBBBSSHN111MNNNN11M1w711BSdBgdgdHNMMHHB
BwMMNNHNN1Mw1w1w1w1www1wwwwwwwwwwwww7wwwwwwwwwww7www777777777777,,7,77777777,,,,,,,,,,,, ,,  , w77w  ,,,,,,,,,,77,,, ,,   ,,,7,         , ,,,wwww1111111w77,,,,7,77NMBSHHSSNN MwddBBH
dMHNHMNw1w1w1w1w1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww777777777777777,,777777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ww,7  , ,,,,7777,,,,777777,,,7777777,,,,777777wwwww7wwww77www7,   ,,1wNMM111NNBSBSHNHHNNw1SSggBBSSS
g1H1Mwwwwwwwwwwwwww777777wwwwwwwwwwwwwwwww7w7ww77777777777777777,,777777 ,,,,7,,,,,, ,   , ww77 ,,,,,,,, ,,,777,,,,7777wwwww7,,,,,,7,,,,, ,7777,,  ,,  77771w17w7M1HNSHdBSSNNHNSHSSdgggggHNHHS
g71w1w1w17wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww777777777777777777777777,,,,7,,, ,,7,, ,,,,,,  ,,ww,,  ,,, ,,,7,,   ,,777777,,,,,,,,, ,,77,,,,777w777,,, ,7,,777w77,7711NNSHBSBBHSNHHNSSdgggggwH S1MwH
H 777wwww7w7777777ww777wwwwwww77wwwwww7777777777777777777777,7,7,,,,7,7777 , 77,,   ww77    ,,, ,   ,,,,,,,,,7     ,7777,  ,,7,,,,,,,777w1w1w1w77w7MMBSddgdBBBBSBHSHSggggggBg ,  gHNwg
S ,7777wwwwwwwww1www111www77777777,,,77777777777777777,,,,,,,,,,,7,,7,7777 ,     ww77  ,,,,,,,,,,  ,  ,,,,,    ,,      ,          7wNHddgggdBSHSBBBBHSBdggggSg,w   gMN7M,d
S,7wwwwwwwww1w1w1wwww7w77777,777777,,,,7777,,,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7,77,7,, ,  771w,7  ,, ,, ,  ,,,,,,,   ,,,,   ,,7777777,77   ,771MMNHSSddgggggggdSSSSBdBdddBdSddgHB,1     gS, N d
S,w11111111w1wwwwww777,7777,,,,,7,777,,777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 777777,,,, ,,7w,,  ,   , ,,,,   ,,,,,,,,,,,,,77,7,77777w1wHHBddggggggggggggggggggdBBBBBBBBddgBBSBBdHdwM       HM S g
B7w1111wwww77777777,,,77777,,,,,,,,,,,,,,,77777777,7,,7,,,,,,,,,,,,,7777   7711  ,,,,,7 ,, ,, , ,,,,,,,,,,,,,  ,,7,w71wHBddSHNMSBdgdddddddggdgggdS1wwwSSBBddBdddBBMHBdNH 7        HN H g
N 7777777,7,,,7,,, ,,,7,,,,,7,,,,,7777,7777,,,,,,,,,,,,,,,,    ,,77  w7,7ww  ,, ,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,77,,,,        7,7,   ,777, ,   SSgBBBdddgBBMHMNww         , BB H B
N ,,,,,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,  N1SSw1   ,,  , , ,,,,,7,,,, , ,     ,,77,7,, ,7, ,,7w7ww7777,,,,7777 wBSgdBBddSBNNw171ww          w NN gNH
1     ,,  ,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,7,,,,   ,,7,  Nw,7  ,,,,,,,, , ,,,,,,,,  ,,,    ,, ,,,, ,,,,,,,,,,777777777777w1ww7 771dHdSdBSSw1 7w1w1           1 MN gMN
M ,,  , ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,7,,  , , Nw  ,,,, , ,, , ,,,, , ,, ,  ,,,,   ,, ,,7,,,,,7w77,,,7777777777,, , 7SHgBdS11 7www1,7           w MM SwM
M  , ,,,,,,,,,,77,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,  wwM, M1   7, ,,,,  ,, ,,      ,,  ,     ,,,,,,,,777w7,,,777,,,,777777,77w,wSNSNBM , ,11ww            7 BH,,S11
M , ,   ,,,,, , ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,  ,wH7 HNNM ,  w77w  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,   ,, ,,,,77777,777,77777,,,7777777777,  ,NMSSgBM1 ,7 ,            w BN NwN
M ,,   ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,  ,   ,,, ,, ,,,1, ,1gH NM  ,,,,      ,          ,,7,,,, ,,7777,,,,,,,,,,,777777,,,,,    ,1wNMSHSSNHw1             7 BNw1Mw7
M ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,, ,,, ,B1 ww  ,7,,  , , ,           ,,, ,,,,,,7777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,,     7,7wSHSB7M             , dN,7w7M
M ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,    ,,        ,,w, 771w11  HN11 ,  ,            ,,,,,,,,,,,7,7,,,,  ,,,,,,,,7,,,,          w,7wHNMM 7              gN ,11H
M     ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,       ,,,, ,,   w71w,  N1MM             , ,,,,,, , ,,,,7w   ,,,,,,,,,,          ,,,7,77M1w7                B1NHw1,
M   ,,          ,,,,, ,  ,,,  ,,   ,  ,M11, wwgB 7 ,          , 7,7,777777,,,,77,7 , ,,,,    ,        ,,,,,,,,,,7wM1Mw                 BwMN , 
M   ,,  ,,,,,    ,,   ,,,        ,   ww1  ,7gSww          , , ,,,,, ,,,,,,,,,,,7 ,                  ,,,,,,7wN17,                 H,1w7M 
N     ,    ,, ,               ,w77  1gSww            , ,,,,, ,,,, ,,,,, ,                   ,,,,,,77w,                  1 Nw1N 
M    ,                         7MdH77   ,       ,  ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, , ,,,,     ,       ,,,, , ,,,,,7717                    N7wM 
1                          ,,71HHNw         , ,  ,,,,,,,,,, ,     ,,,,   , ,       ,      ,,,,,,7,7,,                     H,NN,
N                       wNMNMMM1w,   ,,         ,,77,,,,,7 ,   ,,,             ,,    ,,,,,,,,,,,,,7,                     S,BN7
N                                    , ,,,,,,,,77,,,,,, ,   ,,,,,,,,,,,  ,              ,,,    ,                       7 B1H
1                              ,   ,,  , , ,,7777,, , ,,,,, ,,,,,   ,,                      ,                        dwH
1                                 ,, ,, ,,,,7777,, , ,,,,,,,,,,,,, ,                     ,                            H B
1                                 ,  ,77w777,, , ,  ,,,,,                                                     7 g
1                               ,   ,,,,777,  ,,,,,,,,,,,  , ,       ,                                             B
1                                 ,,w777  ,, ,,, ,                                                          S
1                           ,  ,,,,,,7,,,,, , ,  ,   ,                                                          g
M                             ,,,,,,77,,,,   ,                                                            1 gHg
M                              ,,7,,,,,,, ,,,                                                           , M gMgSB
w                           ,  ,,7, ,                                                                M dwgNBHS
M                            ,,,,,                                                                 B7gBgBdBB
w                           ,,,,,                                                                 gMgggBgSgdB
1                          ,,,,                                      w                            w dMH1M7B1gHB
1                        ,7,,,,,,,                                    w1M,                               1 SMB
1                       ,7,,,                   ,,  w7            , 77Nddg7                                N7Mww
w                      ,,,                    MwNwdBMH7,ggggSSMM     w7 71w7HHHSBg,                                    
w                     ,,,,,                SNHHgBSNSNBHggw1w7 11SBBBdgNHSB  BgSNHHNHSg7                                   w,w
w                    ,7,,,,              w,BSdHHMNM11MMSSddggBdggBdggBSBSMNw1MNMMHMN11wNSdg77                                     ,
1                   ,,,,               77gBM177BSggBddgHH7w M1,71w,7 MwMMNHwwHHSSHNdggg,                                       
1                  ,,7, ,              HMgSH1NNgdMNNHNM , ww Mw   , HNggggBBHNHHBggg                                        
w                 ,,    ,,           M7Nw w7gdNHNH  1M BSBSBSSSdBggggSNw7MNNNSSdgdg                                         
w                ,7, ,, ,,            HMgBSHBBgdHHMN,w,,HMBSBSSNddHSSHSSHHHHHSHSNNNNHdSg                                          
w               ,7,, ,,,            SMHMHMHHSHHHNHMM7wSHdBHNdBHNSSHHNNSB1MNNNNNNNHBgSg                                           
w              ,,,,   ,           71dHNMHNSHHHHHHHw111SHdBHHNMSHNHNHNNHHNHMNHNNHNHBgNB                                            
w             ,7,,,, ,,           w1dH1wHNNNHHNN11wwMMdBBSMNHHNNHNSSHHHHSSHSHHSSSBBgNd                                             
w             ,,7,,,,,,, ,,         MMBNw1MMBSSHNHHHMNSSBBSHHHHSSSHHSSNHNNNNNNNNMMMNSg1S                                              
w           , ,7,             N1M1HNNHBSSSHHMM1MHHdBSSNHSSSSHHSSSBMNHHNHwwMMNSBgwH                                               
w           77   ,     wwM11NBHNHSM  7gBSSSSHHNNHHNHSSBSSSHHHSHSHHNNNHNHHSNNHHHHBgdg7M                                                
w             1Mw7w111MNNNMMNSM7NBSSHNSBggddBSSSHHHNHHHSSBBSSHHHSSSNNNNSSNSw1NNMMNNdgHg ,                                                 
w           ,77 1NNNHHSSSHSBdgdSBBSSHHHNHHSgddSMNSSBBSSSSBSHHMNHHSSNNMMMMBSHBMNSS1MggMd                                                   
w         HSggH1NNdgBSHNSBBdSSHHSBBSSBSSSSHMMNNSBBSSHNNSSSSHHNHSSSSNHNHSHSSNNNHMNHSgg7H                                                    
w        NHdSHHBdggdBBdggBSHHHSHHHSSSSSSHHHSSBSH1MHHSSNHSHHHNNHHHHSS1MNNSHSHwMMHNBBg 7                                                     
w      wwgdgBNwNNBgBBBdSHHHNNNNNNHHHNNNNHHSHHHHHHHHHMNHHSSSSHHHHHHNNSSNHNNMMSSSdSgMB                                                       
w     w NMNwMMBdggSSNNNHHHM1MNHHNNNHHHNMNHHSSBBBSHHSSSHNHHHBSHHHHMNHHSSHSHHMNdggg,N                                                        
1    M gBHMHMSBggSSMMHB1 1M11MNMMNHHSHHHSHNM1MNNNHSSHSSHNM1MBSHHNNNHBHMM1MMHdgdg                                                          
1    ggSHNMdgdgNNMNNHMw11NNHSSBBBBBSSSSSSSSSBSHHMNHNMMMNHHMMMMHHSHw1HNNSBggg1N                                                           
w   B ggHHBBdBHBSBHH1ww7HBSHSSHHNNNMNHNMNHNMMMNHSSSHHNHSSSSHHM1M1MNHHggggHB                                                             
1   1 gdHHSHSdSd117,w1SdHMNNHHHNHHHHHNNMNNHSHHNMMNNHHHHNNHNMNHHdBNBgggg71                                                              
1   1 gSSSSSBdHB7 NHBdN1NNSBSHHSSBBBBSSSHSNMNNHHHHNMM1M1MNNMMSBgggg,7                                                                
N   H gdHNSBHS11MMBBHNNMHBSSSSBdHNNNHSBBBdBSHNNNHHSSSHHNN1NBgggHN                                                                  
1    NwBBBBNHMMSSHNNMSdBBHNNNMMNHNMMM1wMHSBggBHN1MNNNHHdggSN                                                                    
, gggBgSdSHNHHNNSSHSMMBdSSNMMNHBSSHHSBSHSSHM17w1NBdggBgggS1                                                                      
 N,ggdgggHHSSHHHHSSHSBBSHNNHBBBHH17ww1MMMMMNHSBBdddggdM1                                                                        
 gSgBSBSdBSBSNNHSHHHHHNM1HSSSM1w711NHNNNNHBgggdBS1,                                                                           
NdHBSBg1M7,HHHSNNNNHSM1SSBdMw1MNHdgggggggggN,                                                                              
N1wHHNB77MwSHHSNMNNNNNNdgddggggggggggSN                                                                                 
gggggBgHHggggggggggggggggggdB17                                                                                     
SNMMMNHBBHN11ww,,                                                                                            

Olivia Munn
ASCII Art ©2009 www.ASCIIBABES.com


Home            ASCII Archive